Main Menu
User Menu

Military history website

Praha, Budova ministerstva

Prague, Building of the Ministry

     
Název:
Name:
Praha, Budova ministerstva
Originální název:
Original Name:
Praha, Budova ministerstva
Další názvy:
Other Names:
Staré MNO
Obec:
Municipality:
Praha
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°06'01.844674"N 14°23'57.9421234"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1925
Velitelé:
Commanders:
-
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
14.11.1918-15.10.1919
Evidenční kancelář československých legionářů
Czechoslovak Legionnaires\' Evidence Office of the Presidium of the Ministry
14.11.1918-15.10.1919
Komise ke zkoumání přihlášek důstojníků bývalé rakousko-uherské armády
Commission to Examine the Applications of Officers of the Former Austro-Hungarian Army of the Presidium of the Ministry
14.11.1918-24.09.1938
Ministerstvo národní obrany
Ministry of National Defense
14.11.1918-15.10.1919
Oddělení pro věstník a schematismus
Section for Journal and Schematism of the Presidium of the Ministry
14.11.1918-15.10.1919
Personální referát
Personal Section of the Presidium of the Ministry
14.11.1918-01.01.1927
Politické oddělení
Political Section of the Presidium of the Ministry
14.11.1918-20.01.1930
Presidium ministerstva
Presidium of the Ministry
14.11.1918-01.01.1927
Vojenské oddělení
Military Section of the Presidium of the Ministry
13.01.1919-15.10.1919
Aviatické oddělení
Aeronautic Section of the Ministry of National Defense
15.10.1919-01.11.1920
1. oddělení /osobních záležitostí civilních státních zřízenců/
1st Section /Personal Affairs of Civilian Employees of Government/ of the Political and Legal Department
15.10.1919-09.03.1922
10. oddělení /záležitostí koňstva/
10th Section /Affair of the Horse/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-09.03.1922
11. oddělení /ženijní/
11th Section /Engineer/ of the Technical Department
15.10.1919-09.03.1922
11a. oddělení /zvláštních technických útvarů/
11(a)th Section /Special Technical Units/ of the Technical Department
15.10.1919-09.03.1922
12. oddělení /telegrafní/
12th Section /Telegraph/ of the Technical Department
15.10.1919-09.03.1922
13. oddělení /vzduchoplavecké/
13th Section /Aeronautic/ of the Technical Department
15.10.1919-09.03.1922
14. oddělení /železniční/
14th Section /Railway/ of the Technical Department
15.10.1919-09.03.1922
15. oddělení /automobilní/
15th Section /Automobile/ of the Technical Department
15.10.1919-09.03.1922
16. oddělení /stavební a opevňovací/
16th Section /Building and Fortification/ of the Purchase and Production Department
15.10.1919-09.03.1922
17. oddělení /zkušební a výzkumné/
17th Section /Testing and Research/ of the Purchase and Production Department
15.10.1919-09.03.1922
18. oddělení /dělostřelecké zbrojní/
18th Section /Artillery Arms/ of the Arms Department
15.10.1919-09.03.1922
19. oddělení /výzbrojní/
19th Section /Arms/ of the Arms Department
15.10.1919-01.11.1920
2. oddělení /politicko-administrativních záležitostí branného zákona/
2nd Section /Political-Administrative Issues of Army Law/ of the Political and Legal Department
15.10.1919-09.03.1922
20. oddělení /vozatajské/
20th Section /Train/ of the Arms Department
15.10.1919-01.09.1920
21. oddělení /zbrojně hospodářské/
21st Section /Arms and Economic/ of the Arms Department
15.10.1919-09.03.1922
22. oddělení /konstrukční a balistické/
22nd Section /Construction and Balistic/ of the Arms Department
15.10.1919-09.03.1922
23. oddělení /výrobní a nákupní/
23rd Section /Production and Purchase/ of the Arms Department
15.10.1919-09.03.1922
24. oddělení /zásobovací a proviantní/
24th Section /Supply and Proviant/ of the Administrative Department
15.10.1919-09.03.1922
25. oddělení /oděvní/
25th Section /Clothing/ of the Administrative Department
15.10.1919-09.03.1922
26. oddělení /ubytovací/
26th Section /Accommodation/ of the Administrative Department
15.10.1919-09.03.1922
27. oddělení /rozpočtové/
27th Section /Budget/of the Administrative Department
15.10.1919-09.03.1922
28. oddělení /hospodářské/
28th Section /Economic/ of the Administrative Department
15.10.1919-09.03.1922
29. oddělení /požitkové/
29th Section /Beneficial/ of the Administrative Department
15.10.1919-09.03.1922
29a. oddělení /nadační a zaopatřovací/
29(a)th Section /Foundation and Care/ of the Administrative Department
15.10.1919-01.11.1920
3. oddělení /politicko-administrativních záležitostí zákona o odvodu/
3rd Section /Political-Administrative Issues of Law of Conscription/ of the Political and Legal Department
15.10.1919-01.03.1921
30. oddělení /účetní/
30th Section /Accounting/ of the Administrative Department
15.10.1919-01.11.1920
30a. oddělení /reparační/
30(a)th Section /Reparation/ of the Administrative Department
15.10.1919-09.03.1922
31. oddělení /zdravotní/
31st Section /Medical/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-09.03.1922
32. oddělení /justiční/
32nd Section /Justice/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-09.03.1922
33. oddělení /veterinární/
33rd Section /Veterinary/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-09.03.1922
34. oddělení /lodní/
34th Section /Shipping/ of the Technical Department
15.10.1919-01.04.1920
36. oddělení /duchovní/
36th Section /Spiritual/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-01.11.1920
4. oddělení /provádění zákona o válečných úkonech/
4th Section /Law Affairs of War/ of the Political and Legal Department
15.10.1919-01.11.1920
4a. oddělení /statistické/
4(a)th Section /Statistic/ of the Political and Legal Department
15.10.1919-09.03.1922
8. oddělení /osobní/
8th Section /Personal/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-09.03.1922
8. oddělení /záležitostí stavovských skupin/
8th Section /Matters of the Estates Groups/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-09.03.1922
9. oddělení /doplňovací/
9th Section /Replacement/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-09.03.1922
9a. oddělení /početních stavů/
9(a)th Section /Count/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-09.03.1922
9b. oddělení /sprošťovací/
9(b)th Section /Discharge/ of the Department /Generally Military/
15.10.1919-01.01.1927
Politicko-právní odbor ministerstva
Political and Legal Department of the Ministry
15.10.1919-01.01.1927
Správní odbor ministerstva
Administrative Department of the Ministry
15.10.1919-01.11.1920
Technický odbor ministerstva
Technical Department of the Ministry
15.10.1919-01.01.1927
Všeobecně vojenský odbor ministerstva
Generally Military Department of the Ministry
15.10.1919-09.03.1922
Zbrojní odbor ministerstva
Arms Department of the Ministry
01.04.1920-09.03.1922
4a. oddělení /duchovní a válečných hrobů/
4(a)th Section /Spiritual and War Graves/ of the Department /Generally Military/
20.05.1920-24.09.1938
Úřad generálního vojenského prokurátora
Office of the General Military Prosecutor
01.11.1920-09.03.1922
19a. oddělení /pohonných hmot/
19(a)th Section /Fuels/ of the Arms Department
01.11.1920-09.03.1922
3. oddělení /politicko-administrativní/
3rd Section /Political-Administrative/ of the Political and Legal Department
01.11.1920-09.03.1922
35a. oddělení /mobilisace průmyslu/
35(a)th Section /Mobilisation of Industry/ of the Purchase and Production Department
01.11.1920-09.03.1922
35b. oddělení /zemědělského a lesního hospodářství/
35(b)th Section /Agriculture and Forestry/ of the Purchase and Production Department
01.11.1920-09.03.1922
4. oddělení /legislativní/
4th Section /Legislative/ of the Political and Legal Department
01.11.1920-09.03.1922
4. oddělení /sociálně politických záležitostí/
4th Section /Social-Political/ of the Political and Legal Department
01.11.1920-09.03.1922
9. oddělení /doplňovací/
9th Section /Replacement/ of the Political and Legal Department
01.11.1920-01.01.1927
Administrativní oddělení
Administrative Section of the Presidium of the Ministry
01.11.1920-09.03.1922
Komerční oddělení
Commercial Section of the Purchase and Production Department
01.11.1920-09.03.1922
Nákupní a výrobní odbor ministerstva
Purchase and Production Department of the Ministry
01.11.1920-09.03.1922
Oddělení účetní revise průmyslu a objednávek
Section of Accounting Revision of Industry and Orders of the Purchase and Production Department
01.11.1920-09.03.1922
Technický a dopravní odbor ministerstva
Technical and Transport Department of the Ministry
01.01.1921-09.03.1922
30a. oddělení /reparační/
30(a)th Section /Reparation/ of the Political and Legal Department
01.03.1921-09.03.1922
30. oddělení /účetnictví a kontroly/
30th Section /Accounting and Control/ of the Administrative Department
01.09.1921-09.03.1922
Dělostřelecké oddělení
Artillery Section of the Arms Department
01.03.1922-01.01.1927
Zahraniční oddělení
Foreign Section of the Presidium of the Ministry
09.03.1922-01.01.1927
10. oddělení /legislativní/
10th Section /Legislative/ of the Political and Legal Department
09.03.1922-01.01.1927
11. oddělení /politicko-administrativní/
11th Section /Political-Administrative/ of the Political and Legal Department
09.03.1922-01.01.1927
12. oddělení /sociálně-politické/
12th Section /Social and Political/ of the Political and Legal Department
09.03.1922-01.01.1927
13. oddělení /doplňovací/
13th Section /Replacement/ of the Political and Legal Department
09.03.1922-01.01.1927
14. oddělení /osobní/
14th Section /Personal/ of the Ministry of National Defense
09.03.1922-01.01.1927
15. oddělení /početních stavů/
15th Section /Count/ of the Department /Generally Military/
09.03.1922-01.01.1927
16. oddělení /pěšího vojska/
16th Section /Infantry/ of the Department /Generally Military/
09.03.1922-01.01.1927
17. oddělení /dělostřelecké/
17th Section /Artillery/ of the Artillery and Arms Department
09.03.1922-15.09.1922
18. oddělení /vzduchoplavecké/
18th Section /Aeronautic/
09.03.1922-01.01.1927
19. oddělení /jezdectva/
19th Section /Cavalry/ of the Department /Generally Military/
09.03.1922-01.01.1927
20. oddělení /ženijní/
20th Section /Engineer/ of the Technical Department
09.03.1922-01.01.1927
21. oddělení /telegrafní/
21st Section /Telegraph/ of the Technical Department
09.03.1922-01.01.1927
22. oddělení /železniční/
22nd Section /Railway/ of the Technical Department
09.03.1922-01.01.1927
23. oddělení /automobilní/
23rd Section /Automobile/ of the Technical Department
09.03.1922-01.01.1927
24. oddělení /vozatajské/
24th Section /Train/ of the Technical Department
09.03.1922-01.01.1924
25. oddělení /zvláštních bojových prostředků/
25th Section /Special Combat Equipment/ of the Artillery and Arms Department
09.03.1922-01.01.1927
26. oddělení /zbrojně materiální/
26th Section /Arms Material/ of the Artillery and Arms Department
09.03.1922-01.01.1927
27. oddělení /munice a látek výbušných/
27th Section /Ammunition and Explosive Substances/ of the Artillery and Arms Department
09.03.1922-01.01.1927
29. oddělení /zbrojně technické/
29th Section /Arms Technical/ of the Artillery and Arms Department
09.03.1922-01.01.1927
30. oddělení /osobních záležitostí/
30th Section /Personal/ of the Artillery and Arms Department
09.03.1922-01.01.1927
31. oddělení /zbrojně hospodářské/
31st Section /Arms Business/ of the Artillery and Arms Department
09.03.1922-01.01.1927
32. oddělení /stavební/
32nd Section /Construction/ of the Technical Department
09.03.1922-01.01.1927
33. oddělení /zdravotní/
33rd Section /Medical/ of the Department /Generally Military/
09.03.1922-01.01.1927
34. oddělení /justiční/
34th Section /Justice/ of the Department /Generally Military/
09.03.1922-01.01.1927
35. oddělení /remontnictva/
35th Section /Remont/ of the Department /Generally Military/
09.03.1922-01.01.1927
36. oddělení /duchovní/
36th Section /Spiritual/ of the Department /Generally Military/
09.03.1922-01.01.1927
37. oddělení /finanční a komerční/
37th Section /Financial and Commercial/ of the Administrative Department
09.03.1922-01.01.1927
38. oddělení /požitkové/
38th Section /Beneficial/ of the Administrative Department
09.03.1922-01.01.1927
39. oddělení /zaopatřovací/
39th Section /Social Welfare/ of the Administrative Department
09.03.1922-01.01.1927
40. oddělení /zásobovací/
40th Section /Supply/ of the Administrative Department
09.03.1922-01.04.1924
41. oddělení /oděvní/
41st Section /Clothing/ of the Administrative Department
09.03.1922-01.04.1924
42. oddělení /ubytovací/
42nd Section /Accommodation/ of the Administrative Department
09.03.1922-01.01.1927
43. oddělení /účetnictví a kontroly/
43rd Section /Accounting and Control/ of the Administrative Department
09.03.1922-01.01.1927
44. oddělení /likvidační/
44th Section /Liquidation/ of the Administrative Department
09.03.1922-01.01.1927
45. oddělení /reparační/
45th Section /Reparation/ of the Political and Legal Department
09.03.1922-01.01.1927
Dělostřelecký a zbrojní odbor ministerstva
Artillery and Arms Department of the Ministry
09.03.1922-01.01.1927
Technický odbor ministerstva
Technical Department of the Ministry
15.09.1922-23.11.1923
18. oddělení /vzduchoplavecké/
18th Section /Aeronautic/ of the Aeronautics Department
15.09.1922-01.01.1927
47. oddělení /letecko-technické/
47th Section /Air-Technical/ of the Aeronautics Department
15.09.1922-01.01.1927
48. oddělení /letecko-materiální/
48th Section /Air-Material/ of the Aeronautics Department
15.09.1922-01.01.1927
49. oddělení /letecko-hospodářské/
49th Section /Air-Economic/ of the Aeronautics Department
23.11.1923-01.01.1927
18. oddělení /letecké/
18th Section /Air/ of the Air Department
01.01.1924-01.01.1927
25. oddělení /protiletadlové pozemní obrany/
25th Section /Antiaircraft Ground Defense/ of the Artillery and Arms Department
01.01.1927-24.09.1938
1. oddělení /vojenské/
1st Section /Military/ of the Presidium of the Ministry
01.01.1927-24.09.1938
2. oddělení /politické/
2nd Section /Political/ of the Presidium of the Ministry
01.01.1927-24.06.1929
6. oddělení /osobní/ hlavního štábu branné moci
6th Section /Personnel/ of the Headquarters of the Armed Forces
01.01.1927-24.09.1938
I. odbor /všeobecně vojenský/ ministerstva
1st Department /Generally Military/ of the Ministry
01.01.1927-01.03.1933
I./1. oddělení /pěšího vojska/
1st Section /Infantry/ of the 1st Department
01.01.1927-24.09.1938
I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/
2nd Section /Cavalry and Remont/ of the 1st Department
01.01.1927-24.09.1938
I./3. oddělení /doplňovací a početních stavů/
3rd Section /Replacement/ of the 1st Department
01.01.1927-24.09.1938
I./4. oddělení /zdravotní/
4th Section /Medical/ of the 1st Department
01.01.1927-24.09.1938
I./5. oddělení /justiční/
5th Section /Justice/ of the 1st Department
01.01.1927-24.09.1938
I./6. oddělení /duchovní/
6th Section /Spiritual/ of the 1st Department
01.01.1927-24.09.1938
II. odbor /dělostřelecký a zbrojní/ ministerstva
2nd Department /Artillery and Arms/ of the Ministry
01.01.1927-24.09.1938
II./1. oddělení /dělostřelecké/
1st Section /Artillery/ of the 2nd Department
01.01.1927-01.09.1933
II./2. oddělení /zbrojně materiální/
2nd Section /Arms Material/ of the 2nd Department
01.01.1927-24.09.1938
II./3. oddělení /munice a látek výbušných/
3rd Section /Ammunition and Explosive Substances/ of the 2nd Department
01.01.1927-24.09.1938
II./4. oddělení /zbrojně hospodářské/
4th Section /Arms Business/ of the 2nd Department
01.01.1927-24.09.1938
III. odbor /letecký/ ministerstva
3rd Department /Air/ of the Ministry
01.01.1927-24.09.1938
III/1. oddělení /letecké/
1st Section /Air/ of the 3rd Department
01.01.1927-01.05.1936
III/2. oddělení /letecko-technické/
2nd Section /Aero-engineering/ of the 3rd Department
01.01.1927-01.05.1936
III/3. oddělení /letecko-hospodářské/
3rd Section /Aero-economic/ of the 3rd Department
01.01.1927-24.09.1938
IV. odbor /technický/ ministerstva
4th Department /Technical/ of the Ministry
01.01.1927-24.09.1938
IV./1. oddělení /ženijní/
1st Section /Engineer/ of the 4th Department
01.01.1927-24.09.1938
IV./2. oddělení /telegrafní/
2nd Section /Telegraph/ of the 4th Department
01.01.1927-24.09.1938
IV./3. oddělení /dopravní/
3rd Section /Transport/ of the 4th Department
01.01.1927-01.01.1937
IV./4. oddělení /stavební/
4th Section /Construction/ of the 4th Department
01.01.1927-24.09.1938
Odvolací kárný výbor
Appeal Disciplinary Committee of the Presidium of the Ministry
01.01.1927-27.07.1937
V. odbor /správní/ ministerstva
5th Department /Administrative/ of the Ministry
01.01.1927-01.07.1938
V./1. oddělení /intendanční/
1st Section /Logistic/ of the 5th Department
01.01.1927-01.01.1937
V./2. oddělení /zásobovací a ubytovací/
2nd Section /Supply and Accomodation/ of the 5th Department
01.01.1927-24.09.1938
V./3. oddělení /finanční a komerční/
3rd Section /Financial and Commercial/ of the 5th Department
01.01.1927-24.09.1938
V./4. oddělení /účetní a kontrolní/
4th Section /Accounting and Control/ of the 5th Department
01.01.1927-24.09.1938
VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva
6th Department /Political and Legal/ of the Ministry
01.01.1927-24.09.1938
VI./1. oddělení /legislativní/
1st Section /Legislative/ of the 6th Department
01.01.1927-24.09.1938
VI./2. oddělení /civilně zaměstnanecké/
2nd Section /Civilian Employee/ of the 6th Department
01.01.1927-10.01.1934
VI./3. oddělení /politicko-administrativní/
3rd Section /Political-Administrative/ of the 6th Department
01.01.1927-24.09.1938
VI./4. oddělení /všeobecně-administrativní/
4th Section /General-Administrative/ of the 6th Department
30.04.1927-24.09.1938
Generální inspektorát branné moci
Inspectorate General of Armed Forces
20.01.1930-24.09.1938
3. oddělení /všeobecné/
3rd Section /General/ of the Presidium of the Ministry
20.01.1930-24.09.1938
Presidiální odbor ministerstva
Presidium Department of the Ministry
01.03.1933-24.09.1938
I./1. oddělení /pěchoty/
1st Section /Infantry/ of the 1st Department
01.09.1933-24.09.1938
II./2. oddělení /zbrojně materiální a automobilního materiálu/
2nd Section /Arms and Automobile Material/ of the 2nd Department
10.01.1934-24.09.1938
VI./3. oddělení /politické administrativy vojenské/
3rd Section /Military Political-Administrative/ of the 6th Department
10.01.1934-24.09.1938
VI./5. oddělení /soukromoprávní a nadační/
5th Section /Private and Foundation/ of the 6th Department
01.05.1936-24.09.1938
III/2. oddělení /obrany proti letadlům/
2nd Section /AA Defense/ of the 3rd Department
01.05.1936-24.09.1938
III/3. oddělení /letecko-technické/
3rd Section /Aero-engineering/ of the 3rd Department
01.05.1936-24.09.1938
III/4. oddělení /letecko-hospodářské/
4th Section /Aero-economic/ of the 3rd Department
01.07.1936-24.09.1938
II./5. oddělení /zbrojního průmyslu/
5th Section /Arms Production/ of the 2nd Department
01.07.1936-24.09.1938
II./6. oddělení /speciálních bojových prostředků/
6th Section /Special Combat Equipment/ of the 2nd Department
01.01.1937-24.09.1938
IV./4. oddělení /stavební a ubytovací/
4th Section /Construction and Accomodation/ of the 4th Department
01.01.1937-24.09.1938
V./2. oddělení /zásobovací/
2nd Section /Supply/ of the 5th Department
27.07.1937-24.09.1938
V. odbor /intendanční/ ministerstva
5th Department /Logistic/ of the Ministry
01.09.1937-24.09.1938
1. oddělení generálního inspektorátu branné moci
1st Section of the Inspectorate General of Armed Forces
01.09.1937-24.09.1938
2. oddělení generálního inspektorátu branné moci
2nd Section of the Inspectorate General of Armed Forces
01.10.1937-24.09.1938
I./7. oddělení /utočné vozby/
7th Section /Armoured Troops/ of the 1st Department
01.07.1938-24.09.1938
V./1. oddělení /platů a náležitostí/
1st Section /Salaries and Requisites/ of the 5th Department
01.07.1938-24.09.1938
V./5. oddělení /intendanční/
5th Section /Logistic/ of the 5th Department
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, velitelství dělostřelectva
Artillery Headquarters of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, velitelství dělostřelectva proti letadlům
Anti-aircraft Artillery Headquarters of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, velitelství letectva
Air Force Headquarters of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, velitelství telegrafního vojska
Signal Troops Headquarters of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, velitelství útočné vozby
Armoured Troops Headquarters of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, velitelství ženijního vojska
Engineer Troops Headquarters of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad automobilní služby hlavního velitelství
Car Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad duchovní služby hlavního velitelství
Religious Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad intendanční služby hlavního velitelství
Supply Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad letecké služby hlavního velitelství
Air Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad remontní služby hlavního velitelství
Remont Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad služby silniční dopravy hlavního velitelství
Road Transport Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad spojovací služby hlavního velitelství
Signal Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad veterinářské služby hlavního velitelství
Veterinary Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad zbrojní služby hlavního velitelství
Armament Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad zdravotnické služby hlavního velitelství
Health Service Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Úřad ženijní služby hlavního velitelství
Engineer Service Office of the General Headquarters
25.09.1938-14.10.1938
Ministerstvo národní obrany
Ministry of National Defense
25.09.1938-26.09.1938
Úřad poštovní služby hlavního velitelství
Field Mail Service Office of the General Headquarters
27.09.1938-22.10.1938
1. oddělení /vojenské/
1st Section /Military/ of the Presidium of the Ministry
27.09.1938-22.10.1938
2. oddělení /politické/
2nd Section /Political/ of the Presidium of the Ministry
27.09.1938-22.10.1938
3. oddělení /všeobecné/
3rd Section /General/ of the Presidium of the Ministry
27.09.1938-22.10.1938
Generální inspektorát branné moci
Inspectorate General of Armed Forces
27.09.1938-22.10.1938
I. odbor /všeobecně vojenský/ ministerstva
1st Department /Generally Military/ of the Ministry of National Defense
27.09.1938-22.10.1938
I./1. oddělení /pěchoty/
1st Section /Infantry/ of the 1st Department
27.09.1938-22.10.1938
I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/
2nd Section /Cavalry and Remont/ of the 1st Department
27.09.1938-22.10.1938
I./3. oddělení /doplňovací a početních stavů/
3rd Section /Replacement/ of the 1st Department
27.09.1938-22.10.1938
I./4. oddělení /zdravotní/
4th Section /Medical/ of the 1st Department
27.09.1938-22.10.1938
I./5. oddělení /justiční/
5th Section /Justice/ of the 1st Department
27.09.1938-22.10.1938
I./6. oddělení /duchovní/
6th Section /Spiritual/ of the 1st Department
27.09.1938-22.10.1938
I./7. oddělení /utočné vozby/
7th Section /Armoured Troops/ of the 1st Department
27.09.1938-22.10.1938
II. odbor /dělostřelecký a zbrojní/ ministerstva
2nd Department /Artillery and Arms/ of the Ministry of National Defense
27.09.1938-22.10.1938
II./1. oddělení /dělostřelecké/
1st Section /Artillery/ of the 2nd Department
27.09.1938-22.10.1938
II./2. oddělení /zbrojně materiální/
2nd Section /Arms Material/ of the 2nd Department
27.09.1938-22.10.1938
II./3. oddělení /munice a látek výbušných/
3rd Section /Ammunition and Explosive Substances/ of the 2nd Department
27.09.1938-22.10.1938
II./4. oddělení /zbrojně hospodářské/
4th Section /Arms Business/ of the 2nd Department
27.09.1938-22.10.1938
II./6. oddělení /speciálních bojových prostředků/
6th Section /Special Combat Equipment/ of the 2nd Department
27.09.1938-22.10.1938
III. odbor /letecký/ ministerstva
3rd Department /Air/ of the Ministry of National Defense
27.09.1938-22.10.1938
III/1. oddělení /letecké/
1st Section /Air/ of the 3rd Department
27.09.1938-22.10.1938
III/2. oddělení /obrany proti letadlům/
2nd Section /AA Defense/ of the 3rd Department
27.09.1938-22.10.1938
III/3. oddělení /letecko-technické/
3rd Section /Aero-engineering/ of the 3rd Department
27.09.1938-22.10.1938
III/4. oddělení /letecko-hospodářské/
4th Section /Aero-economic/ of the 3rd Department
27.09.1938-22.10.1938
IV. odbor /technický/ ministerstva
4th Department /Technical/ of the Ministry of National Defense
27.09.1938-22.10.1938
IV./1. oddělení /ženijní/
1st Section /Engineer/ of the 4th Department
27.09.1938-22.10.1938
IV./2. oddělení /telegrafní/
2nd Section /Telegraph/ of the 4th Department
27.09.1938-22.10.1938
IV./4. oddělení /stavební a ubytovací/
4th Section /Construction and Accomodation/ of the 4th Department
27.09.1938-22.10.1938
Odvolací kárný výbor
Appeal Disciplinary Committee of the Presidium of the Ministry
27.09.1938-22.10.1938
Presidiální odbor ministerstva
Presidium Department of the Ministry
27.09.1938-22.10.1938
V. odbor /intendanční/ ministerstva
5th Department /Logistic/ of the Ministry of National Defense
27.09.1938-22.10.1938
V./1. oddělení /platů a náležitostí/
1st Section /Salaries and Requisites/ of the 5th Department
27.09.1938-22.10.1938
V./2. oddělení /zásobovací/
2nd Section /Supply/ of the 5th Department
27.09.1938-22.10.1938
V./3. oddělení /finanční a komerční/
3rd Section /Financial and Commercial/ of the 5th Department
27.09.1938-22.10.1938
V./4. oddělení /účetní a kontrolní/
4th Section /Accounting and Control/ of the 5th Department
27.09.1938-22.10.1938
V./5. oddělení /intendanční/
5th Section /Logistic/ of the 5th Department
27.09.1938-22.10.1938
VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva
6th Department /Political and Legal/ of the Ministry of National Defense
27.09.1938-22.10.1938
VI./1. oddělení /legislativní/
1st Section /Legislative/ of the 6th Department
27.09.1938-22.10.1938
VI./2. oddělení /civilně zaměstnanecké/
2nd Section /Civilian Employee/ of the 6th Department
27.09.1938-22.10.1938
VI./3. oddělení /politicko-administrativní/
3rd Section /Political-Administrative/ of the 6th Department
27.09.1938-22.10.1938
VI./4. oddělení /všeobecně-administrativní/
4th Section /General-Administrative/ of the 6th Department
27.09.1938-22.10.1938
VI./5. oddělení /soukromoprávní a nadační/
5th Section /Private and Foundation/ of the 6th Department
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, velitelství dělostřelectva
Artillery Headquarters of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, velitelství dělostřelectva proti letadlům
Anti-aircraft Artillery Headquarters of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, velitelství letectva
Air Force Headquarters of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, velitelství telegrafního vojska
Signal Troops Headquarters of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, velitelství útočné vozby
Armoured Troops Headquarters of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, velitelství ženijního vojska
Engineer Troops Headquarters of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad automobilní služby hlavního velitelství
Car Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad duchovní služby hlavního velitelství
Religious Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad intendanční služby hlavního velitelství
Supply Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad letecké služby hlavního velitelství
Air Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad poštovní služby hlavního velitelství
Field Mail Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad remontní služby hlavního velitelství
Remont Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad služby silniční dopravy hlavního velitelství
Road Transport Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad spojovací služby hlavního velitelství
Signal Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad veterinářské služby hlavního velitelství
Veterinary Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad zbrojní služby hlavního velitelství
Armament Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad zdravotnické služby hlavního velitelství
Health Service Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Úřad ženijní služby hlavního velitelství
Engineer Service Office of the General Headquarters
22.10.1938-14.03.1939
I. oddělení /taktické/
1st Section /Tactical/ of the Directorate of Fortification Works
22.10.1938-14.03.1939
IIa. oddělení /studijní a konstruktivní/
2nd (a) Section /Study and Construction/ of the Directorate of Fortification Works
22.10.1938-14.03.1939
IIb. oddělení /stavebně-administrativní/
2nd (b) Section /Construction and Administrative/ of the Directorate of Fortification Works
22.10.1938-14.03.1939
Ministerstvo národní obrany
Ministry of National Defense
22.10.1938-14.03.1939
Ředitelství opevňovacích prací
Directorate of Fortification Works
01.07.1939-09.05.1945
Generální inspektorát Vládního vojska
General Inspectorat
23.05.1950-31.12.1992
Velitelství vojsk civilní obrany
Civil Defence Command
15.08.1950-01.11.1956
Hlavní kádrová správa
Main Personnel Department
15.08.1950-15.12.1989
Hlavní politická správa
Main Political Department
15.08.1950-31.12.1992
Hlavní týl
Main Rear
15.08.1950-01.10.1951
Školské oddělení
School Department
01.10.1951-31.12.1992
Správa vojenského školství
School Department
01.11.1956-01.01.1967
Kádrová správa
Personnel Department
01.01.1957-01.01.1976
Inženýrská letecká služba
Engineering Aviation Services
01.01.1957-01.11.1966
Oddělení bojové připravy
Combat Training Department of the Air Force and State Air Defense Command
01.01.1957-01.11.1966
Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Air Force and State Air Defense Command
01.10.1957-01.05.1961
Tanková technická správa
Tank Technical Directorate
01.05.1961-01.11.1966
Tanková a automobilní správa
Tank and Automobile Directorate
01.11.1966-01.09.1969
Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu
Main Directorate of Air Force and State Air Defense
01.11.1966-01.12.1991
Správa tankovej a automobilní služby
Tank and Automobile Services Directorate
01.01.1969-30.06.1990
Federální ministerstvo národní obrany
Federal Ministry of National Defence
01.09.1969-01.01.1976
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the of Air Force and Troops State Air Defense Directorate
01.09.1969-01.01.1976
Oddělení inženýrské letecké služby
Department of Engineering Aviation Services
01.09.1969-01.01.1976
Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu
Air Force and State Air Defense Directorate
01.10.1969-01.04.1990
Kádrová správa
Personnel Directorate
01.01.1976-01.05.1990
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the Air Force Command
01.01.1976-01.05.1990
Oddělení radiotechnického zabezpečení letectva
Department of the Air Force of Air Force Command
01.01.1976-01.05.1990
Oddělení spojovací
Signal Department of the Air Force Command
01.01.1976-01.05.1990
Správa inženýrské letecké služby
Engineering Aviation Services Directorate
01.01.1976-01.05.1990
Velitelství letectva
Air Force Command
01.02.1976-01.09.1985
Hlavní technická správa
Main Technical Directorate
01.05.1976-31.12.1992
Správa technického rozvoje
Directorate of Technical Development
01.05.1976-31.12.1992
Správa vojenského přebírání
Directorate of Military Takeover
01.01.1981-31.12.1992
Hlavní stavební a ubytovací správa
Main Construction and Accomodation Directorate
01.09.1985-31.12.1992
Správa raketového a dělostřeleckého vyzbrojování
Missile and Artillery Armament Department
01.09.1985-31.12.1992
Štáb správy vyzbrojování a technického zabezpečení
Staff of Armament and Technical Support Directorate
01.04.1990-31.12.1992
Personální správa
Personnel Department
DD.MM.RRRR-01.05.1990
Stálá komise pro vyšetřování leteckých nehod
Permanent Comision for Inquiry Air Crash


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
URL : https://www.valka.cz/Praha-Budova-ministerstva-t66618#412232Version : 0
MOD
photographs
URL : https://www.valka.cz/Praha-Budova-ministerstva-t66618#235902Version : 0