Poslední koloniální válka - Jan Klíma

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Autor poutavě líčí rozpad poslední koloniální říše, kterou mělo Portugalsko v Indii, a především v Africe. Nezaujatě a objektivně popisuje pokusy o reformy a poté boje v Portugalské Guineji, Mosambiku a Angole, nezapomíná ani na pozdější nelehký vývoj v těchto zemích (včetně anabáze československých zajatců).


1. vyd., brož., 202 strany, 45 obr. a 5 map, 230,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Posledni-kolonialni-valka-Jan-Klima-t6041#14097 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Možnosť objednať si knihu.
URL : https://www.valka.cz/Posledni-kolonialni-valka-Jan-Klima-t6041#101986 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more