Main Menu
User Menu

Military history website

Poslední koloniální válka - Jan Klíma

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Autor poutavě líčí rozpad poslední koloniální říše, kterou mělo Portugalsko v Indii, a především v Africe. Nezaujatě a objektivně popisuje pokusy o reformy a poté boje v Portugalské Guineji, Mosambiku a Angole, nezapomíná ani na pozdější nelehký vývoj v těchto zemích (včetně anabáze československých zajatců).


1. vyd., brož., 202 strany, 45 obr. a 5 map, 230,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Posledni-kolonialni-valka-Jan-Klima-t6041#14097Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Možnosť objednať si knihu.
URL : https://www.valka.cz/Posledni-kolonialni-valka-Jan-Klima-t6041#101986Version : 0