Main Menu
User Menu

Military history website

Přísně tajné - F.W.Winterbotham

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Autor byl za války pověřen dozorem nad bezpečností a utajení celého systému ULTRA. Oficiální zákaz uveřejnit jakoukoli zmínku o tzv. systému ULTRA, který platil až do jara 1974, zcela nepochybně omezil a zkreslil hodnocení válečných událostí na kterémkoli úseku.
Výpověď muže stojícího mezi dešifranty v Bletchley a Downing street ukazuje, že velitelství wehrmachtu i japonské velitelství bylo prakticky po celou válku zbaveno možnosti tak důležitého faktoru, jako je moment překvapení. Naproti tomu přesné údaje o nepříteli, jež se čerpaly ze systému ULTRA, usnadňovaly britsko-americkému velení plánování a vedení operací a poskytovaly mu i jiné neocenitelné výhody.


Z obsahu: ... Bitva o Francii... Bitva o Británii... Operace Lvoun... Africká kampaň... Alamejn... Námořní válka... Pochodeň... Husky... Lavina... Overlord... Bitva o Normandii... Arnhem... Ardenská ofenzíva...


(ULTRA - krycí název operace přísně tajného dešifrování německých depeší kódovaných systémem Enigma Ziffer I).


Mladá fronta, Praha 1981
URL : https://www.valka.cz/Prisne-tajne-F-W-Winterbotham-t4002#11150Version : 0