Main Menu
User Menu

Military history website

Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e)

In 1944 there was a small séria missile stíhačov machines on the chassis of the ukoristených English ľahkých pancierovaných transportérov Bren Carrier. In bojovom priestore Carrier bol umiestnený zväzok a little the main missile tarasníc caliber 8,8 cm Panzerschreck.
The crew tvorili wire and veliteľ sediaci in the prednej part and up to 6 "tankoborníkov". Spravidla however, bol ich number lower.Vo vehicle sa prevážali even Panzerfausty, ktoré sa used after zosadnutí from the vehicle. Machines slúžili on západnej the front after invázii in Normandy..
Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e) -


Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e) -


Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e) -


Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e) -


Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e) -


Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e) -


Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e) -


Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e) -


Panzerjagdfahrzeugen auf Fahrgestell Bren(e) -


URL : https://www.armedconflicts.com/Panzerjagdfahrzeugen-auf-Fahrgestell-Bren-e-t11398#36188Version : 0
MOD