Main Menu
User Menu

Military history website

SS - Glauco

Ponorky pre oceánsku službu

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Trieda Glauco
Projekt :
Štandardný výtlak : 977 t
Výtlak na / pod hladinou : 1.071 / 1.326 t
Dĺžka : 73,00 m
Šírka : 7,20 m
Ponor : 5,12 m
Pohon :
Vznetové motory 2 motory
- o výkone 3.000 PS
- výrobca FIAT
Elektromotory 2 motory
- o výkone 1.200 PS
- výrobca CRDA
Rýchlosť : 17/8 uzlov
Výzbroj : 2 x 3,9 inch; 2 x 13,2mm, 8 x torpédomet 21 inch
Posádka : 5-7 dôstojníkov a 52 mužstvo


Zdroj :
1.FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Glauco-t66116#234241Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ponorky triedy Glauco:


R.MSG Glauco
R.MSG OtariaZdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Glauco-t66116#234244Version : 0