Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Pershing, John Joseph

     
Příjmení:
Surname:
Pershing
Jméno:
Given Name:
John Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
John Joseph Pershing
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál armád Spojených států
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.09.1860 Laclede, Missouri
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.07.1948 Washington, D.C.
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ, Americké expedičné sily
náčelník štábu armády USA
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
jediný dôstojník, ktorý získal najvyššiu možnú hodnosť v americkej armáde počas svojho života
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._Pershing
URL : https://www.valka.cz/Pershing-John-Joseph-t353#436308Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pershing
Jméno:
Given Name:
John Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
John Joseph Pershing
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1882-DD.MM.1886 Vojenská akademie Spojených států
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1886 poručík
20.10.1892 nadporučík
18.08.1898 major
02.02.1901 kapitán
20.09.1906 brigádní generál
25.09.1916 generálmajor
06.10.1917 generál
03.09.1919 generál armád Spojených států
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1917-08.10.1917 Velitel : Generální velitelství Amerických expedičních sil
10.08.1918-16.10.1918 Velitel : 1. armáda
08.10.1917-31.08.1920 Velitel : Generální velitelství Amerických expedičních sil
01.07.1921-13.09.1924 Velitel : Úřad náčelníka štábu Armády Spojených států

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1905

Medaile za filipínské tažení
Philippine Campaign Medal
-

DD.MM.1907

Medaile za tažení proti indiánům
Indian Campaign Medal
-

DD.MM.1915

Medaile kubánské okupační armády
Army of Cuban Occupation Medal
-

DD.MM.1918

Medaile za vynikající službu (armáda)
Distinguished Service Medal (Army)
-

DD.MM.1918

Medaile za službu v Mexiku
Mexican Service Medal
-

DD.MM.1919

Kříž za vynikající službu
Distinguished Service Cross
-

DD.MM.1919

Medaile vítězství (1. svět. válka)
Victory Medal (World War I)
s 15 bojovými sponami / with 15 battle clasps

DD.MM.1932

Purpurové srdce
Purple Heart
-

DD.MM.1932

Stříbrná hvězda
Silver Star
-

DD.MM.1941

Medaile okupační armády v Německu (1. svět. válka)
Army of Occupation of Germany Medal (World War I)
-

- DD.MM.RRRR -

-
-
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.RRRR

Medaile Bílého lva I. stupeň - zlatá - vojenská skupina [1922]
Medal of White Lion Military Division 1st class - golden
Medaile Bílého lva I. stupeň - zlatá - vojenská skupina
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.RRRR

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda - velkokříž s řetězem
Order of Leopold - Grand Cross with Collar
Ordre de Léopold - Grand cordon
-

DD.MM.RRRR

Medaile za španělské tažení
Spanish Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

DD.MM.RRRR

Řád Virtuti Military rytíř
Order Virtuti Militari Knight
Order Virtuti Militari III klasa –Krzyż Kawalerski
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.prq8alumni.com/pershinghonors.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._Pershing

Pershing, John Joseph - foto z jeho hlavného stanu, Chaumont, Francia - 19.10.1918, autor 2d Lt. L J. Rode. 

zdroj: https://uk.pinterest.com/pin/161777811590928618/

foto z jeho hlavného stanu, Chaumont, Francia - 19.10.1918, autor 2d Lt. L J. Rode.

zdroj: https://uk.pinterest.com/pin/161777811590928618/

URL : https://www.valka.cz/Pershing-John-Joseph-t353#436312Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generál John J. Pershing


(1860 - 1948)


John Joseph Pershing se narodil v roce 1860 v městečku Linn County v Missoury, USA. V mládí narukoval do armády USA, která se tehdy úspěšně rozrůstala a dosahovala rychlého technologického rozvoje. Jako její voják se zúčastnil americko-španělské války na Kubě v roce 1898. Větší válečné zkušenosti se mu dostaly na Filipinách v roce 1903 a taky s japonskou císařskou armádou během Rusko-Japonské války v letech 1904-1905.
V době, kdy v Evropě zuřila válka, se J.Pershing (už jako generál US.army) v roce 1917 zúčastnil vojenské operace proti Mexickým revolucionářům vedených Pancho Villou, po jejich útoku na americké městečko Columbus v Novém Mexiku.
Po vypovězení války Německu (1917) se jako velitel expedičních zborů USA spolu se 600 000 muži přesunul do Francie, kde mněl podpořit vojska Dohody. Jeho čerstvé posily mněli pomoci zlomit patovou situaci (trvající od roku 1914) a vyhrát tak válku. V 1918 roce při vesnici St.Mihiel vybojoval nad německými vojsky excelentní víteství.
Po WW1 byl velkým odpůrcem Versailleské smlouvy. V roce 1921 se stal náčelníkem generálniho štábu armády USA. V roce 1931 napsal svoji biografii-- "My experience of war"--moje zkušenosti z války.
Zemřel v roce 1948.
URL : https://www.valka.cz/Pershing-John-Joseph-t353#1935Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pershingov hrob
URL : https://www.valka.cz/Pershing-John-Joseph-t353#51390Version : 0