Main Menu
User Menu

Military history website

SS - Liuzzi

Ponorky pre oceánsku službu

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Trieda Liuzzi
Projekt :
Štandardný výtlak : 1.031 t
Výtlak na / pod hladinou : 1.166 / 1.484 t
Dĺžka : 76,10 m
Šírka : 6,98 m
Ponor : 4,55 m
Pohon :
Vznetové motory 2 motory
- o výkone 3.500 PS
- výrobca Tosi
Elektromotory 2 motory
- o výkone 1.500 PS
- výrobca Ansaldo
Rýchlosť : 18/8 uzlov
Výzbroj : 1 x 3,9 inch; 4 x 13,2mm, 8 x torpédomet 21 inch
Posádka : 8 dôstojníkov a 50 mužstvo


Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Liuzzi-t66125#234258Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ponorky triedy Liuzzi:


R.MSG Alpino Bagnolini
R.MSG Reginaldo Giuliani
R.MSG Console Generale Liuzzi
R.MSG Capitano Tarantini


Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SS-Liuzzi-t66125#234259Version : 0