Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Prapor lehkých tanků 1 [1939-1939]

1 Batalion Czołgów Lekkich

     
Název:
Name:
Prapor lehkých tanků 1
Originální název:
Original Name:
1 Batalion Czołgów Lekkich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.09.1939
Nástupce:
Successor:
Jednotka kapitána Kossobudzkého [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-30.08.1939 Intervenční sbor [1939-1939]
31.08.1939-06.09.1939 Armáda "Prusy" [1939-1939]
06.09.1939-07.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda [1939-1939]
07.09.1939-10.09.1939 13. pěší divize [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-29.08.1939
30.08.1939-10.09.1939 V poli na středoevropském válčišti

Velitel:
Commander:
24.08.1939-08.09.1939 Kubin, Adam (major)
08.09.1939-10.09.1939 Rosen-Zawadzki, Kazimierz (kapitan)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-08.09.1939 Rota lehkých tanků 1/1 [1939-1939]
24.08.1939-08.09.1939 Rota lehkých tanků 2/1 [1939-1939]
24.08.1939-10.09.1939 Rota lehkých tanků 3/1 [1939-1939]
24.08.1939-10.09.1939 Technicko-hospodářská rota praporu lehkých tanků 1 [1939-1939]
24.08.1939-DD.09.1939 Speciální četa praporu lehkých tanků 1 [1939-1939]
24.08.1939-DD.09.1939 Spojovací četa praporu lehkých tanků 1 [1939-1939]
24.08.1939-DD.09.1939 Protiletadlová četa praporu lehkých tanků 1 [1939-1939]
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská správa praporu lehkých tanků 1 [1939-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jońca, Adam, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939 Pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń, Wydawnictwa Komunikaci i Łączności, Warszawa 1990
Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Rosen-Zawadzki, Kazimierz: Jeszcze o walkach 1 Batalionu Czołgów Lekkich 7 TP w 1939 r.,Wojskowy Przegląd Historyczny NR 1(68) 1974, str.438-446
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Prapor-lehkych-tanku-1-1939-1939-t71925#403477Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


Personální obsazení velitelských funkcí k 01.09.1939
Personal Constitution Commanding Officers 01.09.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca batalionu velitel praporu Battalion Commander Kubin, Adam (major)
oficer taktyki i zwiadu takticko-přezvědný důstojník Tactical and Reconnaissance Officer Rosen-Zawadzki, Kazimierz (kapitan)
adiutant pobočník Adjutant Pajewski, Witold (porucznik rezerwy)
lekarz medycyny lékař medicíny Medical Man ?
dowódca 1 kompanii czołgów lekkich velitel roty lehkých tanků 1/1 1st Light Tank Squadron Commander Sikorski, Antoni Wacław (kapitan)
dowódca 2 kompanii czołgów lekkich velitel roty lehkých tanků 2/1 2nd Light Tank Squadron Commander Górski, Marian (kapitan)
dowódca 3 kompanii czołgów lekkich velitel roty lehkých tanků 3/1 3rd Light Tank Squadron Commander Kossobudzki, Stefan Leon (kapitan)
dowódca kompanii techniczno-gospodarczej velitel technicko-hospodářské roty Maintenance Squadron Commander Mech, Wacław (kapitan)
dowódcy plutonu łączności velitel spojovací čety Signal Platoon Commander Ryłło, Bohdan (porucznik)
dowódcy plutonu przeciwlotniczego velitel protiletadlové čety AA Platoon Commander ?
dowódcy plutonu specjalnego velitel speciální čety Special Platoon Commander ?


Zdroje: Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Prapor-lehkych-tanku-1-1939-1939-t71925#403565Version : 0
MOD