Pershing, John Joseph

     
Příjmení:
Surname:
Pershing Pershing
Jméno:
Given Name:
John Joseph John Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
John Joseph "Black Jack" Pershing
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál armád Spojených států General of the Armies
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
? ?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.09.1860 Laclede, Missouri
13.09.1860 Laclede, Missouri
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.07.1948 Washington, D.C.
15.07.1948 Washington, D.C.
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ, Americké expedičné sily
náčelník štábu armády USA
Commander, American Expeditionary Forces
Chief of Staff of the US Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
jediný dôstojník, ktorý získal najvyššiu možnú hodnosť v americkej armáde počas svojho života
služební číslo: O-1 (první důstojník, který obdržel služební číslo)
Only person who was promoted in his own lifetime to the highest rank ever held in the US Army
Service number: O-1 (first officer to receive service number)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._Pershing
URL : https://www.valka.cz/Pershing-John-Joseph-t353#436308 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Pershing Pershing
Jméno:
Given Name:
John Joseph John Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
John Joseph "Black Jack" Pershing
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1882-DD.MM.1886 Vojenská akademie Spojených států
DD.MM.1882-DD.MM.1886 United States Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1886 poručík
20.10.1892 nadporučík
18.08.1898 major
02.02.1901 kapitán
20.09.1906 brigádní generál
25.09.1916 generálmajor
06.10.1917 generál
03.09.1919 generál armád Spojených států
01.07.1886 Second Lieutenant
20.10.1892 First Lieutenant
18.08.1898 Major
02.02.1901 Captain
20.09.1906 Brigadier General
25.09.1916 Major General
06.10.1917 General
03.09.1919 General of the Armies of the United States
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.prq8alumni.com/pershinghonors.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._Pershing

Pershing, John Joseph - foto z jeho hlavného stanu, Chaumont, Francia - 19.10.1918, autor 2d Lt. L J. Rode. 

zdroj: https://uk.pinterest.com/pin/161777811590928618/

foto z jeho hlavného stanu, Chaumont, Francia - 19.10.1918, autor 2d Lt. L J. Rode.

zdroj: https://uk.pinterest.com/pin/161777811590928618/

URL : https://www.valka.cz/Pershing-John-Joseph-t353#436312 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generál John J. Pershing


(1860 - 1948)


John Joseph Pershing se narodil v roce 1860 v městečku Linn County v Missoury, USA. V mládí narukoval do armády USA, která se tehdy úspěšně rozrůstala a dosahovala rychlého technologického rozvoje. Jako její voják se zúčastnil americko-španělské války na Kubě v roce 1898. Větší válečné zkušenosti se mu dostaly na Filipinách v roce 1903 a taky s japonskou císařskou armádou během Rusko-Japonské války v letech 1904-1905.
V době, kdy v Evropě zuřila válka, se J.Pershing (už jako generál US.army) v roce 1917 zúčastnil vojenské operace proti Mexickým revolucionářům vedených Pancho Villou, po jejich útoku na americké městečko Columbus v Novém Mexiku.
Po vypovězení války Německu (1917) se jako velitel expedičních zborů USA spolu se 600 000 muži přesunul do Francie, kde mněl podpořit vojska Dohody. Jeho čerstvé posily mněli pomoci zlomit patovou situaci (trvající od roku 1914) a vyhrát tak válku. V 1918 roce při vesnici St.Mihiel vybojoval nad německými vojsky excelentní víteství.
Po WW1 byl velkým odpůrcem Versailleské smlouvy. V roce 1921 se stal náčelníkem generálniho štábu armády USA. V roce 1931 napsal svoji biografii-- "My experience of war"--moje zkušenosti z války.
Zemřel v roce 1948.
URL : https://www.valka.cz/Pershing-John-Joseph-t353#1935 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pershingov hrob
URL : https://www.valka.cz/Pershing-John-Joseph-t353#51390 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more