Main Menu
User Menu

Military history website

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prosím o informácie prípadne obrázok zariadenia "dálnopisní přenášeč RAD 2" ktorý sa mal používať k R-4 Labe na príjem ďalekopisných signálov. Ďakujem Miro
URL CZ: https://www.valka.cz/Prosba-t96273#358514Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prosba-t96273#358514Version : 0
MOD