Pickthorn, Charles Edward Murray

     
Příjmení:
Surname:
Pickthorn Pickthorn
Jméno:
Given Name:
Charles Edward Murray Charles Edward Murray
Jméno v originále:
Original Name:
Charles Edward Murray Pickthorn
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.09.1896 Ilford /
20.09.1896 Ilford /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.03.1938 Orford, Suffolk /
03.03.1938 Orford, Suffolk /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 32. perutě RFC
- velitel 32. perutě RFC/RAF a 84. perutě RAF
- flight commander of No. 32 Squadron RFC
- commander of No. 32 Squadron RFC/RAF and No. 84 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 5 sestřely [3 zničené (2 sám, 1 sdílel), 1 sražen do neřízeného pádu (sám) a 1 zajatý (sám)]
- 21. března 1916 donutil v zemi nikoho přistát Albatros D.I (4. z 5), který pilotoval princ Fridrich Karel Pruský, ten byl při úprku zpět ke svým liniím střelen do zad australskými jednotkami, byl zajat a o 16 dní později (na své 24. narozeniny) zemřel
-
- english flying ace of WW1 with 5 claims [3 destroyed (2 solo, 1 shared), 1 driven out of control (solo) and 1 captured (solo)]
- on 21 March 1916 force to land in no mans land an Albatros D.I (4th of 5), which was piloted by Prince Friedrich Karl of Prussia, who was during running back to his lines shot in the back by australian troops, was captured and 16 days later (on his 24th birthdays) died
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Pickthorn
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Pickthorn-Charles-Edward-Murray-t127296#663926 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Pickthorn Pickthorn
Jméno:
Given Name:
Charles Edward Murray Charles Edward Murray
Jméno v originále:
Original Name:
Charles Edward Murray Pickthorn
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Aldenham School, Hertfordshire
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Aldenham School, Hertfordshire
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.02.1915 poručík (na zk.)
20.03.1916 poručík
01.06.1916 nadporučík (dočas.)
21.03.1917 kapitán (dočas.)
01.07.1917 nadporučík
08.01.1918 major (dočas.)
30.04.1918 major (dočas.)
12.12.1919 kapitán
23.03.1926 nadporučík (na zk.)
23.09.1926 nadporučík
31.07.1928 kapitán
23.03.1934 major
08.02.1915 2nd Lieutenant (on prob.)
20.03.1916 2nd Lieutenant
01.06.1916 Lieutenant (temp.)
21.03.1917 Captain (temp.)
01.07.1917 Lieutenant
08.01.1918 major (temp.)
30.04.1918 major (temp.)
12.12.1919 Flight Lieutenant
23.03.1926 Flying Officer (on prob.)
23.09.1926 Flying Officer
31.07.1928 Flight Lieutenant
23.03.1934 Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
08.02.1915-01.06.1916 Královský armádní služební sbor
01.06.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.06.1916-DD.MM.1916 8. peruť RFC (pozorovatel/střelec)
DD.11.1916-21.03.1917 32. peruť RFC (pilot)
21.03.1917-08.01.1918 32. peruť RFC (velitel letky)
08.01.1918-08.11.1918 32. peruť RFC/RAF (velitel)
08.11.1918-05.04.1919 84. peruť RAF (velitel)
01.05.1919-12.12.1919 seznam nezaměstnaných RAF
12.12.1919-06.01.1920 krátkodobé zaměstnaní v RAF
DD.10.1920-DD.MM.1921 Escuela de Aviación Militar, Chile (instruktor)
23.03.1926-23.03.1934 zálohy leteckých důstojníků
08.02.1915-01.06.1916 Royal Army Service Corps
01.06.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.06.1916-DD.MM.1916 No. 8 Squadron RFC (observer/gunner)
DD.11.1916-21.03.1917 No. 32 Squadron RFC (pilot)
21.03.1917-08.01.1918 No. 32 Squadron RFC (flight commander)
08.01.1918-08.11.1918 No. 32 Squadron RFC/RAF (commander)
08.11.1918-05.04.1919 No. 84 Squadron RAF (commander)
01.05.1919-12.12.1919 unemployed list RAF
12.12.1919-06.01.1920 short service commission in the RAF
DD.10.1920-DD.MM.1921 Escuela de Aviación Militar, Chile (instructor)
23.03.1926-23.03.1934 Reserve of Air Force Officers
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Pickthorn
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Pickthorn-Charles-Edward-Murray-t127296#663936 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more