Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Prapor lehkých tanků 2 [1939-1939]

2 Batalion Czołgów Lekkich

     
Název:
Name:
Prapor lehkých tanků 2
Originální název:
Original Name:
2 Batalion Czołgów Lekkich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.09.1939
Nástupce:
Successor:
Samostatná tanková rota kapitána Hajdenki [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-01.09.1939 Armáda "Prusy" [1939-1939]
01.09.1939-02.09.1939 Armáda "Lodž" [1939-1939]
02.09.1939-06.09.1939 Operační skupina "Piotrków" [1939-1939]
06.09.1939-11.09.1939 Armáda "Lodž" [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-28.08.1939 Żurawica
29.08.1939-11.09.1939 V poli na středoevropském válčišti

Velitel:
Commander:
27.08.1939-06.09.1939 Karpów, Edmund (major)
06.09.1939-06.09.1939 Kruciński, Aleksander (kapitan)
06.09.1939-08.09.1939 Hajdenko, Konstanty (kapitan)
08.09.1939-11.09.1939 Słupski, Mieczysław (kapitan)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

27.08.1939-11.09.1939 Rota lehkých tanků 1/2 [1939-1939]
27.08.1939-11.09.1939 Rota lehkých tanků 2/2 [1939-1939]
27.08.1939-06.09.1939 Rota lehkých tanků 3/2 [1939-1939]
27.08.1939-11.09.1939 Technicko-hospodářská rota praporu lehkých tanků 2 [1939-1939]
27.08.1939-DD.09.1939 Speciální četa praporu lehkých tanků 2 [1939-1939]
27.08.1939-DD.09.1939 Spojovací četa praporu lehkých tanků 2 [1939-1939]
27.08.1939-DD.09.1939 Protiletadlová četa praporu lehkých tanků 2 [1939-1939]
27.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská správa praporu lehkých tanků 2 [1939-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
pl.wikipedia.org
Jońca, Adam, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939 Pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń, Wydawnictwa Komunikaci i Łączności, Warszawa 1990
Nawrocki, Antoni: 2. Batalion Pancerny (Żurawica 1935-1939), Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Prapor-lehkych-tanku-2-1939-1939-t71860#403494Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


Personální obsazení velitelských funkcí k 01.09.1939
Personal Constitution Commanding Officers 01.09.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca batalionu velitel praporu Battalion Commander Karpów, Edmund Zygmunt (major)
oficer taktyki i zwiadu takticko-přezvědný důstojník Tactical and Reconnaissance Officer Słupski, Mieczysław Jan Kazimierz (kapitan)
adiutant pobočník Adjutant Szeliga-Natanson, Ludwik (podporucznik rezerwy)
lekarz medycyny lékař medicíny Medical Man Świątkiewicz, Julian (porucznik rezerwy, dr.)
dowódca 1 kompanii czołgów lekkich velitel roty lehkých tanků 1/2 1st Light Tank Squadron Commander Rejman, Józef Andrzej (kapitan)
dowódca 2 kompanii czołgów lekkich velitel roty lehkých tanků 2/2 2nd Light Tank Squadron Commander Hajdenko, Konstanty (kapitan)
dowódca 3 kompanii czołgów lekkich velitel roty lehkých tanků 3/2 3rd Light Tank Squadron Commander Próchniewicz, Antoni (kapitan)
dowódca kompanii techniczno-gospodarczej velitel technicko-hospodářské roty Maintenance Squadron Commander Kruciński, Aleksander Jan (kapitan)
dowódcy plutonu łączności velitel spojovací čety Signal Platoon Commander Osiecki, Kazimierz Tadeusz (podporucznik)
dowódcy plutonu przeciwlotniczego velitel protiletadlové čety AA Platoon Commander Karpiński, Jan (porucznik rezerwy)
dowódcy plutonu specjalnego velitel speciální čety Special Platoon Commander ?


Zdroje: Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
Nawrocki, Antoni: 2. Batalion Pancerny (Żurawica 1935-1939), Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2006
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Prapor-lehkych-tanku-2-1939-1939-t71860#403566Version : 0
MOD