Main Menu
User Menu

Military history website

Petržalské předmostí

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Neví zde někdo náhodou, jaké všechny jednotky měly bránit Petržalské předmostí? Publikace "Opevnění z let 1936-1938 na Slovensku" uvádí pěší prapor IV pěšího pluku 39, přetvořený v roce 1938 na hraničářský prapor 50 jako osádku opevnění, ale podle map v publikaci na kterých je mj velitelské stanoviště pluku a velitelská stanoviště dvou praporů soudím, že se obrany měly účastnit i další oddíly pluku 39, které to byly? Kromě praporu č.50 i běžné pěší prapory?


Předem děkuji za odpovědi.
URL : https://www.valka.cz/Petrzalske-predmosti-t65888#233585Version : 0