Main Menu
User Menu

Military history website

Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad

Prague, Jiri z Podebrad´s Barracks

     
Název:
Name:
Kasárny Jiřího z Poděbrad
Originální název:
Original Name:
Kasárny Jiřího z Poděbrad
Další názvy:
Other Names:
Josefské kasárny (1795-1918)
Kasárny Jiřího z Poděbrad (1919-1993)
Obec:
Municipality:
Praha - Nové Město
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'20.3246571"N 14°25'44.0224171"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1795
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
21.12.1919-01.01.1920
13. pěší brigáda, velitelství
Headquarters of the 13th Infantry Brigade
01.01.1920-24.09.1938
1. divise
1st Division
01.01.1920-31.12.1937
1. pěší brigáda, velitelství
Headquarters of the 1st Infantry Brigade
01.01.1920-11.03.1930
Úřad hospodářsko-správní služby 1. divise
1st Division Office of the Economic-administrative Services
01.01.1920-24.09.1938
Úřad zdravotnické služby 1. divise
1st Division Office Health Services
01.01.1920-24.09.1938
Štáb 1. divise
Staff of the 1st Division
01.02.1921-15.10.1937
1. jezdecká brigáda
1st Cavalry Brigade
01.12.1921-31.12.1937
1. polní dělostřelecká brigáda
1st Field Artillery Brigade
11.03.1930-24.09.1938
Úřad intendanční služby 1. divise
1st Division Office Intendant Services
30.09.1936-01.01.1938
Okrskové velitelství Praha
Headquarters of the District of Prague
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 1. divise
1st Division Artillery Command
01.01.1938-24.09.1938
Posádkové velitelství Velká Praha
Crew Headquarters of Great Prague
25.09.1938-26.09.1938
1. oddělení /organisační/ štábu velitelství okrsku Praha
1st Section /Organisational/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu velitelství okrsku Praha
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu velitelství okrsku Praha
3rd Section /Operating/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
4. oddělení /materiální/ štábu velitelství okrsku Praha
4th Section /Logistic/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
Velitelství okrsku Praha
Headquarters of the Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
Štáb velitelství okrsku Praha
Staff of the Headquarters of Prague Area
27.09.1938-29.09.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 18. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 18. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu 18. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 18. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Pěší pluk 55, velitelství
Headquarters of the 55th Infantry Regiment
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství 18. divise
Headquarters of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství dělostřelectva 18. divise
Artillery Headquarters of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství telegrafního vojska 18. divise
Signal Troops Headquarters of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství ženijního vojska 18. divise
Engineer Troops Headquarters of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Štáb 18. divise
Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 18. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 18. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 18. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 18. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Velitelství 18. divise
Headquarters of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Velitelství dělostřelectva 18. divise
Artillery Headquarters of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 18. divise
Signal Troops Headquarters of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Velitelství ženijního vojska 18. divise
Engineer Troops Headquarters of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Štáb 18. divise
Staff of the 18th Division
15.10.1938-19.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu velitelství okrsku Praha
1st Section /Organisational/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu velitelství okrsku Praha
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu velitelství okrsku Praha
3rd Section /Operating/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu velitelství okrsku Praha
4th Section /Logistic/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
Velitelství okrsku Praha
Headquarters of the Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
Štáb velitelství okrsku Praha
Staff of the Headquarters of Prague Area
01.10.1952-01.05.1992
308. strážní prapor
308th Guard Battalion
01.05.1992-31.12.1992
6. strážní prapor
6th Guard Battalion

DD.MM.1795-DD.MM.RRRR Pěší pluk č. 28

DD.MM.1795-DD.MM.RRRR Infantry Regiment No. 28
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1993
Poznámka:
Note:
16. července 1831 nastoupil k 28. pěšímu pluku jako účetní poddůstojník Josef Kajetán Tyl, který ve zdejších kasárnách (roku 1834) napsal text písně „Kde domov můj“ (současná hymna České republiky).
Zdroje:
Sources:
- Jiří Vorlíček: Pražské vojenské budovy a hřbitovy (Praha 1987)
- www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#411948Version : 0
MOD
Prague - Barracks George of Podebrady

Kasárenský object in the City of New town (Prague II). Originally the object of the capuchin convent and the hospital, built in the year 1653. In 1795 it was taken over by the army and in the years 1857-1861 was rebuilt into novorománské form, wherein the received indication Josef barracks. In 1919 it was renamed the Barracks Jiříhi z Poděbrad..
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#235884Version : 0
MOD
photos.
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#235901Version : 0
The object of the barracks was rebuilt at the shopping centre Palladium. During the extensive archaeological research has been discovered a whole series of the quaternary structures, while some of them (romanesque) have been retained..
Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad - Současný stav

Současný stav
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#544872Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad - Vstupní průčelí budovy kasáren, tehdejší c. a k. Josefskaserne
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo?fbid=4265703973439906&set=pcb.3925814377477097

Vstupní průčelí budovy kasáren, tehdejší c. a k. Josefskaserne
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#663536Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Josefské kasárny v stylu anglické novogotiky
Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad - Reprodukce kolorované pohlednice byla převzata z i-stránek: Stara Praha.

Reprodukce kolorované pohlednice byla převzata z i-stránek: Stara Praha.
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#531625Version : 0
MOD