Policejní škola pro boj proti bandám II

Polizei-Bandenkampfschule II

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Polizei-Bandenkampfschule II
Policejní škola pro boj proti bandám II


Důvodem pro vznik této školy byl rozmach partyzánského hnutí na Moravě a nedostatek kvalifikovaných sil pro boj proti němu mezi příslušníky pořádkové policie. Příchod policejního pluku 8 z Maďarska byl jen částečným řešením. Státní ministr SS-Obergruppenführer a generál zbraní SS a policie Karl Hermann Frank a velitel pořádkové policie v Praze SS-Gruppenführer a generálporučík policie Ernst Hitzegrad proto usilovali o možnost zřízení školícího střediska v protektorátě. Velitel pořádkové policie SS-Oberst-Gruppenführer a generálplukovník policie Kurt Daluege proto pověřil tajným rozkazem ze dne 11. prosince 1944 právě Hitzegrada zřízením policejní školy pro boj proti bandám v moravsko-slovenském pohraničí. Pro školu byla vybrána lokalita v prostoru Velkého Javorníku. Každý běh měl mít 150 členů.

Velitelem byl jmenován kapitán ochranné policie Heinz Opitz, který do té doby sloužil v policejním pluku SS Brixen. Opitz byl přímo podřízen Hitzegradovi. Škola byla personálně zajištěna takto:
- velitel ženijní čety, nadporučík ochranné policie Kurt Timm
- poručík ochranné policie Hans Schmidt
- dvacet poddůstojníků z Berlína
- šest psovodů z policejní školy v Grünheide u Berlína
- dva poddůstojníci - ženisté z Drážďan
- jeden poddůstojník - instruktor pro výcvik střelby z minometů vz. 34 a vz. 36
- jeden poddůstojník - instruktor pro výcvik s lehkým dělem ráže 45 mm

Další technický personál měl být dodán policejním záložním oddělením v Moravské Ostravě a policejním plukem SS 21. Škola obdržela deset lehkých kulometů vz. 34, čtyři těžké kulomety vz. 34, čtyři minomety vz. 34 a vz. 36 a jedno lehké dělo ráže 45 mm. Vedle toho pěchotní zbraně a ženijní vybavení. Od výstrojního úřadu v Greifswaldu škola dostala pět desítek jízdních kol.

Přesné umístění školy bylo západně od silnice Rožnov - Frenštát pod Radhoštěma východně od Veřovic v údolí s názvem Padolí [49°31'13.942"N 18°08'24.58"E]. Pro stavbu tábora dostal Opitz k dispozici ženijní četu přidělenou k operačnímu oddílu I Ruhsam. Na stavbě se měl podílet i personál školy a členové prvního běhu. Ten začal 29. ledna a skončil 10. března 1945. Prvního běhu se zúčastnili příslušníci policejního pluku SS 21, policejního pluku SS Schlanders a četnické policejní školy ve Fraustadt. Jednalo se vždy o jednu četu. Partyzánům se podařilo zajmout dva frekventanty. Ti vyzradili účel utajovaného zařízení.

Policejní pluk SS 21 měl škole průběžně předávat nové poznatky získané během jeho probíhajícího nasazení proti partyzánům. Do druhého běhu, který začal 16. dubna, nastoupila jen jedna četa policejního pluku SS 20 z Čech. Příslušníci moravského policejního pluku SS 21 byli již nasazeni na frontě na jižní Moravě. Frekventanti druhého běhu si vystavěli samostatný lesní tábor v podobě zemljanek v údolí řeky Jičínky pod Velkým Javorníkem. Druhý běh nebyl dokončen v důsledky nepříznivého vývoje na frontě. Frekventanti byli nasazeni do protipartyzánských bojů ještě před jeho předpokládaným koncem.


Zdroj:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
URL : https://www.valka.cz/Policejni-skola-pro-boj-proti-bandam-II-t67104#237349 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

attempt for translation:


Polizei-Bandenkampfschule II
Police Counter-Partisan Warfare School IIThe reason for establishing the school was growing partisan movement in Moravia and the lack of skilled forces to fight against it among members of Order Police. The arrival of police regiment 8 from Hungary was only a partial solution. That is why state minister SS-Obergruppenführer and General of Waffen-SS and Police Karl Hermann Frank together with commander of Order Police in Prague SS-Gruppenführer and Lieutenant General of Police Ernst Hitzegrad pursued establishing of training center in the Protectorate. Therefore chief of the Order Police SS-Oberst-Gruppenführer and Colonel General of Police Kurt Daluege issued an secret order entrusting Hitzegrad with establishing the counter-partisan warfare school in the Moravian-Slovak borderland. The order was issued on December 11, 1944. The school was established in the area of Velký Javorník hill. Each training course was designated for 150 members of Order Police.Officers:

- Captain of Protection Police Heinz Opitz - School Commander
- First Lieutenant of Protection Police Kurt Timm - Engineer Platoon Commander
- Second Lieutenant of Protection Police Hans Schmidt

Other staff:

- twenty NCOs from Berlin
- six dog robbers from police school in Grünheide near Berlin
- two NCOs - engineers from Dresden
- one NCO - 81mm and 50mm mortar instructor
- one NCO - light artillery instructor

- additional technical personnel should have been attached by reserve police department in Moravian Ostrava and SS Police Regiment 21


The school was equipped with ten light machine guns, four heavy machine guns, four mortars, one light gun, small arms, engineer equipment and fifty bicycles.

Precise location of the school was west of the road from Rožnov to Frenštát pod Radhoštěm and east of the village of Veřovice in the valley called Padolí [49°31'13.942"N 18°08'24.58"E].

... to be continued ...
URL : https://www.valka.cz/Policejni-skola-pro-boj-proti-bandam-II-t67104#242145 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more