Policejní letka

Polizei Fliegerstaffel

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Polizei Fliegerstaffel
Policejní letka

(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Policejni-letka-t68281#239790 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Policejní letka vznikla roku 1942 a v organizační struktuře spadala pod pořádkovou policii. Úkolem policejní letky bylo organizování obranného letového pořádku v Německu, dále policejní letka úzce spolupracovala s ostatními policejními složkami jako např. s požární ochrannou policií, technickou nouzovou pomocí policie atd.
URL : https://www.valka.cz/Policejni-letka-t68281#392570 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more