Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs

Panzerkampfwagen II Ausführung L / VK 13.03
     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. II Ausf. L Pz.Kpfw. II Ausf. L
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. II Ausf. L
Kategorie:
Category:
lehký tank light tank
Výrobce:
Producer:
DD.09.1942-DD.01.1944 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Nürnberg /
Období výroby:
Production Period:
DD.09.1942-DD.01.1944
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
100 (Fgst.Nr.200101-200200) (+ 4 prototypy)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.04.1942
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
11800 kg 26015 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4630 mm 15 ft 2 ¼ in
Délka korby:
Hull Length:
4630 mm 15 ft 2 ¼ in
Celková šířka:
Overall Width:
2480 mm 8 ft 1 ⅝ in
Celková výška:
Overall Height:
2210 mm 7 ft 3 in
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm 1 ft 3 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
360 mm 1 ft 2 ⅛ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,08 MPa 11.6 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 20-30 mm
boky - 20 mm
zadok - 20 mm
strop - 10 mm
dno - 5,5 mm

Veža:
čelo - 30 mm
štít kanóna - 30 mm
boky - 20 mm
strop - 10 mm
Hull:
front - 20-30 mm
sides - 20 mm
rear - 20 mm
deck - 10 mm
belly - 5,5 mm

Turret:
front - 30 mm
gun shield - 30 mm
sides - 20 mm
deck - 10 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 66 P (vodou chladený zážihový 6-valec objemu 8.650 cm3) Maybach HL 66 P (6 cyl., water cooled, gasoline, 8.650 ccm)
Výkon:
Power:
132,4 kW při 3200 ot/min 177.6 bhp at 3200 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF SSG 48 (6+R) ZF SSG 48 (6+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
60 km/h 37 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
30 (?) km/h 19 (?) mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
260 km 162 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
155 km 96 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
1,5 m 59 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m 24 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,4 m 55 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
2 cm KwK 38 L/65
(320 nábojov)
2 cm KwK 38 L/65
(320 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm (2250 nábojov) machine gun MG 34 cal.7,92 mm (2250 rounds)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Pásy:
Kgs 63/360/90 (96 článkov v jednom páse)
Tracks:
Kgs 63/360/90 (96 links per side)
Zdroje:
Sources:
Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzerkampfwagen II Ausf.G, H, J, L and M development and production from 1938 to 1943, Panzer tracts No.2-2, rok vydania 2007, ISBN: 0-9771643-8-1
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-Ausf-L-Luchs-t522#463636 Version : 0
After skúsenostiach German jednotiek in poľskom ťažení arose the need vývoja new prieskumného of the vehicle. Priority than dosahovanie high rýchlostí bola mobility in the field and špeciálne sa requested ľahké riadenie pri cúvaní, which in podmienkach prieskumnej activities malo dôležitý importance. Požiadavka sounded on vytvorenie štandardizovaného prieskumného a vehicle intended pre tank and pechotné units. Preferred boli celopásové or half-tracked chassis, which guaranteed their dobrú priechodivosť in ťažkom field.
Work on the development of new prieskumných machines prebiehali vo companies M.And.N. and Daimler-Benz since 1938 and viedli to the program VK 9.01 and his other developmental verziám. This type of with trojčlennou crew bol month interesting konštrukciou, well požiadavka bola on ťažšie vehicle so štvorčlennou crew.
On požiadavku vývoja new prieskumného vehicles responded trojica firiem. The company M.And.N. started work on novom type VK 13.01, who subsequently developed into takmer being unknown to now having a program VK 13.02 up to neskoršieho víťaza súťaže VK 13.03 (Pz.Kpfw.II Ausf.L).
Ďalšou of the firiem, that sa to súťaže joined bola company Shame so your typom T-15.
Poslednou by bola company BMM (ex.FAQ), who used the rich skúsenosti with konštrukciou TNH.
Protektorátne company mali postaviť after päť prototypov.

This type of tank (VK 13.03, and Pz.Kpfw.II Ausf.L) bol vrcholom snaženia sa o novú konštrukciu prieskumného tank určenú pre prieskumné motorized units. The path to the little početnej serial production viedla from 9-tonovej špecifikácie VK 9.01 and it derivátov until after the first draft mohutnejšej konštrukcie the VK 13.01. The project the VK 13.01 and his takmer unknown brother VK 13.02 determine finálnu form about najlepšieho prieskumného ľahkého tank nemeckej army. Compared to priamemu predchodcovi the VK 13.01 mal VK 13.03 poháňať výkonnejší engine Maybach HL 66 P. Vzhľadom that neexistujú podrobnejšie any idea as to the VK 13.01, we can sa len domnievať that your hook sa malo jednať about takmer identickú konštrukciu. Prvotná order on the new prieskumné tanks sounded to 500 kusov VK 9.03. 1.8.1941 bola order zmenená on 250 pcs VK 9.03 and 250 pcs VK 13.03. After the cancellation of the program VK 9.03 bola entire order zmenená to 500 ks VK 13.03, to 1.7.1942 bola plus up to 800 machines.
Pôvodne sa rátalo with the position of the Slovak 100 kusovej series with kanónom caliber 20 mm and from 101. produced tank mal tvoriť kanónovú weapons 5 cm Kw.To. L/60 (Panzerspähwagen II (5 cm)(VK 13.03)). Cannon mal even umiestnený in the new tower, ktorej vývojom bola poverená company Daimler-Benz. Pre successful uloženie this väčšej tower was necessary modifikovať the hull of the tank. The hatches of the crew in the prednej part of the would had even shifted more forward (eliminated sa deflector front poklopmi). On the contrary, the hatch over the motor priestorom sa had to posunúť back and the air intakes to the engine having to even zníženej konštrukcie. First of all these tanks mali albeit delivered in 4/1943, well in 2/1943 bolo decided, that after the position of the 100 machines nemala production pokračovať. Project tower bol neskôr used in the development of ťažkého obrneného vehicle Sd.Kfz.234/2. Prioritnou the role of the company M.And.N. bola production stredných machines Panther. Zaujímavosťou is that of the total number of 100 kusov potrebných korieb, nadstavieb and towers bolo priamo pre VK 13.03 produced flax 85 pcs, zvyšných 15 pcs boli produced pre skúšobnú sériu the VK 13.01. Machines that skúšobnej series, or a completed and manufactured the components of the boli used pre VK 13.03. His favorite kitty distinguishing rozdielom is použitie designer of the towers of the the VK 13.01 at first produced VK 13.03. The shape and dimensions originálneho proposal for a pre the VK 13.01 and štandardných towers pre VK 13.03 are identical. Veža the VK 13.01 mala in its part closer escape hatch ako štandardná veža VK 13.03. Hatch and pancierový cover veliteľovho rotačného pozorovacieho periscope bol u VK 13.01 rfect person from another prevedenia than štandardnej tower, another bol and signálny hatch. Štandardná veža VK 13.03 mala on the ceiling navarený držiak pre orientačný compass (Orterkompass) and on the ľavom side navarený handle pre predlžovaciu rod pre hviezdicovú antenna (Sternantenne "D").

Tests:
Začiatkom year 1942 was the first built prototype odoslaný for comparative testom to Kummersdorfu. Spoločnosť him robili prototype of the company BMM Pz.Kpfw.38 n. A. and a prototype of the company Škoda T-15.
During the steering was a prototype of the Pz.Kpfw.38 n. A. balanced súperom VK 13.03. Prototype T-15 the company Škoda mal veľké technical problems and celkovo your parametrami enough on their konkurentov.
Konkurenčný prototype VK 13.03 mal najlepšiu svetlú height (uvádza sa to 425 mm, well probably arrived on the platform without a tower, štandardná svetlá height was 400 mm). Pz.Kpfw.38 n. A. mal svetlú height 360 mm, T-15 len 330 mm. Prototype VK 13.03 mal vo tower greatly viac priestoru pre crew, nižšiu the consumption of fuel (up to about 20 %). Thanks used odpruženiu torznými tyčami mal komfortnejšie jazdné properties. Súťaž won and the serial production of the bol prijatý VK 13.03. After the first testoch boli prototypes odoslané to výrobcom, ktorí previedli ďalšie modifikácie. Pokračovanie testovania prebehlo from 6.10.1942 to 8.10.1942, well malo I len formálny character. At that time sa had already spúšťala the production of the first serial machines Pz.Kpfw.II Ausf.L (VK 13.03).

Considerations, špekulácie:
Nevertheless frequent výtkam, that the Pz.Kpfw.38 n. A. wasn't notorious for sending papers for víťaza len for some zákulisným games firiem mal VK 13.03 your prednosti. High svetlá height, komfortný podvozok odružený vtedy moderným systémom torzných rods, dostatok modernizačného potential (planned prezbrojenie executive 5 cm kanónom 38 in the new tower companies Daimler-Benz, modifikácia hull and použitie vznetového motor company Tatra), nižšia consumption. To be zarátať even more skúseností business MAN with modernými výrobnými technológiami (eg. zváranie). The company BMM still vo production used nitovanie, spájanie pancierových parts zváraním wasn't on konkurenčnej level. Self could plynúť concerns zo zdržania production for kapacitným problémom, the company BMM bola vyťažená produkciou machines Pz.Kpfw.38(t) and stíhačmi machines and self-propelled ' twas využívajúcich platform of the tank. V každom if even Pz.Kpfw.38 n. A. mal its advantages, eg. VK 13.03 zvládol výstupnosť len 0.6 m, whereas the Pz.Kpfw.38 n. A. up to 1,08 m. Just pop neschopnosť prekonávať hlbšie terénne inequality, may be even just for komfortnému chassis bola prototype VK 13.03 in a report from the 23.6.1942 vyčítaná already after the first skúškach in Kummersdorfe. Pz.Kpfw.38 n. A. mal výkonnejší cannon, coarser pancier shield kanóna and vzhľadom on povojnový czechoslovak project TNH 57/900 even possible modernizačný potential. The exact dôvody prečo sa of the German military authorities have decided to preferovať prototypes MAN nie su know. V každom if špekulovať about tvrdom zákulisnom fight nemeckej and "nemeckej" the company has zmysel špekulovať. Rozhodnutie military orgánov malo vo vojnovom stave certainly komplexnejšiu the essence, than finančný záujem ich predstaviteľov.

Produkcia:
     
Date (mesiac/year)
the Number of manufactured machines
9/1942
1
10/1942
7
11/1942
4
12/1942
4
1/1943
3
2/1943
7
3/1943
5
4/1943
10
5/1943
0
6/1943
10
7/1943
13
8/1943
4
9/1943
3
10/1943
4
11/1943
10
12/1943
8
1/1944
7


From tabuľky can see that the production of nepočetnej series prebiehala neskutočne long. During the production of the sa could vyrábané machines modifikovať. Eg. in the period from 9/1942 - 5/1943 sa on hips tower put zadýmovavacie grenade launchers, from 10/1942 sa started montovať ohrievače chladiacej kvapaliny engineand, there has been a vyššie zmienenej change zadného hatch turret of užšieho to a wider, change the hatch veliteľa and pancierovej the protection of the periscope, from 2/1943 sa stopped montovať vodičov periscope .F.F.2, from 6-7/1943 was the change riadiaceho ústrojenstva, in 7/1943 bola repealed mounting base pre Orterkompass in the tower, and in 8/1943 bol cancelled svetlomet Bosch on the right fender.

The first power unit with tankami Pz.Kpfw.II Ausf.L bola 9. Panzer-Division. In a report 9.Panzer-Division of 29.5.1943 bolo referred that the Panzer-Aufklärungs-Abteilung 9 (2.The Panzer-Späh-Company/Panzer-Aufklärungs-Abteilung 9) odoslaná skúšobná unit Versuchskompanie "Luchs" odoslaných 29 of prescribed machines. Unit pôsobila on východnom the front, the unit, however, was already to 1.10.1943 operačne nespôsobilá and odoslaná to Germany to reorganizácii. One tank bol stratený or odoslaný to make repairs to Germany in 7/1943, tri tanks boli odoslané to make repairs in 8/1943 and 25 machines in 9/1943. Unit premenovaná on 1.Company/Panzer-Aufklärungs-Abteilung 9 was from 30.9.1943 to 11.3.1944 supply the corrected and novovyrobenými tankami. Celkovo arrived about 25 machines. Under the new oragnizačnej of one tank was designated the pre veliteľa and štyri čaty mali after six machines. Neskôr bol to jednotke odoslaný even one tank, to 1.6.1944 so mala unit celkovo 26 machines. Unit pôsobila on západnom the front and after spojeneckej invázii boli by the end of 8/1944 all tanks stratené.
Ďalšou unit armed with the Pz.Kpfw.II Ausf.L bola 4. Panzer-Division that mala to 30.9.1943 self-29 machines. Unit bola odoslaná on východný front. Straty machines boli from dopozitných storage added, celkovo it was from 3/1944 into 10/1944 another 17 machines. Unit mala in podmienkach veľkej sovietskej prevahy relatívne low straty. To 1.3.1945 mala is 16 prescribed machines.
More známymi units, which mali this type of vo arsenal boli 4.Kavallerie-Brigade (5 machines in the stave, of which one operačný to 30.12.1944) and Korps-Truppen/Fallschirm-Panzer-Korps "Hermann Göring" (1 operačný tank to 30.12.1944). To 1.3.1945 are hlásené three tanks in the training and náhradných units.

*source:

Thomas L. Jentz, Hilary Louis Doyle - Panzerkampfwagen II Ausf.G, H, J, L and M development and production from 1938 that 1943, Panzer tracts No.2-2, rok vydania 2007, ISBN: 0-9771643-8-1
Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzer Tracts No.23 - Panzer Production from 1933 a 1945, date vydania 2011, no ISBN
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no. 20-2 Paper panzers (Aufkaerungs-, Beobachtuns-, and Flak-Panzers, the rok vydania 2002, ISBN 0-9708407-7-2
www.ebay.de
www.bundesarchiv.de
NARA.
Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs - Prvý prototyp si vyskúšal i samotný Albert Speer.

Prvý prototyp si vyskúšal i samotný Albert Speer.
Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs - Z príručky Maybach HL 66 P, Pla a Z (rok vydania 1942)

Z príručky Maybach HL 66 P, Pla a Z (rok vydania 1942)
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-Ausf-L-Luchs-t522#486742 Version : 0
Nice shot of Luchs from behind.

Source

Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-Ausf-L-Luchs-t522#160696 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pz.Kpfw. II Ausf. L, Musée des Blindés, 2004. (©Radek Havelka)

URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-Ausf-L-Luchs-t522#242358 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pz.Kpfw. II Ausf. L, Musée des Blindés, červen 2007.
Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-Ausf-L-Luchs-t522#225387 Version : 0
Pz.Kpfw. II Ausf. L ("red 4121"), Bovington Tank Museum, 2003 and 2008. This vehicle served in the ranks of the 1st Company of the Tank Reconnaissance Division 9 from the group 9. tank divisions and in the summer of 1944 fought against Allied forces in Normandy, where it was (probably around Falaise) captured. "Red 4121" has been in the Bovington Museum's collections since 1951. (© Radek Havelka)


* note (gate):
It is a Fgst.Nr.200164, Turm Nr.200143 manufactured by M.A.N. in 7-8/1943. The tank operated on the Eastern Front, from where it was sent to Germany in 8-9/1943 for repair and was subsequently reassigned to the 1st Company/Panzer-Aufklärungs-Abteilung 9.


[img] https://galerie.valka.cz/data/15/medium/002_bovington_151.jpg[/img ]
[img] https://galerie.valka.cz/data/15/medium/002_bovington_152.jpg[/img ]


[img] https://galerie.valka.cz/data/704/medium/IMG_1589.jpg[/img ]
[img] https://galerie.valka.cz/data/347/medium/IMG_1061.jpg[/img ]
[img] https://galerie.valka.cz/data/347/medium/IMG_1062.jpg[/img ]
[img] https://galerie.valka.cz/data/347/medium/IMG_1063.jpg[/img ]
[img] https://galerie.valka.cz/data/347/medium/IMG_1064.jpg[/img ]
[img] https://galerie.valka.cz/data/347/medium/IMG_1065.jpg[/img ]
[img] https://galerie.valka.cz/data/347/medium/IMG_1067.jpg[/img ]
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-Ausf-L-Luchs-t522#380646 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pz.Kpfw. II Ausf. L ("rudá 4121"), Bovington Tank Museum, 2005.
-
Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


Pz.Kpfw. II Ausf. L Luchs -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-Ausf-L-Luchs-t522#379571 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more