Main Menu
User Menu

Military history website

Papánek, Bernard

Palgi, Benjamin

     
Příjmení:
Surname:
Papánek
Jméno:
Given Name:
Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Bernard Papánek; Benjamin Palgi
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
svobodník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.01.1920 Vídeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.01.2021 Skalica
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- poslední žijící československý veterán z bojů o Tobruk
- v Izraeli získal občanství a užíval zde jméno Benjamin Palgi
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.vuapraha.cz/soldier/20503960
www.pametnaroda.cz
https://www.pametnaroda.cz/cs/papanek-bernard-1920
www.pametnaroda.cz
www.pametnaroda.cz
ct24.ceskatelevize.cz
www.novinky.cz
vojenskanadacia.sk
www.kvv-brno.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Papanek-Bernard-t238698#660011Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Papánek
Jméno:
Given Name:
Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Bernard Papánek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obecní škola, Vídeň /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Měšťanská škola, Vídeň /
DD.MM.1934-DD.MM.1938 Obchodní akademie, Vídeň /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:

19.10.1942-DD.MM.RRRR Náhradní rota, Československé výcvikové středisko-Východní, Britský mandát Palestina
28.02.1943-DD.08.1943 11. rota, 502. prapor, 200. československý lehký protiletadlový pluk-Východní
DD.MM.1943-19.12.1944 2. rota, Motorizovaný prapor, Československá samostatná obrněná brigáda
DD.03.1945-DD.MM.1945 Náhradní těleso, South-end-on-Sea
17.10.1945-DD.MM.1946 Zadní sled Náhradního tělesa
DD.05.1946-DD.MM.RRRR demobilizován
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.2015

Pamětní medaile k 70. výročí SNP a ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 70th anniversary of the Slovak National Uprising and the end of World War II
Pamätná medaila k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.06.2020

Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítky SV a VB / with clasps SV and VB

MM.DD.RRRR

Africká hvězda
Africa Star
se štítkem "8th Army" / withh clasp "8th Army"

Poznámka:
Note:
Osobné číslo: Z; Z-10.502.150; R-2150
Zdroje:
Sources:
Plachý, Jiří: Odešli dva veteráni čs. zahraničních jednotek na Západě, Historie a vojenství 2021 / 02
http://www.vuapraha.cz/soldier/20503960
www.pametnaroda.cz
https://www.pametnaroda.cz/cs/papanek-bernard-1920
www.pametnaroda.cz
ct24.ceskatelevize.cz
www.trend.sk
www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Papanek-Bernard-t238698#660013Version : 50000

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bernard Papánek sa narodil 17.01.1920 vo Viedni Juliusovi Papánkovi, rodákovi z obce Vrádište (dnes okres Skalica), a Gizele rodenej Bergerovej z Vracova (dnes okres Hodonín). Rodičia mali československé občianstvo, ale trvale žili vo Viedni. Z dvôvodu jeho veľmi malej pôrodnej hmotnosti - len okolo 1800g - mu pôrodníci nedávali mnoho šancí na prežitie. Ako polročného ho matka priniesla do Vracova, kde sa o neho starali jej rodičia. Aby zosilnel, kŕmili ho kozím mliekom. Vo Vracove žil do svojich šiestich rokov.
Vo Viedni Bernard vychodil obecnú a mešťanskú školu a v roku 1934 tam začal študovať na obchodnej škole. Po anšluse Rakúska sa v júni 1938 vrátili do Československa a usadili sa v Brne.


Koncom roka 1938 sa dostal ilegálnym lodným transportom do Palestíny (niektoré zdroje uvádzajú rok 1939). Tam sa začal živiť ako pekár v jedom kibuci. Dňa 19.10.1942 bol prezentovaný v Jeruzaleme u Náhradnej roty Československého výcvikového strediska-Východného. Dňa 28.02.1943 ho priemiestnili ku 11. rote 502. práporu 200. československého ľahkého protilietadlového pluku-Východného v Tobruku. Pluk bol z mesta stiahnutý 12.06.1943 a presunutý do Veľkej Británie na lodi Mauretania. Tam dorazili 11.08.1943. Koncom augusta a začiatkom septembra 1943 bola jednotka rozpustená a zlúčená s Československou samostatnou brigádou do novej jednotky - Československej samostatnej obrnenej brigády. Bernard Papánek bol zaradený k 2. rote Motorizovaného práporu. S jednotkou sa zúčastnil obliehania Dunkerk, kde bol 19.12.1944 ťažko zranený črepinami nemeckého granátu. Zraneného ho odsunuli do kanadskej nemocnice v meste Saint-Omer, odkiaľ ho evakuovali do veľkej Británie.


V marci 1945 ho formálne preradili ku Náhradnému telesu v South-end-on-Sea (51°32'14.00"N 0°42'48.60"E). Dňa 24.08.1945 ho povýšili do hodnosti slobodníka. Počas liečenia sa rozhodol zažiadať o demobilizáciu do Palestíny. Dňa 17.10.1945 preto zostal u tzv. Zadného sledu Náhradného telesa, ktorý po odchode Náhradného telesa ešte zostal vo Veľkej Británii. V apríli 1946 opustil Veľkú Britániu a v máji 1946 ho československý konzulát v Jeruzaleme demobilizoval. Svoje rozhodnutie zostať v Palestíne zmenil a zažiadal o svoju repatriáciu do Československa, kam pricestoval 26.09.1946. Prispela ku tomu udalosť z 29.06.1946, ktorú zažil v kibuci Jagur. Bola to razia britských vojakov známa ako „čierna sobota“. Vďaka príslušnosti k československej armáde ho Briti propustili, ale židovskí odbojári ho kvôli tomu považovali za zradcu a zajali ho. Bernardovi sa však podarilo utiecť a s pomocou britských úradov Palestínu opustil. V Československu nastúpil činnú službu najprv u 28. (motorizovaného) pešieho práporu a neskôr vzhľadom na svoje zranenie z vojny ku Dočasnej vojnovej invalidovni Jenerálka. Ku 01.01.1947 bol prepustený z československej brannej moci ako 40% invalid. Odsťahoval sa do Brna, kde sa v roku 1961 oženil. Z celej jeho rodiny po skončení vojny prežil iba jeho strýko mladší brat Otto, ktorý zostal v Palestíne.


Na Masarykovej univerzite zložil oficiálne skúšky a začal súkromne vyučovať jazyky - nemecky, francúzsky, anglicky, hebrejsky. Po nástupe komunizmu ale následne zistil, že je sledovaný Štátnou bezpečnosťou. Preto začal vykonávať iba manuálnu prácu. V auguste 1964 dostal povolenie s manželkou vycestovať do Viedne na návštevu strýka, kde sa rozhodli emigrovať do Izraela. Manželkine deti z prvého manželstva - šestnásťročný syn a štrnásťročná dcéra - zostali u príbuzných v Československu. V Izraeli prijal Bernard Papánek meno Benjamin Palgi a začal pracoval v leteckej spoločnosti El Al.


V roku 2014 sa presťahoval na Slovensko ku svojej nevlastnej dcére Viere do obce Šajdíkove Humence. Zomrel v Skalici na komplikácie spôsobené ochorením Covid-19.Plachý, Jiří: Odešli dva veteráni čs. zahraničních jednotek na Západě, Historie a vojenství 2021 / 02
https://www.vuapraha.cz/soldier/20503960
https://www.pametnaroda.cz/cs/papanek-bernard-1920
www.pametnaroda.cz
hodoninsky.denik.cz
www.kvv-brno.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Papanek-Bernard-t238698#673867Version : 0
MOD