Main Menu
User Menu

Military history website

Weckeho policejní oddíl ke zvláštnímu použití [1933-1933]

Polizeiabteilung Wecke z.b.V.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Polizeiabteilung zur besonderen Verwendung Wecke
Weckeho policejní oddíl ke zvláštnímu použití
Když nacisté 30. ledna 1933 nastoupili k moci, ovládl Hermann Göring pruské ministerstvo vnitra z titulu své funkce říšského komisaře pro pruské ministerstvo vnitra (Reichskommissar für das preußische Innenministerium; v češtině též jako komisařský ministr vnitra). Tím opanoval i pruskou zemskou policii. Jedním z jeho mnoha kroků v této oblasti bylo zřízení zvláštní policejní jednotky, která by byla oddaná nacistické straně.


Dne 23. února 1933 tak byl v souladu s Göringovým rozkazem zformován policejní oddíl ke zvláštnímu použití Wecke. Jméno jednotky bylo odvozeno od příjmení jejího velitele. Tím byl podplukovník policie Walther Wecke, veterán z první světové války a člen NSDAP. Oddíl čítal přes čtyři stovky policistů. Sídlil nejprve v Kreuzbergu a poté v Charlottenburgu (berlínské čtvrti).


Oddíl spolupracoval s tajnou státní policií (gestapem), která v této počáteční fázi byla rovněž podřízena Göringovi. Nasazován byl na přepady levicové opozice nacistickému režimu, zejména komunistů. Jednotka tak byla jedním z nástrojů, kterými Göring "čistil" Prusko. A ovládnutí Pruska byla jedním z prvních a současně nejdůležitějších předpokladů nacistického kompletního ovládnutí Německa.


Osvědčený oddíl byl rozšířen a k 1. červnu 1933 byl přejmenován na Policejní skupinu ke zvláštnímu použití Wecke.
Zdroje:
WILLIAMSON, Gordon: The 'Hermann Göring' Division, Osprey Publishing Ltd., Oxford 2003.
http://www.axishistory.com
http://de.wikipedia.org
http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de
http://www.geocities.com/~orion47
URL : https://www.valka.cz/Weckeho-policejni-oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-1933-1933-t68573#240384Version : 0
MOD