Main Menu
User Menu

Military history website

HODNOST - Velká Británie

Pravidla a základní informace o hodnostních skupinách Spojeného Království

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ozbrojené síly Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska jsou vždy jako první k dispozici Jeho Veličenstvu britskému králi, resp. Jejímu Veličenstvu britské královně, a jejich příslušníci jsou v kterékoliv době a v kterékoliv situaci ochotni za svého vládce a svou zem položit život. Britská armáda staví na tradici, s jakou se nemůže srovnávat snad žádná armáda světa, a její útvary nesou názvy, které připomínají jak bohatou historii, kterou prošly a pomáhaly utvářet, tak krásnou zemi, ze které vzešly a za kterou bojovaly.


Pro vstup do jednotek Velké Británie platí následující pravidla :


1) Ozbrojené síly Velké Británie na forum.valka.cz se dělí na


British Army (BA)
Royal Air Force (RAF)
Royal Navy (RN) (bude založeno v případě zájmu)


2) Členství v kterékoliv z těchto armád je dobrovolné


3) Vysoké požadavky jsou kladeny na přístup žadatele/člena těchto jednotek na kolegialitu, přátelství, pracovitost a obětavost. Britská armáda je živoucí organismus složený z dokonale propojených jednotek, jednotlivec má v této struktuře svou odpovídající roli a v zájmu všech je, aby tuto roli plnil. Přístup za hranicí zákona a všeobecných norem chování povede k vyloučení z řad britských jednotek !


4) Britská armáda je součástí vojenských aliancí po celém světě, očekává se tedy od jejích členů, že budou aktivně pracovat nejen v rámci britské armády a její sféry zájmu, ale že budou nápomocni i dalším armádám.


5) Za pomoc při rozvíjení zájmové sféry Velké Británie na tomto foru může člen britských ozbrojených sil získat řadu vyznamenání. Je povoleno nosit vyznamenání i dalších armád.


Pro přihlášení do jednotek Velké Británie klikněte zde :


https://www.valka.cz/hodnosti.php
URL : https://www.armedconflicts.com/Pravidla-a-zakladni-informace-o-hodnostnich-skupinach-Spojeneho-Kralovstvi-t47746#186920Version : 0
MOD