Policejní operační skupina II [1939]

Polizei-Einsatzgruppe II

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Polizei-Einsatzgruppe II (též Polizei-Einsatzgruppe Mähren)
Policejní operační skupina (též policejní operační skupina Morava)druhý sled následující po operačních skupinách bezpečnostní policie a SD během březnové okupace roku 1939- jádro tvořily jednotky ochranné policie
- skupina byla podřízena Hlavnímu úřadu pořádkové policie
- velitelství skupiny: Brno


- podle rozkazu z 22. dubna 1939 došlo k rozmístění praporů skupiny takto:
 Prapor  Posádka  Oberlandráty 
 I. Brno Brno, Jihlava
 II. Moravská Ostrava  Moravská Ostrava
 III.  Olomouc Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Zlín 
 IV. Brno záloha

Pozn.: oberlandráty = ty oberlandráty, jejichž obvody prapor zabezpečoval
Zdroj:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
URL : https://www.valka.cz/Policejni-operacni-skupina-II-1939-t68287#239805 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more