Main Menu
User Menu

Military history website

Pavlov, Dmitrij Grigorievič

Pavlov, Dmitry Grigorievich

Дмитрий Григорьевич Павлов

     
Příjmení:
Surname:
Pavlov
Jméno:
Given Name:
Dmitrij Grigorievič
Jméno v originále:
Original Name:
Дмитрий Григорьевич Павлов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.11.1897 Vonjuch /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.07.1941 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Automobilní a tankové správy DRRA /1937/
- velitel Západního zvláštního vojenského okruhu /1940/
- velitel Západního frontu /1941/
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- týden po vypuknutí války zatčen a následně popraven
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pavlov-Dmitrij-Grigorievic-t124927#424919Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pavlov
Jméno:
Given Name:
Dmitrij Grigorievič
Jméno v originále:
Original Name:
Дмитрий Григорьевич Павлов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 24. Omská pěchotní škola Kominterny
DD.10.1925-DD.06.1928 Frunzeho vojenská akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.1931 Vojensko-technická akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.11.1935 brigádní veliteľ
20.06.1937 zborový velitel (mimoriadne povýšenie o dve hodnosti)
27.03.1940 armádny veliteľ 2. stupňa
04.06.1940 generálplukovník tankových vojsk
22.02.1941 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
07.07.1940-11.07.1940 Velitel : Běloruský zvláštní vojenský okruh
11.07.1940-22.02.1941 Velitel : Západní zvláštní vojenský okruh
22.02.1941-21.06.1941 Velitel : Západní zvláštní vojenský okruh
21.06.1941-30.06.1941 Velitel : Západní front

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR vstoupil do Rudé armády
DD.08.1923-DD.MM.RRRR velitel 77. jízdního pluku
DD.11.1937-DD.06.1940 náčelník Automobilní a tankové správy DRRA
Vyznamenání:
Awards:

22.02.1930

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

16.08.1936

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

02.01.1937

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

21.07.1937

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
č. 30

21.07.1937

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

22.08.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády (1938)
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army (1938)
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

07.04.1940

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pavlov-Dmitrij-Grigorievic-t124927#433114Version : 0
MOD
General Dmitry Grigorjevič Pavlov was appointed to command the Western front 21.6.1941, 30.6.1941 was removed and 4.July imprisoned.
He was accused that after the assault on Germany's "guilty of disruption of subordinate troops, the surrender of weaponry to the enemy without a fight, leaving combat positions, and by dezorganizoval homeland defense and allowed the enemy to break through the front".
The military board of the Supreme court of the USSR on 22.July 1941 Pavlova condemned to death by firing squad, with confiscation of property and loss of military rank. The sentence was executed the same day.
31.July 1957 was the judgment of the Military council of the Supreme court of the USSR D.G.Pavlov rehabilitated and were restored to the general rank.

source: https://goo.gl/8B79y.
URL : https://www.valka.cz/Pavlov-Dmitrij-Grigorievic-t124927#433115Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Výpis rozkazu č. 0250, který odsuzuje armádního generála Pavlova k trestu smrti:

Č. 0250 červenec 28, 1941

Výnosem výboru obrany státu, bývalý velitel západního frontu, armádní generál D. G. Pavlov, bývalý náčelník štábu toho samého frontu, generálmajor V. J. Klimovskich, bývalý náčelník komunikací toho samého frontu, generálmajor A. T. Grigoriev, bývalý velitel 4. armády, generálmajor A. A. Korobkov

22. července 1941, nevyšší soud SSSR zhodnotil případ proti Pavlovovi D. G., Klimovskichovi V. J., Grigorievovi A. T. a Korobkovi A. A.

Soudní vyšetřování došlo k tomuto:

a) bývalý náčelník západního frontu, Pavlov D. G. a bývalý náčelník štábu toho samého frontu, Klimovskich V. J. od počátku nepřátelství nacistických jednotek proti SSSR projevili zbabělost, nečinnost úřadů, nedostatek řízení, dovolení kolapsu velení a kontroly, ponechání zbraní a skladů nepříteli, neoprávněnému opuštění bojových pozic jednotek západního frontu, čímž dali nepříteli možnost prorazit front;

b) bývalý náčelník komunikací západního frontu, A. T. Grigoriev, jenž byl schopen zajistit nepřerušitelnou komunikaci mezi frontovým velením a bojeschopnými jednotkami a formacemi, projevil alarmující a zločinnou nečinnost, nepoužil radiové spojení, čímž velení a kontrola jednotek byla přerušena od prvních dnů nepřátelství;

c) bývalý velitel 4. armády západního frontu, A. A. Korobkova projevil zbabělost, zbabělou a kriminální nečinnost, ostudně opustil jednotky, které mu byly svěřeny, čímž jeho armáda byla dezorganizována a utrpěla těžké ztráty.

Čímž, Pavlov D. G., Klimovskich V. J., Grigoriev A. T. a Korobkov A. A. porušili vojenskou přísahu, zneuctili vysokou hodnost vojáka Rudé armády, zapoměly na své povinnosti vůči vlasti, jejich zbabělost a alarmující, kriminální nečinnost, zhroucení velení a vedení, přenechání zbraní a nepříteli, přijetí neoprávněného opuštění bojových pozic, což způsobilo vážné škody jednotkám západního frontu.

Nejvyšším soudem SSSR byli, Pavlov D. G., Klimkovskich V. J., Grigoriev A. T. a Korobkov A. A. zbaveni svých vojenských hodností a odsouzení k smrti.

Rozsudek byl vykonán.

Varuji, že všechny, kteří v budoucnosti poruší vojenskou přísahu, zapomenou na své povinnosti k vlasti, zneuctí vysoké hodnosti vojáka rudé armády, všechny zbabělce a panykáře, kteří z vlastní vůle opustí své bojové pozice a zanechají nepříteli zbraně bez boje, budou nemilosrdně potrestání vzhledem ke všem závažnostem proti válečnému zákonu, bez ohledu.

Rozkaz bude předán všem velitelům od velitele pluků výš.

Lidový komisař obrany SSSR J. Stalin

Zdroj:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pavlov-Dmitrij-Grigorievic-t124927#675359Version : 0
MOD