Praha, Zemské vojenské velitelství

Prague, Provincial Military Command
     
Název:
Name:
Praha, Zemské vojenské velitelství Provincial Military Command
Originální název:
Original Name:
Praha, Zemské vojenské velitelství
Další názvy:
Other Names:
Generální velitelství (1848-1850)
Velitelství VIII. sboru (1850-1918)
Zemské vojenské velitelství (1918-1939)
Obec:
Municipality:
Praha Praha
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°00'00.00"N 14°00'00.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1848
DD.MM.1848
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
- Jiří Vorlíček: Pražské vojenské budovy a hřbitovy (Praha 1987)
- www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Zemske-vojenske-velitelstvi-t66624#411920 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Praha - Velitelská budova


Objekt v městské části Malá Strana (Praha III), původně Liechtensteinský palác, postavený v letech 1622-1638 na základech šesti měšťanských domů, celkově rekonstruovaný v roce 1791 a 1850 odkoupený vojenskou správou.
URL : https://www.valka.cz/Praha-Zemske-vojenske-velitelstvi-t66624#235887 Version : 0
photographs
URL : https://www.valka.cz/Praha-Zemske-vojenske-velitelstvi-t66624#235903 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more