Main Menu
User Menu

Military history website

Pz.Kpfw. I Ausf. F

Panzerkampfwagen I Ausführung F

     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. I Ausf. F
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. I Ausf. F
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
DD.04.1942-DD.12.1942 Krauss-Maffei GmbH, Mnichov /
Období výroby:
Production Period:
DD.04.1942-DD.12.1942
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
30 (Fgst.Nr.150301-150330)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
17.06.1940
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
21000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4375 mm
Délka korby:
Hull Length:
4375 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2640 mm
Celková výška:
Overall Height:
2050 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
350 mm
Šířka pásu:
Track Width:
500 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,114 MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 60-80 mm
boky - 80 mm
zadok - 30/80/60 mm
strop - 20/30 mm
dno - 20 mm

Veža:
čelo, boky a zadok - 80 mm (rádiusový tvar)
strop - 20 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 45 P (vodou chladený zážihový 6-valec objemu 4.678 cm3)
Výkon:
Power:
110,3 kW při 3500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
SSG 47 (6+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
25 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
14 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
150 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
110 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,33 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,57 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
2x guľomet MG 34 (5100 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Pásy:
Kgs 61/500/130 (65 článkov v jednom páse)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz & Hilary Lois Doyle - PANZER TRACTS No.1-2 - Panzerkampfwagen I - Kl.Pz.Bef.Wg. to VK 18.01., Panzer Tracts, 2002, ISBN: 0-9708407-8-0
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-I-Ausf-F-t6388#453937Version : 0
MOD
Program VK 18.01 from 1939 mal for the role vytvoriť ťažko obrnený tank capable of priamej support útočiacich troops against pevnostným systémom. Vývojom platform bola poverená company Krauss-Maffei, vývojom tower company Daimler-Benz. Ako napovedá špecifikácia, hmotnosť tank mala albeit about 18 ton. Similar konštrukciou ťažko obrneného ľahkého tank bola poverená and the company M.And.N. (VK 16.01). Both projects mali využívať viacero zhodných konštrukčných uzlov. Both companies mali postaviť after štyri prototypes and 30 kusovú 0.sériu pre overenie koncepcie.
Podvozok VK 18.01 arguments on every side of the hnacie wheel in the front, napínacie wheel in the back and päť pojazdových kolies suspension torznými tyčami. First and posledné pojazdové wheel malo own tube. Priemer pojazdových kolies bol 650 mm, unlubricated belts boli type Kgs 61-500/160. The core pancierovanie bolo gross 80 mm sides and are an tvorili pancierové sheets coarse 50 mm. Vo the tower was in the 80 mm silnom shield lafetovaná dvojica guľometov MG 34. Hips and zadok the tower tvorili rádiusový pancierový plate strong 80 mm. On the ceiling was around the hatch veliteľa/strelca rozmiestnených päť observation periskopov. Námer guľometov bol in the range of -10° to +20°. Pre zameriavanie weapons mal veliteľ k dispozícii binokulárny zameriavač T. From the.F.8, one priezory boli at the head of the shield turret between guľometmi.
Order on 30 kusovú 0.sériu bola approved 22.12.1939. Platform mala vyrobiť company Krauss-Maffei, tower Daimler-Benz. Pancierové sheets mala dodať company Krupp. Pôvodné plans rátali with the delivery of the machines between 12/1940 - 3/1941. At the end of the year 1941 mala nasledovať production 1.serie VK 18.01.
The prototype hull and turret boli made from nepancierovanej steel. Outside of the main contract made in the year 1940, the firm Krupp two towers. The first prototype was completed 17.6.1940.
Under hlásenia Waffenamtu, firm Krauss-Maffei made the first 3 tanks in 4/1942, 12 machines in the 5/1942, 5 machines in 8/1942, 3 tanks in 9/1942, 2 tanks in the 10/1942, 4 tanks in 11/1942, and the last tank in 12/1942.
Prototypes designed to testom sa, from machines 0.series líšili. Tanks 0.a series of boli equipped rádiostanicou Fu 2, päťnásobným vrhačom zadýmovacích pomegranate r umiestneným in its part of the hull and chráneným pancierovým krytom, mali your hook riešené fenders, belts mali nižšie vodiace teeth (160 mm - the prototypes, 130 mm - 0.séria), changed the sa priemer circular bočných poklopov on korbe, hnacie wheel malo 16 zubov (prototypov 13 zubov). Oficiálnym designation of the tank under the manual D 650/33 from 7/1942 bolo Pz.Kpfw. I Ausf.F (VK 18.01).

The source referred to nižšie uvádza, that the tanks in the počte 5 kusov boli in 5/1942 assigned to 1.rote Pz.Abt.from.b.In.66 (neskôr premenovaná on the 8th.Kp./Pz.Rgt.29), in ktorej mali even used to invázii to Crete, namiesto but boli odoslané to Sovietského zväzu to the area Leningrad. There was Pz.Abt.from.b.In.66 súčasťou 29. tank regiment 12. tankovej divízie nemeckej army. In the malom počte there vydržali until 7/1943.
In 5/1943 päť machines this version of bolo allocated to the 2. policajnej tankovej rote (2.Polizei Panzer Company (neu)) vo Viedni that bola prevelená on východnú front. All tieto tanks boli stratené in 8/1944.
In 3/1943 was osem machines allocated to 1.tank regiment 1.tankovej divízii, with that switched nasadením in Sovietskom zväze. Just from this divízie he comes tank umiestnený in tankovom múzeu in Kubinke, the Soviets had him ukoristili in 1943.

The Program mal and evolučného nástupcu VK 18.02, who finished len in rovine considerations.

*source:
Thomas L. Jentz & hilary Hilary Lois Doyle - PANZER TRACTS No.1-2 - Panzerkampfwagen I - Kl.Pz.Bef.Wg. this VK 18.01., Panzer Tracts, 2002, ISBN: 0-9708407-8-0.
Pz.Kpfw. I Ausf. F -


Pz.Kpfw. I Ausf. F -


Pz.Kpfw. I Ausf. F -


Pz.Kpfw. I Ausf. F -


Pz.Kpfw. I Ausf. F -


Pz.Kpfw. I Ausf. F -


Pz.Kpfw. I Ausf. F -


Pz.Kpfw. I Ausf. F - 2.Polizei Panzer Kompanie (neu)

2.Polizei Panzer Kompanie (neu)
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-I-Ausf-F-t6388#26425Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kamufláží opatřený Pz.Kpfw. I Ausf. F


www.ebay.de
Pz.Kpfw. I Ausf. F - www.ebay.de

www.ebay.de
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-I-Ausf-F-t6388#283416Version : 0
Panzerkampfwagen I Ausführung F, Military Museum Belgrade.

Source: author's archive

Pz.Kpfw. I Ausf. F - Vojenské muzeum (Bělehrad)

Vojenské muzeum (Bělehrad)
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-I-Ausf-F-t6388#649128Version : 0