Main Menu
User Menu

Military history website

SS - Balilla

Ponorky pre oceánsku službu

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Trieda: Balilla
Projekt : Ansaldo - San Giorgio
Štandardný výtlak : 1.368 t
Výtlak na / pod hladinou : 1.450/1.904 t
Dĺžka : 86,75 m
Šírka : 7.80 m
Ponor : 4,70 m
Pohon :
Vznetové motory 2 hlavné motory / 1 náhradný motor
- o výkone 4.900 PS/425 PS
- výrobca FIAT
Elektromotory 2 motory
- o výkone 2.200 PS
- výrobca Savigliano
Rýchlosť : 16/7 uzlov
Výzbroj : 1 x 4,7 inch; 4 x 13,2mm, 6 x torpédomet 21 inch
Posádka : 6-8 dôstojníkov a 70 mužstvo



Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Balilla-t66042#233977Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ponorky triedy Balilla :


R.MSG Balilla
R.MSG Domenico Millelire
R.MSG Antonio Sciesa
R.MSG Enrico Toti



Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Balilla-t66042#233979Version : 0