Pégoud, Adolphe Celestin

     
Příjmení:
Surname:
Pégoud Pégoud
Jméno:
Given Name:
Adolphe Célestin Adolphe Célestin
Jméno v originále:
Original Name:
Adolphe Célestin Pégoud
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík 2nd lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.06.1889 Montferrat /
13.06.1889 Montferrat /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.08.1915 Petit-Croix /
31.08.1915 Petit-Croix /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zkušební pilot Louise Blériota - Louis Blériot's test pilot
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- francouzský předválečný letecký akrobat, instruktor a letecké eso 1. sv. v. s 6 potvrzenými sestřely (3 sám, 3 sdílel se svým střelcem Le Rendunem) a 3 pravděpodobnými
- je mu připisováno několik světových prvenství; první letecké eso, první seskok padákem z letadla, první loping a byl pro to poprávu přezdívám "Roi du ciel" (král oblohy)
- byl sestřelen jedním ze svých předválečných žáků, Walterem Kandulskim; o dvě hodiny později shodila osádka nad francouzskými zákopy smuteční věnec, o dva týdny později byl i Kandulski sestřelen
- french prewar aerial acrobat, instructor and flying ace of WW1 with 6 confirmed claims (3 solo, 3 shared with his gunner Le Runde) and 3 probable
- claimed a few world primacy; first flying ace, first parachute jump from airplane, first loping, thanks to this was nicknamed "Roi du ciel" (Kind of the Sky)
- was shot down by one of his prewar pupil, Walter Kandulski; after two hours drop over french trenches a funeral wreath, two weeks later Kandulski was also shot down
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolphe_P%C3%A9goud
albindenis.free.fr
www.theaerodrome.com
https://www.historynet.com/worlds-first-ace.htm
https://www.cieldegloire.com/as_france_ww1.php
URL : https://www.valka.cz/Pegoud-Adolphe-Celestin-t66688#634301 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Pégoud Pégoud
Jméno:
Given Name:
Adolphe Célestin Adolphe Célestin
Jméno v originále:
Original Name:
Adolphe Célestin Pégoud
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1915 poručík
DD.MM.1915 2nd lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
08.08.1907-DD.MM.RRRR 5. africký jízdní pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. husarský pluk
DD.MM.RRRR-13.02.1913 3. koloniální dělostřelecký pluk
14.08.1914-08.01.1915 Escadrille HF 7 (pilot)
21.01.1915-06.02.1915 Escadrille MF 25 (pilot)
06.02.1915-22.04.1915 Escadrille MS 37 (pilot)
22.04.1915-31.08.1915 Escadrille MS 49 (pilot)
08.08.1907-DD.MM.RRRR 5th african cavalry regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2nd hussard regiment
DD.MM.RRRR-13.02.1913 3rd colonial artillery regiment
14.08.1914-08.01.1915 Escadrille HF 7 (pilot)
21.01.1915-06.02.1915 Escadrille MF 25 (pilot)
06.02.1915-22.04.1915 Escadrille MS 37 (pilot)
22.04.1915-31.08.1915 Escadrille MS 49 (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolphe_P%C3%A9goud
albindenis.free.fr
http://www.theaerodrome.com/aces/france/pegoud.php
https://www.historynet.com/worlds-first-ace.htm
http://www.cieldegloire.com/as_france_ww1.php
URL : https://www.valka.cz/Pegoud-Adolphe-Celestin-t66688#634305 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie
Zdroj: www.armchairgeneral.com
URL : https://www.valka.cz/Pegoud-Adolphe-Celestin-t66688#331502 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more