Main Menu
User Menu

Military history website

SS - Mameli

Ponorky pre morskú službu

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Trieda Mameli
Projekt : Tosi
Štandardný výtlak : 786 t
Výtlak na / pod hladinou : 824 / 1.009 t
Dĺžka : 64,60 m
Šírka : 6,51 m
Ponor : 4,30 m
Pohon :
Vznetové motory 2 motory
- o výkone 3.100 PS (od roku 1942 4.000 PS)
- výrobca Tosi
Elektromotory 2 motory
- o výkone 1.100 PS
- výrobca CGE
Rýchlosť : 17,2 / 7,7 uzlov (17,06 / 7,27 uzlov)
Výzbroj : 1 x 4,0 inch; 2 x 13,2mm, 6 x torpédomet 21 inch
Posádka : 5 dôstojníkov a 44 mužstvo

Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Mameli-t66132#234309Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ponorky triedy Mameli :


R.MSG Pier Capponi
R.MSG Giovanni da Procida
R.MSG Goffredo Mameli ( ex Masaniello)
R.MSG Tito Speri


Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Mameli-t66132#234311Version : 0