Main Menu
User Menu

Military history website

Pz.Kpfw. Maus

Panzerkampfwagen Maus Porsche Typ 205

     
Název:
Name:
Panzerkampfwagen Maus Porsche Typ 205
Originální název:
Original Name:
Panzerkampfwagen Maus Porsche Typ 205
Kategorie:
Category:
supertěžký tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Altmärkische Kettenwerke GmbH, Berlin /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1943-DD.MM.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 prototypy
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943
Osádka:
Crew:
6
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
188000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
10085 mm
Délka korby:
Hull Length:
9034 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3700 mm
Celková výška:
Overall Height:
3649 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
570 mm
Šířka pásu:
Track Width:
1100 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,14 MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba (mm/°):
čelo - 200/35-55
boky - 180/0
zadok - 150/30-37
strop - 50-100/90

Veža :
čelo - 240/rádius
boky - 200/30
zadok - 200/15
strop - 60/90
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maus V1:
1x MB-509 (zážihový, vodou chladený, 12-valec objemu 42.400 cm3

Maus V2:
1x MB-517 (zážihový, vodou chladený 12-valec objemu 44.500 cm3
Výkon:
Power:
894.8 kW při 2500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
2x elektrický generátor
2x elektromotor
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
20 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
160 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
62 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
3,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,75 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,2 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
12,8 cm KwK 44 L/55
(68 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
1x 75 mm Kw.K.40 L/36 (200 nábojov)
1x 7,92mm MG 34 (1.000 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
Zásoba paliva : 1600 l (interná zásoba) + 1000 l (prídavná externá nádrž)

Pásy:
Kgs ?/1100/? (56+56 článkov v jednom páse - dvojdielne články)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz - Panzer Tracts No. 6-3 Schwere-Panzerkampfwagen Maus and E 100 1942 to 1945, ISBN :0981538231
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#368802Version : 0
MOD
The first zmienky on the development of the superťažkého the tank, the weight of 100 ton sa objavili on Hitlerovej conference 5. – 6.3.1942. Vývojom bola poverená the company Krupp task mala after zrušenom projekte 72 tonového tank Löwe
what najrýchlejšie vytvoriť new project and plans rátali with prvými operačnými tankami on the jar 1943.
21. - 22.3.1942 has won a contract to an independent development of the 100 tonového tank company Porsche.
Špecifikácie on the development of veže pre this tank sa preberali on pracovnom stretnutí vo firme Krupp dňa 18.4.1942. Vo veži mal even lafetovaný 15 cm cannon with dĺžkou especially 40 calibres (L/40), munícia mala albeit delená and predpokladaná rýchlosť streľby sa was estimated to be 4-5 výstrelov for minútu. Hmotnosť projectile bola reduced zo 43 to 34 kilogramov, with takýmto projektilom sa predpokladala hop rýchlosť 845 m/s. Takáto veža bola ponúknutá firme Porsche and it project VK 100.01. At the same time vznikol proposal lafetovať 12,8 cm cannon with dĺžkou especially to the L/50, where with projektilom weight of 29.3 kg mala albeit dosiahnutá hop rýchlosť 810 m/s. The stretnutí Albert Speera with Hitlerom bola prednesená požiadavka to the zväčšenie pancierovej protection, the task would mean nárast the weight of the tank to 120 ton. Hitler called for even cannon with dĺžkou especially to the L/60, as appropriate, to L/72. His požiadavky vyplývali of obáv of the planned new sovietských ťažkých tankov. Hitler constantly proposed any adjustments to the project, eg. he demanded that the bol pancier floors gross up to 100 mm, ponúkol alternatívnu armament tank, ktorú mohol tvoriť 15 cm cannon l/37 or a 10.5 cm gun L/70. Himself preferred a 10,5 cm cannon with vyššou kadenciou streľby. Vzhľadom that the tank takejto hmotnostnej is conveyed to t bol a small pevnosťou, mal mať pri svojom nasadení palebnú support smaller typov tankov. Hitlerove priorities of the project were in prvom rade strong armament, in druhom rade rýchlosť and in treťom rade strong pancierovanie. This stat mal even though the prototype stroja supplied by Porsche to 12.5.1943.
The company Krupp obdržala 17.7.1942 contract SS 006-4467/42 on the development of veže pre Pz.Kpfw."Mäuschen". Špecifikácie were nasledovné:

Hrúbka pancierovania :

forehead – 250mm
hips and zadné forehead – 200mm
ceiling – 80mm

Kanónovú armament mal tvoriť 15cm Kw.To. L/31 with maximálnym dostrelom 16 km. Hmotnosťou náboja mala albeit 43,5 kg, with ktorým pri úsťovej rýchlosti 750 m/s mohol preraziť pancier gross 190 mm below for uhlom 30°° to 1000 metrov. Sekundárnou kanónovou výzbrojou mal even the 7.5 cm Kw.To. L/24 with maximálnym dostrelom 7 km. Stock munície mala činiť 25 nábojov pre 15 cm cannon and 50 nábojov pre 7,5 cm cannon. Námer mal albeit controlled ručne, odmer electrically with možnosťou ručného ovládania. The total hmotnosť veže mala even 57 a ton.

Porsche found protection under the first proposal of the tank on the plane Sk.7949 dated 5.10.1942. Type označenie tank bolo Type 205 And. Dokumentácia bola drawn up in an on with the 15 cm L/37 and the 12,8 cm kanónom. Vo veži with lafetovaným 12,8 cm and 7.5 cm kanónmi sa mala nachádzať pohotovostná stock munície in počte 22 (12,8 cm) and 45 (7.5 cm) nábojov. Ďalších 20 and 50 nábojov malo albeit stored in the korbe. Doplnkovú výzboj mal predstavovať guľomet , THE MG 34 lafetovaný in Kugelblende in čelnom pancieri of the bucket. Water chladený vznetový 12-valec Daimler-Benz with objemom 44,5 litra and výkonom 1000 HP (745,7 kW) mal roztáčať generator elektického prúdu, ktorým mal zásobovať two hnacie electric motors. Tie mali rozhýbať tank on maximálnu rýchlosť 20 km/h Total hmotnosť tank mala albeit about 150 ton.

The second model bol zakreslený on the plane Sk.7948 rovnako dated 5.10.1942. Type označenie tank bolo Type 205 B. Type 205 B sa of the d Type 205 And as len used motorom, ktorým bol vzduchom chladený vznetový engine Porsche Type 205/2 volume 41,5 litra and with výkonom 780 HP (of 581.6 kW).

Porsche navrhol zredukovať hrúbku pancierovania of the hull by 10%, rovnako navrhol firme Krupp on znížiť celkovú hmotnosť veže zo 47 to 43 ton.
Porsche design from konca roka 1942 ted predkladal koncepciu tank with vežou umiestnenou in zadnej part of the hull. The drive of the electric generátora mal zaobstarať air water chladený engine Daimler-Benz 603 with výkonom approximately 1500 HP (1118,6 kW). Engine bol umiestnený in korbe before vežou and poháňal for him umiestnený generator, from which you can produced electric energia poháňala dvojicu elektromotorov the town continue roztáčali hnacie kolesá. Tank mal mať osem pojazdových kolies motion of the mass axiálnymi torznými tyčami. Pancierovanie the forehead of the bucket malo albeit gross 200 mm, upper hips 180 mm, dolné hips 100 mm, 180 mm zadok, 100 mm predná časť floors and 50 mm zadná časť floors. Plans rátali on the basis of tejto platform with vývojom superťažkých self-propelled diel. The proposal veže company Krupp sa mal použiť ochre (Mausa and the Kruppov project Tiger-Maus (neskorší E-100).
21.12.1942 were set the final value of hrúbky pancierových parts of the hull as follows:

forehead – 200 mm
vnútorné hips – 80 mm
vonkajšie hips – 100 mm
zadok – 150 mm
predný ceiling – 100 mm
no ceiling – 50 mm
predná floor – 100 mm
zadná floor – 50 mm

23.12.1942 prebehla advice zástupcov company Krupp with predstaviteľmi WaPrüf, where sa prebrali pozmeňujúce proposals konštrukčných detailov. Aside sa planned protective collar veže, kugelblende defence guľometom, set aside sa ťažko realizovateľný zámer vytvoriť tunnel umožňujúci switching part of the crew of the vodičovho miesta to priestoru veže and difference sa numbers vezenej stock streliva caliber 75 mm (100 nábojov in korbe and 25-30 nábojov vo veži).

3.-5.1.1943 bola on pracovnom stretnutí Albert Speera with Adolfom Hitlerom, ochre iného, prerokovaná and manufacture Mäuschen. Hitler odobril the ultimate Porsche dizajnérsky design, equipment tvorenú 12,8 cm kanónom and production plan. The scoop and vežu mal vyrobiť Krupp, assembly mala prebehnúť in Alkette. Plan rátal with the production of desiatich tankov for mesiac. Serial production of the sa mala spustiť before koncom year 1943.

Projekčné changes, however, continue ďalej.
21.1.1943 bola Panzer-Kommission (zástupcovia military výskumných ústavov and zástupcovia firiem) presented drevená mock-up tank in mierke 1:1.
2.4.1943 bol nahlásený nárast celkovej the weight of the tank compared to the pôvodnej kalkulácii of 1/1943 about 10 ton. Nárast bol spôsobený increased the final hmotnosťou veže and the hull, increased počtom inventory munície and zakomponovaním of a new weapon system into the project, and it plameňometom.
13.-15.5.1943 prebehla konferencia Hitler and Speera, where padol proposal zvýšiť supply of the 12,8 cm munície from 50 to 80 nábojov and at the same time zredukovať number of nábojov caliber 7.5 cm from the pôvodného number of 200 nábojov to 100.
10.6.1943 bola the company Alkett informed that šesť planned prototypov has odbržať system for the protection of the crew before otravnými combat plynmi.

Problémom sa showed the production of the hull in takej an on ako bola vyprojektovaná. The extremely strong pancierové plates and the shape of the bočných plátov, where it was needed ich consuming and uneconomical adjustment (frézovanie) were výrobcom by the firm of Krupp the elements. Rovnako bola total šírka problematic pri transporte tankov by rail. Preto mala konštrukcia bucket prejsť modifikáciou and neskoršie prototypes and serial machines mali mať bathroom was very konštruované of the lot. In súvislosti with high hmotnosťou tank and zložitou konštrukciou there arose the need modifikácie podvozkovej part. Pôvodne sa planned to increase the wheel súčiastok využívajúcik torzné pruženie from tankov Tiger, no tie or konštruované on takúto záťaž. Ďalším dôvodom zmien, or zjednodušenia production stemmed from the fact that technológiu, or výrobné zariadenia on zložité frézovanie and subsequent vŕtanie otvorov in korbe, or in priestore between bočnou stenou of the hull and vonkajšieho pancierového sheet of mal in the celom Germany len the company Krupp. In the case of bombardovania ich závodov, would bola manufacture so zložitého tank basically stopped. Podvozok in today bežne známej an on designed by Porsche, ich production ensure the company Skoda Werke (Škoda Plzeň).
Zaujímavosťou is vyprojektovanie plameňometného pre zariadenia tank Maus. In 1/1943 bola in súvislosti with vývojom in the zariadenia oslovená the company Köbe task riešila i Flammpanzerwerfer III. Požiadavka znela on plameňomet with dostrelom 150-200 metrov. On túto požiadavku odpovedala company Köbe, that is the compound požiadavka ťažko zrealizovateľná. Napriek this vznikol proposal plameňometného zariadenia, which you can the two propellant tube sa mali nachádzať on držiakoch uchytených on zadnom pancieri of the bucket one by one on every side. This zariadenie bolo indicated on the makete tank Maus, built in mierke 1:1 and predstaveného Hitler and his suite dňa 14.5.1943. The whole system mal mať hmotnosť 4,9 tony, the stock of horľaviny mala even 1000 litrov. Continue after the prezentácii bol zámer použitia plameňometu zavrhnutý.
What sa týka the arms of the chosen zbraňou bol 12,8 cm Kw.To. L/55, no veža mala albeit skonštruovaná to mohol even lafetovaný and 15cm cannon L/38. Doplnkovým kanónom mal even the 7.5 cm Kw.To. Consider the sa dĺžka his especially. Considered sa on L/31 L/32 or L/33, up to nakoniec chose I L/36. The firm of Krupp obdržala 13.2.1943 order to produce týchto komponentov:

3 complete gun 12,8 cm and 7.5 cm
2 especially so záverom pre gun 12,8 cm
5 the main pre gun 12,8 cm
2 especially so záverom and úsťovou brake pre cannon 15cm
3 especially the pre cannon 15cm
2 strelecké standa designed to streleckým testom designed pre strelnicu in Hillerslebene

Considered the sa and on the development of the 12,8 cm Kw.To. L/70, which mal nahradiť pôvodný cannon with dĺžkou especially to the L/55. This stat sa mala pre 12,8 cm Kw.To. L/55 of the designated pre tank Maus použiť nedelená munícia. Delenú munícia sa mala začať používať in neskoršom a cessation of production.

Pôvodne mal mať veliteľ otočnú vežičku with viewing periskopmi. Teh occurred in the prvotných návrhoch, mala ju and a mock-up tank, neskôr bola pre nevhodnú konštrukciu zavrhnutá.
Periskopický optical zameriavač designed to streľbe of kanóna bol výrobok of the company Carl Zeiss (T. W.From.F.1) and the hinged periskopické pozorovacie of the apparatus T. Rbl.F.3 (one mal k dispozícii veliteľ, the second nabíjač) were umiestnené on the strope. Chránené were pancierovými covers. In strope veže bola and the Nahverteidigungswaffe (defense of the port, from which you can sa could strieľať protipechotné grenades, dymové grenades and svetlice). On the strope veže were mounted two odvetrávacie fans, bokoch veže sa nachádzali MP Kugelblende (výsterné holes pre obrannú streľbu zo samopalov MP 38/40), in zadnom pancieri veže bol hole pre nakladanie munície (munitionsluke), v ktorom bol integrated ďalší výstrelný hole pre streľbu zo suddenly appeared with his fellow).
Len in the plane zostala assembly stereoscopic diaľkomera and protilietadlového kanóna MG 151/20. Developed by the bol and the design of the súpravy pre hlboké brodenie.

On diskusii zástupcov army and priemyslu bolo scheduled dodanie the first ball Mausov to 5/1943. This dátum bol nereálny, neskôr bol podpísaný contract, which determined that the first sample tank must be completed in 9/1943. Nasledovať mali ďalšie štyri machines, the town of mali even as to konca roka 1943. Nasledovať mala serial production, which we have produkcia mala from 3/1944 narásť on desať tankov for mesiac. Celkovo bolo planned vyrobiť sériu 120 tankov Maus. The production of korieb and veží mala zabezpečiť the company Krupp, assembly mala zabezpečiť the company Alkett, Berlin-Spandau. The production of the 12,8 cm kanónov mala zabezpečiť the company Krupp. Prípravy on the production, however, zmarilo allied bombardovanie Kruppových factory of 5.-6.3.1943, decide which shot was best I mock Mausa zhorela i dokumentácia pre vežu and equipment, nehovoriac of the damage to production deviations zariadeniach. Plans for the production of sa teda posúvali and predbežný estimate dokončenia prvej veže bol to 11/1943, machines nultej series sa mali dokončiť in 12/1943 (3 pieces), and in 1/1944 (3 pcs.) First serial tanks mali albeit delivered in 1/1944 (2 pcs), 2/1944 (5 pcs), 3/1944 (5 pcs), 4/1944 (7 pcs) and from 5/1944 mala narásť mesačná production on 10 tankov. 5.5.1943 bola total order is increased to 135 tankov. With predsériovými šiestimi tankami mal even though the total produkcia 141 tankov. The hull and veže šiestich ordered predsériových tankov (order SS4911-0006-6387/42) mali niesť výrobné numbers Nr.351451 – 351456 and 135 serial tankov mali niesť výrobné numbers Nr.351457 – 351591. Already spomenuté bombardovanie Kruppových závodov in Essene actually, the whole program of production destroyed. Predbežný an estimate on odstránenie škôd and reštart the production of sa was estimated at 7-8 mesiacov. Vzhľadom on akútne the needs of the German troops were capacity výrobcov sústredené on other tasks. Zrušenie contract on the sériovú production come up at 5.11.1943. Nasledovalo zrušenie kontraktov on the production of predsériových korieb and veží. Postaviť sa mali len two bucket and one veža, mal vzniknúť len one kompletný prototype.

The first korba (Wanne Nr.1) bola vo firme Krupp zvarená 7.7.1943. Continue bola odoslaná ku kompletácii into the company Alkett task completed the first podvozok 22.12.1943. Platform bola navagónovaná and odoslaná to Böblingen 10.1.1944.
In 1/1944 began work on the second platforme, no prioritne riešila the company Alkett work on iných obrnených vozidlách (StuG) and work on the other platforme were the two týždne totally stopped. The unfinished second platform bola odoslaná to Böblingen 7.3.1944 where mala even finished. In Böblingen 3.5.1944 ended and unfinished veža, where mala even completed technikmi posted from the company Krupp. On druhú platform bola mounted in 6/1944. On strelecké tests bolo odoslané i delené strelivo (jerky and protipancierové).

The first prototype of the platform has arrived at the Böblingen 14.1.1944, where bol continue vyvagónovaný and vlastnou force sa pesunul within 5 km vzdialených garage Panzer-Ersatz-Abteilung 7 in Hindenburgkaserne Böblingen. Nasledujúci day prešiel prvými jazdami in teréne. Hmotnosť veže simulate namotované závažie. Evolution testov sa objavili problems with pojazdovými kolesami your sa damage. Gradually prebiehala gradual kompletizácia platform, and supplemented it sa missing vybavenie. Evolution testov 15.-17.3.1944 occurred pri testoch in nevhodnom teréne to zapadnutiu the first prototype into the bahnitej pôdy. Náročne sa ho managed to vyprostiť and priamo in teréne sa continue 20.3.1944 previedla change pôvodných pojazdových kolies for the modified kolesá. Continue occurred to the dismantling of komponentov tank town sa mali podrobiť control. Medzitým 10.3.1944 to Böblingen arrived the second prototype, opäť without veže i ďalších komponentov. The second prototype mal modified pojazdové kolesá with odvŕtanými odľahčovacími otvormi. 3.5.1944 arrived nekompletný prototype veže. Veža bola is mounted on a prototype of the V2 in the night zo 7. on 8.5.1944 of dôvodu očakávanej inšpekčnej visits Generalobersta Guderiana. Constantly sa prototypes dovybavovali components, the town were supplied by the individual výrobcami. Sporadically prebiehali testovacie jazdy, pri ktorých sa odhaľovali technical problems of the project. Zistená consumption of fuel bola 350 litrov gasoline to 10 km (in the case of motora MB 507 najmenej 77 oktánového). Change of pásov on a tank bola pre konštrukčný proposal bočného panciera nesúceho undercarriage components and chrániaceho itself belts veľmi zložitá and challenging. Šiestim mužom it in priestoroch dielne took osem (!) hodín. 19.8.1944 bolo by Krupp reported that sa Waffenamt ďalšie work on prototypoch stopped and montéri were stiahnutí to materskej companies to plneniu akútnejších tasks. The prototypes were odoslané to ďalším testom Kummersdorfu, where zotrvali up to konca army. In napätej vojenskej situácii before koncom the army bolo sformovaných niekoľko martial skupín from the test tankov nachádzajúcich sa on polygóne in Kummersdorfe, no prototypes Mausa in them nefigurovali. Prototype V1 bol nájdený priamo on polygóne, prototype V2 bol nájdený destroyed by the German crew neďaleko kummersdorfskej železničnej station. Sovieti after the end of the bojov mounted len mierne poškodenú vežu on the platform of the first prototype and odoslali him on otestovanie to Sovietského zväzu. This prototype is now súčasťou zbierky in ruskom tankovom the museum in Kubinke.

Zničenie production deviations zariadení after spojeneckom bombardovaní and subsequent zrušenie order to sériovú the production of the tank Maus however, nebol koniec beauty of this program. 13.3.1944 bolo by Krupp hlásené possible obnovenie production and jobs at the projekte Maus. Dokladoval sa status rozrobenosti and the available material of the pre project. 23.3.1944 bol zástupcom WaPrüf 6 informed Gen.Insp.d.Pz.Tr., that Hitler ordered urýchlenie testov delivered prototypov and obnovenie jobs on a tank Maus. Porsche continue ordered from the company Krupp dodanie of the second prototype veže pre Maus and the first prototype veže pre Maus II. After prieskume production deviations choices, or contracts renewed. Oficiálny koniec project sa dates back to the 27.7.1944, decide which shot was best bolo nariadené zošrotovanie unfinished korieb. After the end of the military were in továrni company Krupp in the Essene nájdené two zvarence veží (Turm Nr.351452 and ?) and do the same bucket (Wanne Nr.351453). On testovacom polygóne in Meppene were nájdené tri zvarence korieb (Wanne Nr.351454 - 351456, továrenské označenie two of them bolo 192W4 (4.korba) and 161W6 (6.korba)) and tri zvarence veží.

Vzhľadom on zastavenie program Maus, mortgaged to the latest projects of the self-propelled diel/stíhačov tankov 15cm/17cm Sturmgeschütz auf Mausfahrzeug.


*source:

Thomas L. Jentz - Panzer Tracts No. 6-3 Schwere-Panzerkampfwagen Maus and E 100 1942 it 1945, ISBN :0981538231
Lee Archer, William Auerbach - Panzerwrecks 5, German armour 1944-45, the rok vydania 2007, ISBN US: 978-0-9754783-4-5, UK ISBN: 978-0-9555940-1-4.
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#459104Version : 0
MOD
[b:91f388e646]Penetration of the 128 mm gun KwK 44 L/55 when the angle of heel of 30° from the vertical:
[/b:91f388e646]

[table:91f388e646]
[row:91f388e646]Ammo
[col:91f388e646]100m
[col:91f388e646]500m
[col:91f388e646]1000m
[col:91f388e646]1500m
[col:91f388e646]2000m
[col:91f388e646]3000m
[col:91f388e646]4000m
[row:91f388e646]Panzergranate 40/43
[col:91f388e646]223mm
[col:91f388e646]212mm
[col:91f388e646]200mm
[col:91f388e646]189mm
[col:91f388e646]178mm
[col:91f388e646]156mm
[col:91f388e646]140mm
[/table:91f388e646].
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#117978Version : 0
MOD
Třípohledový drawing..
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#15274Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řez korbou Pz.Kpfw. Maus.
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#15295Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jeden z prototypů Pz.Kpfw. Maus.
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#15296Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pz.Kpfw. VII Maus.
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#17961Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Já tam přidám taky pár obrázků.
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus - Fotečka z Kubinky

Fotečka z Kubinky
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#22443Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#24986Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#26881Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#26882Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus - Zničený Maus z trochu menej známej fotografie, 
z iného uhla pohľadu.

Zničený Maus z trochu menej známej fotografie,
z iného uhla pohľadu.

Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#34611Version : 0
MOD
"SCHNORCHEL" for deep wading for Maus.
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#40897Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66043Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66045Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66046Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66047Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66048Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66049Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ahoj Braňo
tady je moje troška do diskuse: pod věžemi na fotce označené "maus_turrets_hulls_012_max" jsou vidět další dva skelety trupu. Něco z mnou ukořistěných fotek (cca170):
Pz.Kpfw. Maus - Zajímavý není jen Maus, ale i kolopásový Kübelwagen za ním.

Zajímavý není jen Maus, ale i kolopásový Kübelwagen za ním.
Pz.Kpfw. Maus - Další pohled na sejmutí balastního závaží.

Další pohled na "sejmutí" balastního závaží.
Pz.Kpfw. Maus - Méně známý celek, dokazující přepravu jednoho trupu a jednoho už v Německu zkompletovaného Mause

Méně známý celek, dokazující přepravu jednoho trupu a jednoho už v Německu "zkompletovaného" Mause
Pz.Kpfw. Maus - poměrně známý záběr z vagónování nemaskovaného trupu !!bez věže

poměrně známý záběr z vagónování nemaskovaného trupu !!bez věže
Pz.Kpfw. Maus - Pohled na navagónovaný Maus zezadu

Pohled na navagónovaný Maus zezadu
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#81600Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#136562Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pár fotek ze zkoušek Mause ještě se 55t závažím místo věže:
Pz.Kpfw. Maus - Letecký motor Daimler Benz DB 603 použitý v prvním prototypu

Letecký motor Daimler Benz DB 603 použitý v prvním prototypu
Pz.Kpfw. Maus - motorový prostor

motorový prostor
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#160695Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podle francouzských stránek o Kubince jeden zajímavý detail. Přinášejí několik snímků, kdy bok podvozku tanku Maus je "ozdoben" symbolem srpu a kladiva. Jiné takové obrázky nabízí i brano - maus4, V.1, V.3, nebo Petr Smola - 05.
Nálezcem obrázků je blíže neidentifikovaný Noël Farrugia, text pak spekuluje o tom, kdy a jak se emblém na tank dostal. Proti sovětskému původu emblému svědčí fakt, že je nakreslen vzhůru nohama, což by asi žádný bdělý politruk nedopustil. Pro německý původ zase mluví právě fakt, že je vzhůru nohama - jakési zneuctění symboliky vítězícího protivníka. Snímky byly údajně pořízeny Sověty. Z faktu, že Maus je na originálním německém přepravníku usuzují, že stroj je focen v Německu. Jde o železniční podvozek, takže jeho užití v Rusku je dosti sporné vzhledem k rozdílům rozchodu německých a ruských železnic. Autoři textu dále srovnáváním odlišností kamufláže potvrzují fakt, že kompletní stroj v Kubince je opravdu složen z přeživších částí obou prototypů.
Autoři spekulují o tom, že snímky vznikly těsně před převozem stroje do Ruska. Fakt, že na současné podobě emblém není viditelný vysvětlují tím, že po zkouškách odolnosti byl tank pro muzejní úkoly upraven a nově natřen.


Pramen:
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm


A něco obrázků:
Pz.Kpfw. Maus - pramen
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - pramen:
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen:
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - pramen:
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen:
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - pramen.
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen.
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - pramen.
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen.
https://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - Do profilu Maus jsou vepsány siluety 3 tanků, patřících k nejtěžším ve 2. sv. válce:
zelená – Sherman M4A3
hnědá – A34 Comet
modrá – Tiger II 
pramen:
https://www.chez.com/barbarossa/kubi.htm

Do profilu Maus jsou vepsány siluety 3 tanků, patřících k nejtěžším ve 2. sv. válce:
zelená – Sherman M4A3
hnědá – A34 Comet
modrá – Tiger II
pramen:
https://www.chez.com/barbarossa/kubi.htm

URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#160998Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Symboly sú určite nemeckého pôvodu.
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#161029Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Cvičné jízdy s Mausem. Jde jen o "strojový spodek", tank nemá věž.


1 - Detail na sváry a opracování pancíře


2 - Detail na žebřík z levého boku.


Foto : www.ebay.de
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#252666Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dvě fota co tu ještě myslím nemáme...
Pz.Kpfw. Maus - zdroj: youtube.com

zdroj: youtube.com
Pz.Kpfw. Maus - zdroj: youtube.com

zdroj: youtube.com
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#312327Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Predvedenie modelu na diaľkové ovládanie a dreveného modelu pravdepodobne v M 1:1 Adolfovi Hitlerovi a jeho suite zo dňa 14.5.1943.


forum.axishistory.com
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#312334Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#312335Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. Maus - zdroj: ebay.de

zdroj: ebay.de
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#335613Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sergeev, Gelto (1997) - German Super Heavy Tank Maus, Model Art, Japan
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#338877Version : 0
MOD
Video: a Tour of the Maus in Kubinka - inside and out.

.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#504271Version : 0
Photo via Odkrywca.pl.
Pz.Kpfw. Maus - 3 Podvozky

3 Podvozky
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#588232Version : 0
The presentation of a wooden model of the And. Hitler, 14.05.1943
source: FB
.
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#642870Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podle mých informací se oba prototypy bojů vůbec nezúčastnili. Ta fotografie je z Kumersdorfu. Oba dva vozy byly poškozeny vlastními vojáky, aby se nedostaly Rusům do rukou. Po válce to co zbylo bylo naloženo na loď i s jinou kořistní technikou a převezeno po moři do Ruska, kde poskládali jeden funkční tank a intenzivně se zkoušel. Někde na internetu jsem dokonce viděl Maus po zkouškách, kdy ho Rusové odstřelovali různými typy kanonů. Prostřelený ale nebyl. To že byl Maus bojově nasazen je jenom fáma. Jinak k těm kaťuším, byly to vynikající zbraně, ale pouze pro plošné použití. Aby trefily cíl o velikosti Mause, tak to by museli mít Ruští raketýři velké štěstí. Aby kaťuše zničila tank, tak by ho musela zasáhnout do motorového prostoru. Za války se myslím ještě u kaťuší nepožívaly rakety s protitankovou hlavicí.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#25087Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Všeobecne sa tvrdí, že myšky mali byť vystrojené a boli pravdepodobne vyslané z Kummersdorfu smerom k Wunsdorfu (Zossenu?), možno ako posilnenie niektorej z kummersdorfských boj. skupín, Käther alebo inej. Jeden stroj zostal pokazený stáť na križovatke neďaleko Topchinu a druhý bol vyhodený o pár kilometrov ďalej vlastnou posádkou.


Ku kaťušiam... pokiaľ mi je známe... minimálne na začiatku vojny sa núdzovo použili kaťuše i ako protitanková zbraň s priamou streľbou. Účinok zásahu raketou je enormný a tank dokáže celkom efektne rozložiť ako lego.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#25156Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tady o této informaci nevím je to možné,ale vesměs všechny prameny uvádějí,že Rusové odtahovali tyto tanky z Kumersdorfu a okolí. Ke Kaťuším,průměrná síla pancíře německých tanků na začátku války byla 20-30 mm. Ke konci války byla 80 mm a více. A navíc o přesnosti ruských raketometů se myslím nemusíme bavit.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#25201Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tiež som niekde čítal, že ten zničený Maus bol niekde v okolí Kummersdorfskej železničnej stanice. (???) Hoci Wunsdorf je neďaleko od Kummersdorfu. Večné dohady.


Ku kaťušiam... ono ani nejde o samotné prerazenie panciera, ako u klasických delostr. striel, ale o plošné ničenie mohutnými salvami raketových batérií, hoci priamou streľbou na malé vzdialenosti. A tam ti nepomôže ani 80 mm pancier, ktorý nieje na všetkých exponovaných miestach. Nehľadiac na to, že vozidlo môže byť odstavené i výbuchom v blízkosti vozidla, zničením pásov, vyvrátením tlakovou vlnou, otrasom a demoralizáciou posádky... atď. Snáď uznáš, že jedna batéria "Kaťuší" by pokryla obrovské územie a ani "nepresnosť" 50% striel by nič vážne neznamenala.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#25290Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže... s pomocou informací z AFV interiors a Achtung panzer a little kombinácie-dedukcie-konštrukcie: Maus V1 bol na konci vojny bez veže, len so simulovanou záťažou. Pravdepodobne bol nájdený nepoškodený priamo v Kummersdorfe, pretože by bolo ťažko pochopiteľné, načo by bol vyslaný na front. Zvlášť, keď to bol hltač nedostatkového paliva. V2 mala kompletnú vežu a bola zničená viď. foto. Sakum prásk to zabavili Rusáci a v Kubinke skombinovali trup V1-ky a vežu V2-ky (o tom, že niet pochyb, že je to veža zo zničeného stroja svedčí i to poškodenie boku kanóna, ktoré určite nieje od povojnových testov-ostreľovania).
Essen padol do rúk západných spojencov. Z fotografií je jasné, že minimálne predsériová výroba bola zahájená. Bolo zhotovených niekoľko podvozkových pojazdových skupín, skeletov veží a minimálne jeden kompletný skelet kobry viď. fotá z Essenu.
Pz.Kpfw. Maus - Ten tretí trup si myslel tento?

Ten tretí trup si myslel tento?
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#27009Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote :

Autoři spekulují o tom, že snímky vznikly těsně před převozem stroje do Ruska. Fakt, že na současné podobě emblém není viditelný vysvětlují tím, že po zkouškách odolnosti byl tank pro muzejní úkoly upraven a nově natřen.

No proti té teorii (respektive jedné její části) mluví to že emblém je zachycen jak na stroji s betonovou zátěží tak na stroji s věží. Na stroji se zátěží to vypadá že okolo jsou normálně civilové (bez Rusů) a emblém je pokud se nepletu z druhé strany Smile


Ani na to že by to Rus nenamaloval opačně bych se nesázel, původně totiž emblém neměl srp, rolníky zobrazoval pluh a celý emblém vypadal spíš právě jako tohle (kdy došlo k výměně "vercajku" nevím, zřejmě na přelomu dvacátých a třicátých let) takže se to klidně mohlo stát Smile ale i já si (podle fotky s betonovým blokem) spíš myslím že malůvku udělali němci. Podle mne spíš pro to aby v rámci utajování stroj byl považován za kořistní a nebyl tedy prozrazen jako prototyp (ale i to je jen teorie).
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#161058Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tam není jenom srp a kladivo, tam je taky na věži (pardon, na závaží) hvězda - a taky vzhůru nohama... Laughing a není ale na všech snímcích, kde je vidět ten srp a kladivo...
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#161073Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení,
dovoluji si předložit několik neběžných fotografií exponátu tanku Maus, umístěného v Muzeu tankových vojsk v Kubince u Moskvy.


Autoři fotografií: Djenis P. (Денис П.) a Jurij Pašolok (Юрий Пашолок).


Internet
https://tankograd.narod.ru/kubinka/maus/index.html
www.plastikowe.pl
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2005.

Stav exponátu v roce 2005.
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2005.

Stav exponátu v roce 2005.
Pz.Kpfw. Maus - Věž bez poklopů průlezů. Stav exponátu v roce 2005.

Věž bez poklopů průlezů. Stav exponátu v roce 2005.
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2005.

Stav exponátu v roce 2005.
Pz.Kpfw. Maus - Na stropě věže jsou patrné zbytky Nahverteidigungswaffe. Stav exponátu v roce 2003.

Na stropě věže jsou patrné zbytky Nahverteidigungswaffe. Stav exponátu v roce 2003.
Pz.Kpfw. Maus - Věž bez poklopů průlezů. Stav exponátu v roce 2003.

Věž bez poklopů průlezů. Stav exponátu v roce 2003.
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2003.

Stav exponátu v roce 2003.
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2003.

Stav exponátu v roce 2003.
Pz.Kpfw. Maus - Pohled z nitra trupu k průlezům ve věži. Stav exponátu v roce 2003.

Pohled z nitra trupu k průlezům ve věži. Stav exponátu v roce 2003.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#226744Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení,
ověřoval jsem si informaci o exponátu v Kubince, zveřejněnou kolegou Braněm. Zjistil jsem, že hypotézu o sestavení jednoho muzeálního kousku z dvou prototypů lze doložit pomocí zde zveřejněných fotografií.


Například, kolega Aubis předložil fotografii s názvem: Maus se srpem a kladivem.jpg, která představuje Maus s věží bez výzbroje ukořistěný Sověty v roce 1945.
Je zřejmé, že se jedná o první prototyp tanku, někdy označovaný jako Porsche 205/1 s betonovou věží (zátěží).


Současný vzhled exponátu je na fotografiích s názvy: Maus v Kubince - zepředu.jpg, maus.jpg, maus_4.jpg, 51.jpg a 62.jpg. Poslední z uvedených fotografií ukazují věž bez poklopů a dalších drobností. Toto poškození je viditelné i na poválečných fotografiích, dodaných kolegou Braněm - viz: v2.jpg a ht2.jpg.


Shrnutí
Sověti na dobytém území ukořistili dva prototypy supertěžkého tanku Maus. Pojízdný prototyp Porsche 205/1 bez výzbroje a zničený Porsche 205/2 s výzbrojí. Předpokládám, že do Sovětského svazu odvezli pouze první prototyp, který uvedli do "bojového" stavu osazením ozbrojené věže z druhého prototypu. Prázdnost vnitřních prostor exponátu, lze vysvětlit vynětím důležitých agregátů k odděleným zkouškám.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#226790Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jde o předpokládané (a připravené ) označení podobně byly připravená označení i pro další zbraně, které už se nedostaly do výroby. Ostatně Maus byl objednán a byla rozpracována série 5 strojů, první dva prototypy dělal Alket korbu a věž byla Krupp, další korby už byly pokud vím Krupp. Podobně je to s motory, sice se spekuluje s několika verzemi, ale existovala jen jedna motorizace.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#315962Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mohu dostat nějaký odkaz na označení PzKpfw VIII. A na motorizaci. Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#315966Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Obávám se že z hlavy vám to neřeknu, nejlepší by asi bylo zeptat se buď zakladatele tématu, nebo některého z moderátorů sekce (jsou uvedeni nahoře) ti by také (pokud je tam chyba) to měli opravit.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#315972Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ono stačí dať do google Maus 205 a hneď prvé 4 odkazy to spájajú s Pz. VIII....


Čo sa týka motorizácie, tak priamo v tejto téme je zobrazený nejaký letecký motor, použitý u prototypu.


Kniha Waldemar Trojca - German Secret Panzer Project, Model Hobby 2005, ISBN:83-60041-09-1
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#315974Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

MB-507. Ten jsem uvedl.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#315975Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nie, v príspevku forum.valka.cz je uvedený DB 603.Mimochodom v roku 2008 vyšla vo Waršavskom vydavateľstve Militaria v edícii Tank Power č. 293 publikácia Sturmtiger, Maus; autor Janusz Ledwoch (ISBN 9788372192936). Sú tu aj ďalšie snímky Mausa s kosákom a kladivom (vrátane snímkov, kde je tank dosť brutálne zahrabaný v bahne)... Autor tu potvrdzuje bitaxeho hypotézu že symboly boli použité na oklamanie protivníkov.Podľa autorov uvedenej publikácie bol použitý motor MB-509.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#316134Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To Ledwoch nemusel nic objevovat Smile, většina fotek je v knize od nakladatelství Shifer z roku 1989 (včetně té fotky Porscheho) a to že vercajk je tam aby to vypadalo že jde o zkoušky ruského tanku je tam napsáno. Mimo to je tam na jedné fotce vidět že stejný symbol je i na zádi a na další je alespoň z části i na předku vozidla (vždy na korbě). No a protože Schiferovo vydání přesně kopíruje ještě starší Waffen arsenal č. 47 kde je stejná zmínka o tom že to bylo z důvodu aby se svědci domívali že jde o kořistní tank, přičemž Waffen Arsenal je z roku 1978 opravdu to asi bylo známo dávno před tím než jsme nad tím začali dumat, jen jsme tenkrát neměly tyhle zdroje Smile
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#316136Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ještě bych přidal jeen odkaz - www.stream.cz
je to seskládané z mnoha fotografií a mám podezření, že některé tady zatím nemáme Confused
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#388788Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Aubis: Je to zloženina notoricky známych fotiek, ktoré máme i tu. Plus je tam záber E-100, ktorú považoval autor za Maus.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#388793Version : 0
MOD