Main Menu
User Menu

Military history website

Kníže

Prince (Duke)

Česky:
Czech:
Kníže
Anglicky:
English:
Prince
Další názvy:
Other names:
Francouzsky / French - Prince
Italsky / Italian - Principe
Německy / German - Fürst
Rusky / Russian - Князь, Фюрст
Španělsky / Spanish - Príncipe
Poznámka:
Note:
latinsky: Princeps
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Knize-t235823#652007Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pro šlechtice platí například:
Alfred kníže Windischgrätz
Alfred Prince of Windisch-Grätz
Alfred Fürst zu Windisch-Grätz

Pro panovníky platí například:
Boleslav I. český kníže
Boleslaus I, Duke of Bohemia
Boleslaw I., Herzog von Böhmen


České slovo kníže se v případě se v případě českých panovníků překládalo do němčiny jako Herzog a do latiny jako Dux, a následně do angličtiny jako Duke, protože jejich postavení tehdejším vzdělancům připadalo obdobné (i když tak úplně samozřejmě nebylo). Toto se týká i dalších obdobných vládců samostatných celků s titulem kníže (Polsko, Balkán). Netýká se to ovšem lichtenštejnských knížat, u nichž se používá Fürst/Prince, neboť tam došlo ke vzniku samostatného států až mnohem později.
URL : https://www.valka.cz/Knize-t235823#652008Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
František Josef I., -
Jan Adam II., -
URL : https://www.valka.cz/Knize-t235823#652168Version : 0
MOD