Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - T-10

Přehled verzí

T-10



an Overview of the versions:

IS-5
- probably the first prototype of the newly required heavy tank from the 40's. years 20. century

IS-8
- a modified version of the IS-5 from 50. years 20. century

IS-9
- improved the prototype IS-8

IS-10
- the final version of the tank, přeznačená at T-10 due to the fall of the Stalin cult

T-10
- the serial version of the object 730

T-10A
- an improved version of the T-10 tank gun D-25TS and a stabilizer PUOT-1 Uragan

T-10B / T-10BK
- an improved version of the T-10 tank gun D-25TS and a stabilizer PUOT-2 Grom (T-10BK was a command version of the T-10B with extended radiovybavením)

T-10M / T-10MK
- fundamentally modernised version with a new cannon 2A17 (M-62T2) and dvouossým stabilizer 2E12 Liveň (T-10MK was a command version of the T-10M with extended radiovybavením)

Derived vehicles:

2 AND 3 Kondensator
- heavy self-propelled cannon with a caliber of 406 mm on the chassis of T-10M (object 271)

2B1 of the Eye
- heavy self-propelled mortars caliber of 420 mm on the chassis of T-10M (object 273)

TES-3
- the mobile nuclear power plant on the 4 chassis of the T-10 (object 27)

RT-15
- self-propelled launchers with ballistic missile complex 15P696 on the chassis of the T-10 (object 815)

RT-20M
- self-propelled launchers and a transport vehicle with a ballistic missile complex 15P699 on the chassis of T-10M (object 820, respt object 821)

Object 266
- the project of the tank T-10 with hydromechanickou transmission

Object 268
- the ideological successor to the spg ISU-152 (and ISU-152M - object 704) on the chassis of the T-10

Object 282
- project rocket tank on the chassis on the chassis of the T-10


Source:
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-10
.
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-10-t9062#546474Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Těžký tank s označením T-10 byl do výzbroje sovětské armády oficiálně zařazen 28. listopadu 1953. Dosavadní označení těžkých ruských tanků iniciálami JS či IS (což je zkratka jména a příjmení Josefa V. Stalina) se u T-10 nevyskytovalo. Vůdce Sovětského svazu v tomto roce zemřel, což zároveň znamenalo i konec jeho kultu osobnosti.


Vznik tanku je možno vystopovat nedlouho po ukončení 2. světové války. Válečné IS-2 již celkově nesplňovaly technicko-taktické požadavky. Koncem války produkovaný tank IS-3 bylo nutno koncem čtyřicátých let vylepšit. Proto je na žádost sovětské armády zahájen projekt nového těžkého tanku. Konstrukční kancelář čeljabinského Zkušebního závodu 100 při návrhu nového tanku využila množství technologických a technických vylepšení získaných při dřívějších projektech těžkých tanků IS-4, IS-6 a IS-7. Tvar nového stroje v podstatě připomínal těžký IS-3. Označení nového projektu bylo IS-8 (Objekt 730). Použitý motor byl typu V-12-5 (shodný jako u IS-4 a IS-6), pásy stejné jako u IS-6. V modernizované věži je lafetován mírně vylepšený kanon D-25TA. Používána je nová munice typu BR-472 s lepšími balistickými vlastnostmi než u stávající BR-417B. Výroba ověřovací série IS-8 začala koncem roku 1950 či začátkem roku 1951 (jiné prameny udávají 1949). Rozdíl je možné přičíst tomu, že se vývoj od roku 1949, kdy byl předveden komisi na polygonu a doporučen k výrobě kvůli úpravám doporučených státní komisí, protáhl až do přelomu let 1950 a 1951. Výroba probíhala v Čeljabinsku. Tank byl do výzbroje sovětské armády zaveden pod označením T-10.


Vylepšená verze s označením T-10A dostává modernější kanon D-25TS s vertikálním stabilizátorem hlavní zbraně a ejektorem. Střelec má k dispozici nový zaměřovací systém (starší zaměřovač TŠ-2-27 je nahrazen periskopickým TPS-1 a teleskopickým TUP). Výbavu doplňuje i přístroj nočního vidění TVN-1 pro řidiče a gyrokompas GPK-48.


Další modernizovaná verze T-10B je vybavena stabilizátorem PUOT-2 pro stabilizaci hlavní zbraně ve dvou rovinách a novým zaměřovačem T2S-29-14.


Skutečně zásadní modernizaci však představovala až verze T-10M, která byla oficiálně zavedena do výzbroje sovětské armády 26. září 1957. Mezi hlavní odlišnosti této varianty patřily výkonnější kanon M-62-T2 se stabilizátorem 2E12, použití kulometu KPVT místo DŠKM, zesílené pancéřování čela věže, silnější motor V-12-6, přístroje pro noční vidění pro všechny členy osádky kromě nabíječe a protiatomová ochrana.


Od variant T-10B a T-10M byly odvozeny velitelské tanky T-10BK a T-10MK.


I s tankem T-10 se prováděl další výzkum a vývoj, které však častokrát nepřesáhly stádium prototypu. Na upraveném podvozku se objevovaly další projekty jako například Objekt 27 (TES-3), což byla pojízdná jaderná elektrárna. Dále se jednalo o zkušební tank Objekt 266 s hydromechanickou převodovkou GMT-266, prototyp samohybného protitankového děla Objekt 268 či experimentální raketový tank Objekt 282. Části podvozku, pojezdového a motor-převodového ústrojí z tanků T-10 byly použity v konstrukci samohybných odpalovacích zařízení strategických balistických střel RT-15 a RT-20P.


Celkem se tanků T-10 všech verzí vyrobilo 1539 (objevují se i čísla udávající rozsah výroby na 2500 až 8000 vozů).


Srovnatelným protivníkem tanků T-10 měl být např. britský Conqueror nebo americký M103. Tanky řady T-10 zůstaly ve výzbroji bojových útvarů sovětské armády až do začátku sedmdesátých let, kdy je začaly nahrazovat hlavní bojové tanky T-64, T-72 a nakonec T-80.
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-10-t9062#220203Version : 0