Main Menu
User Menu

Military history website

AS - Projekt 1886

Project 1886 (Ugra class) / Проект 1886

     
Název:
Name:
Projekt 1886
Originální název:
Original Name:
Проект 1886
Kategorie:
Category:
plávajíci základna ponorek
Období výroby:
Production Period:
17.09.1961-30.03.1972
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
PB-82 / Vladimir Jegorov (premenovaná v roku 1968 / renamed in 1968)
PB-32 / Lena (premenovaná v roku 1970 / renamed 1970)
PB-20 / Toboľ (premenovaná 11.02.1967 / renamed 11.02.1967)
PB-6 / Ivan Kučerenko (premenovaná 29.06.1968 / renamed 29.06.1968)
Volga
Ivan Vachramejev
Ivan Kolyškin

Projekt 1886U / Project 1886U
Gangut
Borodino

Projekt 1886M / Project 1886M
PB-7 / INS Amba A14 / A54 (od / from 28.12.1968) - pro Indické námořnictvo / for Indian Navy
Uživatelské státy:
User states:

(Projekt 1886M)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vooružennyje sily stran mira 71; Eaglemoss Collections Moskva 2015
URL : https://www.valka.cz/AS-Projekt-1886-t184776#539195Version : 0
MOD
Project plávajúcej base ponoriek series of 1886 was designed in Centrálnej konštrukčnej kancelárii Ajsberg under the leadership of hlavného konštruktéra Even.G. Kogana, pričom boli used many elements from the plávajúcej base ponoriek Project 310.

Pretty bolo ranking 7 plavidiel Project 1886, ktoré boli in rokoch 1963-1972 zaradené to Severného, Baltic, Čiernomorského and Tichooceánskeho fleet Sovietskeho the navy....

Two plavidlá (of gangut and Borodino) boli built under the modified project 1886U, pričom boli intended for the training role.

In 1965, she ordered India in the USSR the construction of a 4 ponoriek project 641, to which demanded aj plávajúcu základňu. On the basis of požiadaviek of the Indian navy ... vznikol modified project 1886M, under one bola in lodeniciach in Nikolaev built vessel INS A14 Amba.

In the zostavy Military námroníctva boli plavidlá zaraďované from 1963 to 1972, ich vyraďovanie began in 1991. Last slúžiaca ship was from the arsenal of the Russian navy ... vyradená 31.07.2006, indian Amba bola vyradená about 2 týýdne before - 16.07.2006.

Plavidlá mali full displacement 8310 t (štandratný 5270), dĺžku 144,8 m, width of 18.1 m and a draught of 5,96 m. to Achieve max. the rate of 16 uzlov. Drive ensure 2 electric motors PG-112 (each 200 hp), electric energia bola vyrábaná celkovo 8 diesel generátormi - 2 x 1470 kW, 4 x 500 kW and 2 x 300 kW.

With full nádržami mali plavidlá reach 11500 námorných miles (rate of 9 uzlov), respectively. 5000 námroných miles (13 uzlov).

Armed with boli štvoricou 57mm dvojkanónov AK-725 and dvojicou 45 mm 21KM. After modernizácii obdržali niektoré plavidlá aj dvojicu štvornásobných odpaľovacích zariadení shorad system Strela-3. Ivan Kolyškin bol súčasne ako bola first plávajúca základňa ponoriek Sovietkseho the navy ... armed with aj palubným vrtuľníkom - Ka-25.

Plávajúca zákaldňa could zabezpečovať two submarines Project 629 (Project 651), or one atómovú submarine Slovak generácie. On deck could prepravovať to 44 torpedoes caliber 533 and 400 mm.

The crew of the vessel bola consisting of 250 persons, of which 18 dôstojníkov.


Nb. plavidlá project 1886U and project 1886M sa from the Project 1886 mierne distinguished vo displacement, rozmeroch and armor.


Vooružennyje forces of the parties to the mira 71; Eaglemoss Collections Moscow 2015
.
URL : https://www.valka.cz/AS-Projekt-1886-t184776#539196Version : 0
MOD