T-55

Přehled verzí

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-55 - prehľad verzií1)Bojové verzie:


T-55 (Objekt 155) – stredný tank vyvinutý na báze T-54B. Oproti svojmu predchodcovi je vybavený protiradiačnou ochranou, má zväčšené množstvo paliva a zásobu munície. Používa výkonnejší motor V-55, odľahčene pojazdové kolesá a generátorom dymu (TDA). Vo výrobe v rokoch 1958-1963


TO-552) (Objekt 482) – plameňometný tank s plameňometom ATO-200, vo výrobe od roku 1961


T-55K (objekt 155K) – veliteľský tank na báze T-55. Doplnený o rádiostanicu R-112 s príslušnými anténami a elektrocentrálu AB-1-P/30. Zmenšený palebný priemer munície, vo výrobe od roku 1959


T-55A (Objekt 155A) – T-55 so zlepšenou ochranou proti rádioaktívnemu žiareniu


T-55M (Objekt 155M) – modernizácia T-55 s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Možnosť streľby PTRS 9K116 Bastion, doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-55U, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55M-1 (Objekt 155M-1) - modernizácia T-55 s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Možnosť streľby PTRS 9K116 Bastion, doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-46-5M, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.T-55M1 (Objekt 155M1) - modernizácia T-55 s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-55U, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55M1-1 (Objekt 155M1-1) - modernizácia T-55 s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-46-5M, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55AM (Objekt 155AM) - modernizácia T-55A s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Možnosť streľby PTRS 9K116 Bastion, doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-55U, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55AM-1 (Objekt 155AM-1) - modernizácia T-55A s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Možnosť streľby PTRS 9K116 Bastion, doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-46-5M, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55AMK (Objekt 155AMK) – veliteľský tank na báze T-5AM. Doplnená rádiostanica R-134 s príslušnými anténami a elektrocentrálu AB-1-P/30.


T-55AD (Objekt 155AD) – tank T-55A modernizovaný inštaláciou aktívnej ochrany „Drozd“ a doplnkového oceľového panciera, inštalácia motora V-55U, možnosť používať PTRS systému 9K116 Bastion. Vo výrobe od roku 1983.


T-55AD-1 (Objekt 155AD) – tank T-55A modernizovaný inštaláciou aktívnej ochrany „Drozd“ a doplnkového oceľového panciera, inštalácia motora V-46-5M, možnosť používať PTRS systému 9K116 Bastion. Vo výrobe od roku 1983.T-55MD (Objekt 155MD) – inštalácia aktívnej ochrany Drozd na modernizované tanky T-55M


T-55AMD (Objekt 155AMD) – inštalácia aktívnej ochrany Drozd na modernizované tanky T-55AM


T-55MB (Objekt 155MB) – zvýšenie pasívnej ochrany tankov T-55 inštaláciou dynamickej ochrany na prednej časti veže a trupu. Palebné možnosti tanku zvýšené na úroveň T-55M, vrátane možnosti použitia PTRS systému 9K116 Bastion. Inštalovaný výkonnejší motor V-55U.


T-55MB-1 (Objekt 155MB-1) – zvýšenie pasívnej ochrany tankov T-55 inštaláciou dynamickej ochrany na prednej časti veže a trupu. Palebné možnosti tanku zvýšené na úroveň T-55M, vrátane možnosti použtia PTRS systému 9K116 Bastion. Inštalovaný výkonnejší motor V-46-5M.


T-55AMB (Objekt 155AMB) – zvýšenie pasívnej ochrany tankov T-55A inštaláciou dynamickej ochrany na prednej časti veže a trupu. Palebné možnosti tanku zvýšené na úroveň T-55AM, vrátane možnosti použtia PTRS systému 9K116 Bastion. Inštalovaný výkonnejší motor V-55U.Ďalšie verzie (ťahače, vyprosťovacie a mostné tanky a pod.)


BTS-4 - obrnený ťahač


MT-55 - mostný tank na podvozku T-55, vo výrobe od roku 1962


MTU-20 - mostný tank, vo výrobe od roku 1964


IMR - ženijný stroj, vo výrobe od roku 1969
1) len sovietske verzie, nie verzie vyrábané v zahraničí


2) niektoré zdroje tank označujú ako OT-55


Zdroj: http://detavlad.ru/item/1
Kolektív: T-54/55 časť 1, Vojenno-techničeskaja seria 102, Tornado
Kolektív: T-54/55 časť 2, Vojenno-techničeskaja seria 103, Tornado
URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#403013 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-55


V dobe svojho vzniku sa tank T-55 vďaka svojim bojovým možnostiam radil medzi najlepšie tanky povojnovej doby. Ešte dnes je vo svete veľmi rozšíreným tankom. Tank T-55 je vyzbrojený 100 mm kanónom D10-T2S stabilizovaným v dvoch rovinách, guľometom SGMT 7,62 mm spriahnutým s kanónom a guľometom 7,62 mm umiestneným v prednej časti korby, ktorý je ovládaný z priestoru vodiča. Tank má k dispozícii jednoduchý systém riadenia paľby. Môže viesť účinnú streľbu na obrnené ciele na vzdialenosť 1600 m, avšak neumožňuje účinnú streľbu za pohybu a za zníženej viditeľnosti. Jeho 100 mm munícia je málo účinná proti obrneným cieľom zavedeným v blízkej minulosti. Korba tanku je zvarovaná a veža je odlievaná. Ochrana osádky je zabezpečená pancierom, zariadením na ochranu proti ZHN, protipožiarnym a zadymovacím zariadením. Ako pohonná jednotka slúži 12-valcový vznetový vodou chladený motor V-55A. Prevodovka je mechanická s piatimi stupňami pre jazdu vpred a jedným pre jazdu vzad. Pásové pohybové ústrojenstvo je obdobné ako u tanku T-54 a nie je vybavené krytmi koľajových pásov.
Do výzbroje bol tank zaradený v roku 1963. Vyrábali ho štátny zbrojný priemysel bývalého ZSSR, bývalé Česko-slovensko, Poľsko a Čína. Medzi jeho hlavné nevýhody patrí malá účinnosť streľby v noci a za pohybu a nedostatočná pancierová ochrana.
Prvou modernizáciou tanku T-55 je verzia označená T-55A. Cieľom modernizácie bolo zvýšenie ochrany osádky pred účinkami ZHN a zvýšenie obranyschopnosti tanku pred nízkoletiacimi prostriedkami nepriateľa. Tank T-55A je z vnútornej strany bojového priestoru vybavený ochrannou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu osádky pred účinkami prenikavej radiácie. Konštrukčne bol tank vylepšený zosilnenou hlavnou spojkou a zdokonaleným zariadením pre spúšťanie motoru stlačeným vzduchom. Koľajové pásy sú spájané kovopryžovým spojom, čo má za následok zvýšenie ich životnosti a zníženie nárokov na ošetrovanie. Hlavný rozdiel medzi T-55 a T-55A je vo vyzbrojení tanku T-55A 12,7 mm protilietadlovým guľometom umiestneným na vežičke nabíjača. Zrušený bol pevný guľomet v priestore vodiča.
Ďalšia modernizácia tanku T-55 bola zameraná na zvýšenie ochrany osádky pred účinkami ZHN. Zmodernizovaná verzia má označenie T-55M. Pre činnosť v zamorenom priestore je tank vybavený filtračno-ventilačným zariadením. K dispozícii je aj automatické protipožiarne zariadenie. Na jazdu v noci využíva vodič elektrooptický prístroj TVN-2.
Ďalšou modifikáciou bol tank T-55AM2 predstavuje poslednú modernizovanú verziu tanku T-55 v bývalom Česko-slovensku. V porovnaní so základným typom má vyššiu palebnú účinnosť a odolnosť pancierovej ochrany. Hlavnú výzbroj tanku tvorí 100 mm kanón typu D10-T2 SA/SK s drážkovým vývrtom a tepelnou ochranou hlavne. Kanón je stabilizovaný v dvoch rovinách. Súčasťou výzbroje niektorých tankov je protitankový raketový komplet 9K116 BASTION. Protitankové riadené strely 9M117 BASTION s laserovou navádzacou sústavou sú odpaľované z tankového kanóna a majú účinný dosah 100 až 4000 m a priebojnosť až 550 mm. Doplnkovú výzbroj tvorí spriahnutý guľomet PKT 7,62 mm a 12,7 mm protilietadlový guľomet vzor 38/46 lafetovaný na otočnej vežičke nabíjača. Na pravej strane veže je inštalovaných 8 zadymovacích granátometov 902B TUČA. Tank je vybavený systémom riadenia paľby - v ruskej armáde typom VOLNA, v poľskej MERIDA a v maďarskej typom KLADIVO. K zvýšeniu vlastnej ochrany je tank vybavený systémom detekcie a indikácie ožiarenia tanku laserovým lúčom typu BOBRAWA. Zvýšená ochrana osádky je zabezpečená prídavným pancierom upevneným na čele a bokoch veže. Tiež je zosilené dno korby. Tank je vybavený pretlakovým filtračno-ventilačným zariadením FVT 15/24 a automatickým protipožiarnym zariadením. Tank môže viesť účinnú paľbu na obrnenú techniku podkaliberným strelivom do vzdialenosti 1600 m a s protitankovými riadenými strelami až do vzdialenosti 4000 m. Hlavnou nevýhodou však naďalej zostáva nízka efektívnosť vedenia bojovej činnosti v noci a tiež nižšia účinnosť používaného tankového streliva. Pohonnú jednotku tvorí upravený 12-valcový vznetový motor s kvapalinovým chladením V-55U s výkonom 456kW. Pohonná jednotka je vybavená zadymovacím zariadením TDA. Pásové pohybové ústrojenstvo je obdobné ako u základnej verzie, jeho ochranu zvyšujú kryty koľajových pásov. Pre jazdu v noci využíva vodič elektrooptický prístroj TVN-2, v poľských tankoch je používaný pasívny noktovízor RADOMKA.
Tank T-55AM2 vyrábal štátny zbrojný priemysel bývalého ZSSR, bývalého Československa a Poľska.
URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#153352 Version : 0
IRAQ
T-55 -


T-55 -


T-55 -


T-55 -


URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#138015 Version : 0
photos from my archive
T-55 -


T-55 -


T-55 -


URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#305093 Version : 0
my archive
T-55 -


T-55 -


T-55 -


T-55 -


T-55 -


URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#305097 Version : 0
my archive
T-55 -


T-55 -


T-55 -


URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#305100 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

závěr 100 mm tankového kanonu D10T


URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#379030 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

(©Radek Havelka)

URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#380648 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-55 s dvoma vrstvami vrchnej klietky na veži a ďalšou klietkou na vrchu motorového priestoru.
URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#737338 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more