Kurýrní četa 3 [1939-1939]

Pluton Łącznikowy Nr 3

     
Název:
Name
Kurýrní četa 3 Liaison Platoon No. 3
Originální název:
Original Name:
Pluton Łącznikowy Nr 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-18.09.1939 Letectvo armády "Krakov" [1939-1939] Aviation of the Krakow Army
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Krakov
31.08.1939-DD.09.1939 V poli na středoevropském válčišti
Velitel:
Commander:
24.08.1939-07.09.1939 Dunin, Piotr (porucznik pilot v záloze)
07.09.1939-09.09.1939 v zastoupení Józefkowicz, Kazimierz (porucznik obserwator v záloze)
09.09.1939-12.09.1939 Turnau, Gotfryd (porucznik pilot v záloze)
12.09.1939-18.09.1939 Dunin, Piotr (porucznik pilot v záloze)
Výzbroj:
Armament:
3x RWD-8
2x Lublin R-XIII
03.09.1939 byl jeden Lublin R-XIII předán 26. pozorovací letce.
Početní stav letadel byl doplňován opuštěnými stroji z letišť v jihovýchodním Polsku.
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-3-1939-1939-t66921#413701 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pluton Łącznikowy Nr 3 – Kurýrní četa 3


Byla zmobilizována na krakovském letišti Rakowice ze záloh 2. leteckého pluku.
Byla zařazena do sestavy letectva armády „Kraków“.
Zanikla 18. září, kdy personál čety překročil hranici s Rumunskem.


Velitel čety – poručík v záloze pilot Piotr Dunin (24.8. – 7.9.1939 - zraněn)
Poručík v záloze pozorovatel Kazimierz Józefkowicz (v zastoupení od 7.9. do 9.9.1939)
Poručík v záloze pilot ing. Gotfryd Turnau (9.9. – 12.9.1939)
poručík v záloze pilot Piotr Dunin (12.9. – 18.9.1939)


Pozorovatelé:
Por. rez. obs. Kazimierz Józefkowicz


Piloti:
Ppor. rez. pil. Konrad Bazarnik (do 3.9.)
Plut. pchor. rez. pil. Roman Stadtmüller (do 7.9.)
Kpr. rez. pil. Józef Tyczyński
Kpr. mech. Wacław Korwel (od 12.9.1939)
Kpr. mech. Aleksander Szumilewicz (od 12.9.1939 – zahynul 14.9.1939)


Výzbroj k 1. září:
3 stroje RWD-8
2 stroje Lublin R-XIII
3. září byl jeden Lublin R-XIII předán 26. pozorovací letce.
Početní stav letadel byl doplňován opuštěnými stroji z letišť v jihovýchodním Polsku.


Ztráty:
3.9.1939 – neurčený typ letadla na palubě s ppor. Bazarnikem a kpr. mech. Strzeleckim z technické obsluhy letky byl u obce Zawiercie sestřelen PVO německé tankové kolony. Po nouzovém přistání byli letci zachráněni polskými tankisty. Letadlo zničeno.
7.9.1939 – neurčený typ letadla s pilotem por. Duninem sestřelen nad obcí Proszowice. Při nouzovém přistání pilot zraněn, návrat k jednotce 12. září.
7.9.1939 – neurčený typ letadla s pilotem pchor. Stadtmüllerem byl nad obcí Zawichost sestřelen německou PVO.
14.9.1939 – RWD-8 pilotovaný kpr. Szumilewiczem havaroval při přistání na letišti Złoczów. Pilot zahynul.


Známá použitá letiště:
Rakowice (do 1. září)
Letiště u obce Prokocim (1.9 - 2.9)
Pasternik koło Krakowa (2.9. – 3.9.)
Igołomia (3.9. - ?)
Złoczów (14.9. - ?)


Literatura: Jerzy Pawlak, Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991, ISBN 83-206-0795-7.
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-3-1939-1939-t66921#236654 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more