Main Menu
User Menu

Military history website

SS - Fieramosca

Ponorky pre oceánsku službu

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Trieda Fieramosca
Projekt : Generál Curio Bernardis
Štandardný výtlak : 1.400 t
Výtlak na / pod hladinou : 1.556 / 2.128 t
Dĺžka : 82,40 m
Šírka : 8,30 m
Ponor : 5,11 m
Pohon :
Vznetové motory 2 motory
- o výkone 5.200 PS
- výrobca Tosi
Elektromotory 2 motory
- o výkone 2.000 PS
- výrobca Marelli
Rýchlosť : 19/10 uzlov
Výzbroj : 1 x 4,7 inch; 4 x 13,2mm, 8 x torpédomet 21 inch
Posádka : 7 dôstojníkov a 71 mužstvo


Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Fieramosca-t66050#233991Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ponorky triedy Fieramosca :


R.MSG Ettore FieramoscaZdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Fieramosca-t66050#233992Version : 0