Kurýrní četa 8 [1939-1939]

Pluton Łącznikowy Nr 8

     
Název:
Name
Kurýrní četa 8 Liaison Platoon No. 8
Originální název:
Original Name:
Pluton Łącznikowy Nr 8
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Letectvo armády "Pomořany" [1939-1939]
03.09.1939-DD.09.1939 Kurýrní letka armády "Pomořany" [1939-1939]
24.08.1939-03.09.1939 Pomorze Army Aviation [1939-1939]
03.09.1939-DD.09.1939 Liaison Squadron of Pomorze Army [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Toruň
31.08.1939-DD.09.1939 V poli na středoevropském válčišti
Velitel:
Commander:
24.08.1939-26.08.1939 Paciorkowski, Zygmunt (podporucznik pilot v záloze)
26.08.1939-11.09.1939 Krzyżanowski, Włodzimierz (porucznik pilot v záloze)
11.09.1939-DD.09.1939 Eichstaedt, Jan (porucznik obserwator)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939:
3x RWD-8
V následujících dnech byl stav letadel doplněn o 5-6 RWD-8
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-8-1939-1939-t66953#413832 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pluton Łącznikowy Nr 8 – Kurýrní četa 8


Byla zmobilizována na letišti Toruň v rámci 4. leteckého pluku.
Byla zařazena do sestavy letectva armády „Pomorze“.
Od 3. září společně se 7. kurýrní četou byla na rozkaz velitele armádního letectva součástí nově vzniklé Kurýrní letky.
Zanikla ?. září po ztrátě posledního letadla. Personál čety byl zařazen do stavu 43. průzkumné letky.


Velitel čety – podporučík v záloze pilot Zygmunt Paciorkowski (24. – 26.8)
poručík v záloze pilot Włodzimierz Krzyżanowski (26.8. – 11.9.)
od 11. září velitel Kurýrní letky por. obs. Jan Eichstaedt.
Piloti:
Ppor. rez. pil. Kazimierz Garstecki
Plut. rez. pil. Stanisław Sobczak


Výzbroj k 1. září:
3 stroje RWD-8
Stav byl doplněn pěti až šesti RWD-8.


Ztráty:
1.9.1939 – RWD-8 čety byly poškozeny v důsledku náletů Luftwaffe.
2.9.1939 – RWD-8 čety pilotovaný ppor. pil. Jerzym Sobolewskim (styčný důstojník štábu armádního letectva) sestřelen německou (polskou ?) PVO.
2.9.1939 – RWD-8 čety pilotovaný kpr. pchor. pil. Anatolem Krajewskim (styčný důstojník štábu armádního letectva) sestřelen německou (polskou ?) PVO.
5.9.1939 – RWD-8 sestřelen bez bližších podrobností. Pilot nezraněn.


Známá použitá letiště:
Toruń (do1. září)
Toruń-Katarzynki (1.9. – 2.9.)
Toruń-Podgórz (2.9. – 6.9.)
Brzezie (6.9. – 8.9.)
Folbórz (8.9. - ?)
Literatura: Jerzy Pawlak, Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991, ISBN 83-206-0795-7.
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-8-1939-1939-t66953#236789 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more