Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Prapor lehkých tanků 21 [1939-1939]

21 Batalion Czołgów Lekkich

     
Název:
Name:
Prapor lehkých tanků 21
Originální název:
Original Name:
21 Batalion Czołgów Lekkich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1939-12.09.1939 Hlavní velitelství polské armády [1939-1939]
12.09.1939-14.09.1939 Severní front [1939-1939]
14.09.1939-15.09.1939 10. jezdecká brigáda [1939-1939]
15.09.1939-17.09.1939 Armáda "Karpaty" [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
01.09.1939-03.09.1939 Luck, ? /
03.09.1939-18.09.1939 V poli na středoevropském válčišti, ?

Velitel:
Commander:
01.09.1939-18.09.1939 Łucki, Jerzy (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1939-18.09.1939 Rota lehkých tanků 1/21 [1939-1939]
01.09.1939-18.09.1939 Rota lehkých tanků 2/21 [1939-1939]
01.09.1939-18.09.1939 Rota lehkých tanků 3/21 [1939-1939]
01.09.1939-18.09.1939 Technicko-hospodářská rota praporu lehkých tanků 21 [1939-1939]
01.09.1939-18.09.1939 Spojovací četa praporu lehkých tanků 21 [1939-1939]
01.09.1939-18.09.1939 Protiletadlová četa praporu lehkých tanků 21 [1939-1939]
01.09.1939-18.09.1939 Hospodářská správa praporu lehkých tanků 21 [1939-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
pl.wikipedia.org
Jońca, Adam, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939 Pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń, Wydawnictwa Komunikaci i Łączności, Warszawa 1990
Nawrocki, Antoni: 2. Batalion Pancerny (Żurawica 1935-1939), Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Prapor-lehkych-tanku-21-1939-1939-t71930#403563Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


Personální obsazení velitelských funkcí k 01.09.1939
Personal Constitution Commanding Officers 01.09.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca batalionu velitel praporu Battalion Commander Łucki, Jerzy Michał (major)
zastępca dowódcy zástupce velitele Deputy Commander Okolski, Jan (kapitan)
oficer taktyki i zwiadu takticko-přezvědný důstojník Tactical and Reconnaissance Officer Łań, Walerian Józef (kapitan)
adiutant pobočník Adjutant Kraczkiewicz, Tadeusz (porucznik)
lekarz medycyny lékař medicíny Medical Man Czernicki, Józef (porucznik (rez?) lek. med.)
dowódca 1 kompanii czołgów lekkich velitel roty lehkých tanků 1/21 1st Light Tank Squadron Commander Wasilewski, Zygmunt Władysław (kapitan)
dowódca 2 kompanii czołgów lekkich velitel roty lehkých tanků 2/21 2nd Light Tank Squadron Commander Kochanowski, Marian (porucznik)
dowódca 3 kompanii czołgów lekkich velitel roty lehkých tanků 3/21 3rd Light Tank Squadron Commander Orliński, Ryszard Franciszek (kapitan)
dowódca kompanii techniczno-gospodarczej velitel technicko-hospodářské roty Maintenance Squadron Commander Żurek, Jan (kapitan)
dowódcy plutonu łączności velitel spojovací čety Signal Platoon Commander ?
dowódcy plutonu przeciwlotniczego velitel protiletadlové čety AA Platoon Commander Piątkowski, Jerzy (porucznik rezerwy, mgr)
dowódcy plutonu specjalnego velitel speciální čety Special Platoon Commander ?


Zdroje: Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
Tarczyński, Jan: 12 Batalion Pancerny, Ajaks, Pruszków 1995
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Prapor-lehkych-tanku-21-1939-1939-t71930#403564Version : 0
MOD