Main Menu
User Menu

Military history website

Patriot PAC-3

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

MIM-104 Patriot PAC-2, PAC-3


Protilietadlový protiraketový systém PAC2, PAC3 (Patriot Advaced Capability) je určený na ochranu vojsk a dôležitých priemyselných centier pred útokmi letectva, striel s plochou dráhou letu a balistických taktických prípadne operačno-taktických rakiet. Ide o poslednú modifikáciu PLRS Patriot, ktoré boli do výzbroje americkej armády zaradené začiatkom osemdesiatych rokov (MIM-104A).
Systém Patriot PAC-2 je založený na jednostupňovej strele MIM-104 E GEM+ (Guided Enhanced Munition). Strela je dlhá 5310 mm, má priemer 410 mm, hmotnosť 907 kg z toho bojová hlavica váži 84 kg. Bojová hlavica obsahuje frgmenty na báze wolfrámu o hmotnosti 45 g. Strela môže manévrovať s preťažením až 40g. Rýchlosť strely vďaka motoru s vyšším ťahom dosahuje M5. Minimálny dosah strely je cca. 3500 m maximálny dosah je cca. 75 km. Výškový dosah strely je od 15 m do 25 km, takže MIM-104E GEM+ je schopný ničiť aj strely s plochou dráhou letu vo výškach od 15 do 30 m nad terénom.
Pôvodný navádzací systém strely TVM (Track Via Missile) bol upravený na dvojrežimový - v strednej časti letu je strela navádzaná poloaktívne na základe korekčných údajov prenášaných VHF systémom až na vzdialenosť 160 km. V záverečnej fáze sa zapína aktívne samonavedenie TVM, pracujúce v pásme 33-36 GHz. Systém sa vyznačuje schopnosťou zasahovať malorozmerné ciele vrátane pomalých aj v silne zarušenom prostredí. Ďalej je možné strely odpaľovať aj v protizemnom režime proti elektronickým rušičom, pričom návádzací sytém strely umožňuje za letu vyhodnocovať najsilnejšie zdroje signálu.
Batériu Patriot PAC-2 tvorí 8 vozidiel s odpaľovacími zariadeniami M901, hlavný radarový systém AN/MPQ-65, ústredňa riadenia paľby AN/MSQ-104 a obslužné vozidlá.
Radar AN/MPQ-65 pracuje na princípe fázovaného anténneho radu. Má dosah až 100 km, vyžarovací diagram bol vo vertikálnej rovine zväčšený na 90° (z pôvodných 45°), v azimute to bude pravdepodobne okolo 60° na každú stranu. AN/MPQ-65 môže zisťovať až 200 rôznych cieľov, 100 cieľov vyhodnocovať resp. sledovať a navádzať 9 striel MIM-104.
Stredisko riadenia paľby AN/MSQ 104 pomocou riadiaceho počítača na základe údajov z radaru najprv vyhodnocuje druh cieľa a vyberie optimálne postavené odpaľovacie zariadenie M901 a druh strely (to má význam u systémov PAC-3 viď nižšie). Potom určí bod zásahu a presnú trajektóriu navedenia. Tesne pred odpálením rakety je letový program odovzdaný do jej riadiaceho počítača. Počas letu je trajektória strely korigovaná podľa údajov AN/MPQ-65, v záverečnej fáze letu je strela navedená aktívne.
Patriot PAC-3 je v podstate dvojka GEM+ s upraveným radarom, novým počítačom riešenia bojovej situácie a paľby FSC, odpaľovacími zariadeniami s vylepšeným systémom diaľkového ovládania ELES (Enhanced Launcher Electronic System) a odlišuje sa zaradením nových striel ERINT s novými odpaľovacími zariadeniami pre 4 ks týchto rakiet.
ERINT je dvojstupňová strela určená na ničenie vysoko lietajúcich veľmi rýchlych cieľov (až 3500 m/s), hlavne balistických striel v záverečnej časti letu svojou kinetickou energiou (priamym zásahom). Strela je dlhá 4826 mm, priemer je 254 mm, štartovacia hmotnosť je 324 kg, po odhodení prvého stupňa 151 kg. Systém navedenia je údajne dvojrežimový, aktívny radar pracuje v pásme 35 GHz s výkonom 50 W a je v činnosti posledné dve sekundy letu. Bojová hlavica je tvorená dvoma prstencami wolfrámových guličiek, ktoré sa pred zásahom rozptýlia okolo strely tak, aby účinne pokryli plochu zodpovedajúcu cieľu. Strela je stabilizovaná rotáciou s frekvenciou 30 Hz, pred cieľom až 180 Hz. V záverečnej fáze letu sa využíva systém 180-tich riadiacich motorov ACM na tuhé palivo v prednej časti strely, ktoré zaistia dostatočný priečny ťah a umožňujú tak mimoriadne presné navedenie.
Vylepšený radar AN/MPQ-65 má nové pracovné režimy proti cieľom s malou RCS (Radar Cross Section) čiže s malou efektívnou odrazovou plochou a proti protiradarovým raketám, čo zvyšuje jeho šance na prežitie. Bojová ústredňa je vybavená systémom utajeného prenosu dát Link 16 JTIDS, takže obsluha batérie môže aj na silne zarušenom bojisku využívať informácie z iných batérií Patriot a AWACS-ov.
V palebnej batérii Patriot sú z 8 odpaľovacích zariadení 2 až 4 nové systémy s raketami ERINT. Protilietadlový pluk vybavený systémom Patriot disponuje 12 odpaľovacími zariadeniami ERINT a 36 odpaľovacími zariadeniami MIM-104E teda 144 strelami MIM-104E GEM+ a 48 strelami ERINT.
URL : https://www.valka.cz/Patriot-PAC-3-t9099#58514Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Článek na www.valka.cz:


Patriot
URL : https://www.valka.cz/Patriot-PAC-3-t9099#27284Version : 0
MOD
The "European" version uses MAN chassis
Patriot PAC-3 -


URL : https://www.valka.cz/Patriot-PAC-3-t9099#45654Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řecké Patrioty


Zdroj : https://greekmilitary.net/airdefence.htm
Patriot PAC-3 -


Patriot PAC-3 -


URL : https://www.valka.cz/Patriot-PAC-3-t9099#276258Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dňa 18.11.2021 slávnostne prevzal švédsky 6. pluk protivzdušnej obrany (Luftvärnsregementet 6 - Lv6) prvú kompletnú batériu PLRK Patriot PAC-3+ (vo Švédsku je komplet označovaný ako Luftvärnssystem 103). Švédsko by malo celkom obdržať 4 ks rádiolokátorov AN/MPQ-65, 4 ks strediska riadenia paľby AN/MSQ-132, 9 ks spojovacích anténnych systémov a 12 odpaľovacích zariadení M903, 4 ks elektrocentrál EPP III a súvisiace komunikačné zariadenia a ďalšia logistická a výviková podpora, čo umožňuje vytvoriť 4 palebné batérie (každá s tromi odpaľovacími zariadeniami). Jednotlivé komponenty PLRK Patriot pre Švédsko sú inštalované na nákladné automobily Rheinmetall MAN НХ 8x8 (celkom 40 ks automobilov). Súčasťou pôvodnej objednávky v hodnote 3,2 miliardy dolárov bolo aj 100 ks rakiet MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T) a 200 rakiet Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3), ale kvôli príliš vysokým nákladom Švédsko neskôr od objednávky rakiet v tomto rozsahu ustúpilo a rakety budú predmetom samostatnej zmluvy, ktorá má byť doriešená do roku 2025.


Zdroj: defbrief.com
www.dsca.mil
www.fmv.se
URL : https://www.valka.cz/Patriot-PAC-3-t9099#683517Version : 0
MOD