SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa)

Project 705 Lira
Проект 705 Лира
     
Název:
Name:
Projekt 705 Lira Project 705 Lira
Originální název:
Original Name:
Проект 705 Лира
Kategorie:
Category:
útočná ponorka s nukleárním pohonem submersible ship, attack, nuclear powered (SSN)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
K-64
K-316
K-373
K-463
Posádka:
Crew:
32 osob, z toho / persons, from that
- 31 důstojníků / officers
- 1 ostatních / others
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
2300 t 2264 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t ? long tons
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
3180 t 3130 long tons
Délka:
Length:
81,4 m 267ft 1in
Šířka:
Beam:
10 m 32ft 10in
Ponor:
Draught:
7,6 m -
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 1x jaderný reaktor OK-550 / BM-40A - tepelný nosič z tekutého kovu (155000 kW)
- 1x parní turbína typ OK-7B (1x 29828 kW)
- 2x parní turbogenerátor elektrické energie (2x 1500 kW)
- 1x záložní dieselektrický agregát (500 kW)
- 2x pomocný elektromotor (2x 100 kW)
- 1x sada stříbro-zinkových akumulátorů (1x 112 elementů)
- 1x nuclear reactor OK-550 / BM-40A - thermal medium from liquid metal (207858 hp)
- 1x steam turbine type OK-7B (1x 40000 hp)
- 2x electric energy steam turbogenerator (2x 2012 hp)
- 1x záložní dieselektrický agregát (671 hp)
- 2x helping electromotor (2x 134 hp)
- 1x set silver-zinc accumulators (1x 112 elements)
Výkon:
Power:
155000 kW při ot/min 207858.4 hp at rpm
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t ? long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
25.9 km/h 14 kt
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
75.9 km/h 41 kt
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
? km při rychlosti ? km/h ? nm at speed ? kt
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
? km při rychlosti ? km/h ? nm at speed ? kt
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
400 m 1312ft ft
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- torpédový vyhledávací a řídicí komplex Sargan
-- 6x přední torpédomet
-- 20x torpédo SAET-60 a SET-65 nebo
-- 24x mina PMR-1 a PMR-2
- torpedo direction-finding complex Sargan
-- 6x front torpedo tube
-- 20x torpedo SAET-60 and SET-65 or
-- 24x (36?) mine PMR-1 a PMR-2
Vybavení:
Equipment:
- palubní informační a řídicí systém MBU-III Akkord
- systém programového, automatizovaného a ručního řízení pohybu Boksit
- automatizovaný komplex hydroakustických prostředků
-- aktivní/pasivní sonar Okean
-- pasivní sonar Jenisej
-- nízko a vysokofrekvenční příďový sonar Kerč
-- sonar pro detekci min MG-24 Luč
- automatizovaný systém autonomní navigace Sož
- systém automatického řízení zbraní Sargan
- automatický systém radiační kontroly Alfa
- automatizovaný komplex prostředků rádiového spojení Molnija
- anténa Topol komplexu Molnija
- televizně-optický komplex TV-1
- radiolokační stanice Čibis
- univerzální periskop Signal
- systém jednotného času Platan
- systém palubního spojení Ellipsoid
- radiopelengátoru Velso-P
- anténa pro spojení Ajva
- board information and control system MBU-III Akkord
- system programmatic, automated and manual control motion Boksit
- automated complex hydroakustic instruments
-- active / passive sonar Okean
-- passive sonar Yenisey
-- low and highfrequency fron sonar Kerch
-- mine detekcion sonar MG-24 Luch
- automated system autonomous navigation Sož
- system automatic control weapons Sargan
- automatic system radiation monitoring Alfa
- automated complex instruments radio communication Molniya
- antenna Topol for complex Molniya
- television-opticcal complex TV-1
- radar Tchibis
- universal periscop Signal
- system unified time Platan
- system board communication Ellipsoid
- radiopelengator Veslo-P
- antenne for communication Aiva
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Rusko
Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
Russia
Poznámka:
Note:
- kód NATO: Alfa
- autonomnost: 50 dnů
- ekonomická rychlost pod hladinou: 5,6 km/h
- code NATO: Alpha
- autonomous: 50 days
- economy submerged speed: 3 kt
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
Russkij podplav - http://www.submarines.narod.ru/h_p_06.html
Enciklopedija korablej - http://ship.bsu.by/main.asp?id=100183
Bellona - www.bellona.ru
Podvodnyje lodki Rossii - http://ruspodlodka.narod.ru/plat/705.htm
Rossijskij podvodnyj flot - http://ruspodlodka.narod.ru/plat/705.htm
glubina72m - http://glubina72m.net.ru
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327259 Version : 0
It was experimentálna vysokoautomatizovaná attack submarine with a new typom reaktora, ktorý used as a heat carrier liquid metal - zliatinu lead and bizmutu. In 1972 the crash occurred, pri ktorej zatuhol heat carrier. Nakoľko it was an irreversible process, a submarine about two years vyradili.
Under the book by Vladimir Franceva Up to the bottom! - the ups and downs of the Russian and soviet submarine fleet, however the crew's arguments, len 32 mužov - 31 dôstojníkov and kuchár-elder. So isto ponoriek project 705 wasn't made 4 but iba 1 piece (was it actually a prototype - serial types of boli 705K with mierne pozmeneným reaktorom - reakcia on haváriu of roku1972)..
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#142429 Version : 0
Project 705 Lira - side view (drawing)
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - pohled z boku (nákres)

Projekt 705 Lira - pohled z boku (nákres)
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327278 Version : 0
Project 705 Lira - front view (sketch)
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - pohled zepředu (nákres)

Projekt 705 Lira - pohled zepředu (nákres)
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327279 Version : 0
Project 705 Lira - description of the use of retractable elements on the tower (sketch) / Character of use telescopic elemets (draving)

1
- extendable pole radiopelengátoru Velso-P
- telescopic pylon from radiopelengator Oar-P

2
- telescoping mast antennas Poplar (from the space of the coupling system Molnija
- telescopic pylon for antenne Poplar (from the satellite communication system Molniya)

3
- extendable mast radar Čibis
- telescopic pylon for radar Tchibis

4
- periscope
- periscope

5
- the extendable pole for fasteners
- combined telescopic pylon for communication equipments.
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - popis výsuvných elementů na věži (nákres)

Projekt 705 Lira - popis výsuvných elementů na věži (nákres)
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327280 Version : 0
Project 705 Lira - longitudal section1
- basic antenna from hydroacoustic complex Yenisey
2
- torpedo launcher 533 mm
- torpedo tube 533 mm3
- gas bottle high pressure air distribution system4
- first section submarine (torpedo)
- first section submarine (torpedo)5
- backup torpedoes with fast charging system
- reserve torpedoes with fast loading system


6
- apparatus torpedo search and direction-finding complex Sargan7
- accumulator batteries


8
- tanker of recoilless torpedoes

- tank for non-bubble torpedo firing9
- front balancing tank10
- tank for major ballast11
- second section of submarine (radio-electronic apparatus and auxiliary equipment)
- second section submarine (radioelectronic apparatus and auxiliary equipment)


12
- compressor point for high pressure air distribution system
- compressor point for high pressure air distribution system


13
- antennas of passive hydroacoustic complex Yenisei
- antennas from passive hydroacoustic complex Yenisey


14
- combined telescopic pylon for communication equipments15
- rescue module
16
- periscope17
- periscope telescopic pylon for radar Tchibis
- telescopic pylon for radar Tchibis


18
- telescopic pylon for antenna Topol (from satellite communication system Molniya)19
- telescopic pylon for radar Velso-P
- telescopic pylon from radiopelengator Veslo-P


20
- third section submarine (general command post)
- third section submarine (general command post)


21
- main command post
- general command post


22
- residential, medical and sanitary area
- livig, medical and sanitary area


23
- galley and victualling store
- caboose and food storeroom


24
- fourth section submarine (reactor)
- fourth section submarine (reactor)25
- steam generator reactor, circulation pumps and biological protection system
- reactor with steam generators, circulating pumps and biological protection26
- emergency buoy
- emergency sea mark27
- fifth section submarine (turbine)
- fifth section submarine (turbine)28
- block steam turbine
- block steam turbine


29
- sixth section submarine (desalters and rudder propulsion)
- sixth section submarine (desalters and rudder propulsion)


30
- aft companion hatch
- rear companion hatchway


31
- ship shaft
- ship shaft32
- oil tanks
- oil tank33
- desalination plant
- desalter


34
- rear balancing tank35
- rudder propulsion36
- aft vertical stabilizers
- rear vertical stabilizers
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - podélný řez / longitudal section

Projekt 705 Lira - podélný řez / longitudal section
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327281 Version : 0
Project 705 Lira - three-look drawing
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - třípohledový nákres / three-look drawing

Projekt 705 Lira - třípohledový nákres / three-look drawing
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327302 Version : 0
Project 705 Lira - exterior plan view and side view / exterior plan view and side view
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - vnější půdorys a bokorys / outside plan view and side view

Projekt 705 Lira - vnější půdorys a bokorys / outside plan view and side view
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327303 Version : 0
Project 705 Lira - plan view and side view of the cut / plan view and side view from sectional view.
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - půdorys a bokorys řezu / plan view and side view from sectional view

Projekt 705 Lira - půdorys a bokorys řezu / plan view and side view from sectional view
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327304 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more