Main Menu
User Menu

Military history website

Prchlík, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Prchlík
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Prchlík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.08.1922 Stráž nad Nežárkou /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.03.1983 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
DD.MM.1955-DD.MM.1968 Náčelník Hlavní politické správy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
URL : https://www.valka.cz/Prchlik-Vaclav-t123784#421452Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Prchlík
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Prchlík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reálné gymnázium
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
12.09.1956 generálmajor
01.10.1962 generálporučík
DD.05.1990 generálplukovník in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1955-DD.MM.1968 Velitel : Hlavní politická správa

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:

24.02.1958

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
č. matriky 2670

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Zdroj:
www.wikipedia.org
http://www.totalita.cz
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_107.htm, otázka 1404, 1605, 1657
URL : https://www.valka.cz/Prchlik-Vaclav-t123784#453702Version : 0
MOD
Václav Prchlík sa was born on the 25th. August 1922 in Guard over Nežárkou. Vyštudoval the real gymnasium.
During the second svetovej war aktívne pôsobil in the resistance and he attended the sa on partizánskych activities vo svojom rodnom county. In 1945 he became a member of the CPC. After the end of the war in rokoch 1945-1949 pôsobil ako úradník in the company ČKD Stalingrad in Prahe. Since 1949, the sa became dôstojníkom povereným political prácou in Československej the army. In rokoch 1955-1958 bol námestníkom minister of national defense and in rokoch 1956-1968 náčelníkom the Main political administration OF.
In the year 12.9.1956 was promoted to the rank of major general and to the rank of lieutenant general the day 1.10.1962. In novembri 1969 bol zdegradovaný. In the 1971 bol odsúdený for vyzradenie military tajomstva for three years vezenia. After his dismissal he was the penalty reduced to 22 mesiacov. Zomrel 16. marc 1983 in Prahe. In may 1990 he was promoted to the rank of lieutenant general in memoriam.
11. zjazde COMMITTEE elected him as a member of the Central committee of the Communist party of Czechoslovakia. 12. and 13. zjazd KSČ it confirmed the vo funkcii. Vo voľbách in the year 1960 was chosen for the CPC in the National assembly of the CZECHOSLOVAK socialist republic for the hlavné mesto Prague. The mandate, he defended the vo voľbách in 1964. In Národnom zhromaždení zasadal until the end of his funkčného obdobia in 1968. The 1968 sa profesijne uvádzal ako dôstojník from the periphery of Prague-Dejvice.
During Pražskej jari was between hlavných predstaviteľov reformného prúdu in the CPC. On prelome years 1967-1968 sa opposed the plan niektorých armádnych špičiek on intervention in support of the president Antonín Novotný. From februára to júla 1968 he held the post of vedúceho 8. (štátno-administratívneho) oddelenia of the CPC CENTRAL committee and worked on a new defensive doktríne CZECHOSLOVAKIA, rešpektujúcej tradície, záujmy and the sovereignty of Czechoslovakia. 15. júla 1968 vystúpil on tlačovej konferencii with criticism sovietskej army, who zdržiavala his expulsion from územia CZECHOSLOVAKIA after the end of military cvičenia Šumava, and criticized niektoré aspekty fungovania Varšavskej zmluvy. For bol sovietskou party defendant for vyzradenie classified with the fact and subsequently prinútený on the sovietsky pressure odísť of funkcie.
After federalizácii of Czechoslovakia in 1969 is zasadol to the House of the people Federálneho zhromaždenia (for volebný circuit Texas). His political career ended on začiatku normalizácie. 26. septembra 1969 bol vylúčený of the CPC CENTRAL committee and in októbri 1969 was issued to the stíhaniu and stripped of parliamentary mandate.

Photo:
Chief the Main political administration lt-gen. Václav Prchlík on a visit to the 2. anti-aircraft section the day 2.2.1965 in Janovicích nad Úhlavou.

Source:
www.wikipedia.org
http://www.totalita.cz
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_107.htm, question 1404, 1605, 1657

Photo - Chronicle 2. plo.
URL : https://www.valka.cz/Prchlik-Vaclav-t123784#450619Version : 0
MOD