Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Kurýrní četa 9 [1939-1939]

Pluton Łącznikowy Nr 9

     
Název:
Name
Kurýrní četa 9
Originální název:
Original Name:
Pluton Łącznikowy Nr 9
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-18.09.1939 Letectvo samostatné operační skupiny "Narev" [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-03.09.1939 Porubanek
03.09.1939-18.09.1939 V poli na středoevropském válčišti
Velitel:
Commander:
24.08.1939-18.09.1939 Krakowski, Stanisław (podporucznik pilot v záloze)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939:
3x RWD-8
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-9-1939-1939-t66954#413877Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pluton Łącznikowy Nr 9 – Kurýrní četa 9


Byla zmobilizována ve dnech 24. – 31.8.1939 na letišti Porubanek u Vilna ze záloh 5. leteckého pluku.
Byla zařazena do sestavy letectva Samostatné operační skupiny „Narew“.
31.08.1939 nahlásila bojovou připravenost. Obdržela pokyn „Očekávat na další rozkaz“.
Mimo usilovných urgencí velitele, četa neobdržela rozkaz k přesunu do operačního prostoru SOS „Narev“.
07.09.1939 obdržela rozkaz k přesunu do Bialystoku.
08.09.1939 se pozemní sled (3 automobily) přesunul do Bialystoku.
09.09.1939 se vzdušný sled přesunul do Bialystoku, kde se ppor. Krakowski hlásil na posádkovém velitelství. Četa měla čekat na další pokyny. Velitel letectva SOS „Narev“ neměl o četě žádné zprávy.
11.09.1939 četa obdržela rozkaz k přeletu na letiště Lida, při němž byly všechny tři stroje poškozeny palbou vlastních pozemních jednotek. Jelikož cesty na Lidu už byly německým vojskem přerušeny, pozemní sled se vydal samostatně na jihovýchod Polska a už se k vzdušnému sledu nepřipojil.
12.09.1939 velitel letecké základny v Lidě nasměroval četu na letiště u Słonimu, kde měla ve Výcvikovém středisku pilotáže č. 3 poškozené stroje vyměnit.
13.09.1939 se vzdušný sled přesunul na letiště Horodenka.
14.09.1939 četa provedla tři kurýrní lety s poštou do Piňska, Žabinki a Vilna.
15.09.1939 letci čety poskytli technickou pomoc několika náhodně přistávajícím strojům.
16.09.1939 byl proveden jeden let s poštou do Slonimu
17.09.1939 z rozkazu velitele Letecké základny č. 5 se vzdušný sled přesunul na letiště Porubanek u Vilna
Jako jednotka četa zanikla 18. září evakuací vzdušného sledu do Lotyšska.


Piloti:
?.


Ztráty:
11.09.1939 – V průběhu přeletu do Lidy byly všechny tři stroje poškozeny palbou vlastních pozemních jednotek. Následující den však byly ve Slonimu vyměněny za letuschopné.


Známá použitá letiště:
Porubanek (24.08. – 03.09.1939)
Rakazice (03.09.-09.09.1939)
Białystok (09.09 - 11.09.1939)
Lida (11.09.-12.09.1939)
Słonim (12.09. – 13.09.1939)
Horodenka (13.09. – 17.9.1939)
Porubanek (17.09.-18.09.1939)


Literatura:
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Bellona, Warszawa 1992
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-9-1939-1939-t66954#236790Version : 0
MOD