Piper L-4 Grasshopper

Piper NE-1
     
Název:
Name:
Piper L-4 Grasshopper Piper L-4 Grasshopper
Originální název:
Original Name:
Piper L-4 Grasshopper
Kategorie:
Category:
průzkumný/pozorovací letoun reconnaissance/scout aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1941-DD.MM.194R Piper Aicraft Corp., Lock Haven
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1941-DD.MM.194R L-4
DD.03.1942-DD.MM.194R NE-1
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
144 L-4 (42-460/463, 42-7813/7952)
230 NE-1 (26196/26425)
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola/lyže wheels/ski
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
331 kg 730 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
553 kg 1220 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
10.73 m 35 ft 2 ½ in
Délka:
Length:
6.78 m 22 ft 3 in
Výška:
Height:
2.03 m 6 ft 8 in
Plocha křídla:
Wing Area:
16.58 m2 178.5 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2 ? lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Continental O-170-3 o výkonu 48,5 kW
dvoulistá dřevěná vrtule
Continental O-170-3, power 65 hp
two-blade wooden propeller
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
45,5 l 12 US gal
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
140 km/h v ? m 87 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
121 km/h v ? m 75 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m ? min to ? ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
3505 m 11500 ft
Dolet:
Range:
418 km 260 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km ? mi
Výzbroj:
Armament:
- -
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
L-4 - původně označené O-59, pozorovací verze J-3C-65 pro USAAF
NE-1 - cvičná verze J-3C-65 pro US Navy
-
Zdroje:
Sources:
Fahey, James C. U.S. Army Aircraft 1908-1946. Ships and Aircraft, Falls Church, 1964.
Erection and Maintenance Instructions for Airplanes, Army Models L-4A, L-4B, L-4H and L-4J, British Model Piper Cub, 1943.
Adcock, Al. US Liaison Aircraft in action, In Action No.195. Squadron/Signal Publications, Carrollton 2005. ISBN 0-89747-487-2.
Wakefield, Ken. The Fighting Grasshoppers - US liaison Aircraft Operations in Europe 1942-1945. Leicester 1990. ISBN 0-904597-78-4.
http://www.aerofiles.com/_piper.html
www.microworks.net
www.historicaircraft.org

Piper L-4 Grasshopper - Jak L-4, tak NE-1 byly v podstatě jen minimálně upravené J-3C. NE-1 měly dvojí řízení.

Jak L-4, tak NE-1 byly v podstatě jen minimálně upravené J-3C. NE-1 měly dvojí řízení.
URL : https://www.valka.cz/Piper-L-4-Grasshopper-t8524#454212 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more