Main Menu
User Menu

Military history website

Okněžněný hrabě

Princely Count

Česky:
Czech:
Okněžněný hrabě
Anglicky:
English:
Princely Count
Další názvy:
Other names:
Německy / German - Gefürsteter Graf
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Oknezneny-hrabe-t235852#652089Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
František Josef I., -
URL : https://www.valka.cz/Oknezneny-hrabe-t235852#652166Version : 0
MOD