Main Menu
User Menu

Military history website

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podařilo se mi do sbírky získat prvorepublikovou velko polní. Je značená lvem a rokem 1937, pod číslem 2713. Navíc je označena razítkem DBS2/A
Od klasické se liší uchycením popruhů, které jsou nahoře napevno přišity k tlumoku, namísto přivázání přes oka. Dále je užší asi o 100 mm a vyšší o 50 mm.
Hlavní zavírací popruh je bez dírek, jenom na provléknutí.
Výrobcem byla Česká přádelna a tkalcovna lnu Jilemnice Krkonoše
Zajímalo by mě, kdy byla tato varianta zavedena do výstroje. A jestli jí se mohly být vystrojovány nově vznikající jednotky armády.(např. Hraničářské pluky)
Prvorepubliková velká polní - Přední pohled na velkou polní

Přední pohled na velkou polní
Prvorepubliková velká polní - Razítka

Razítka
Prvorepubliková velká polní - Uchycení popruhů

Uchycení popruhů
URL : https://www.valka.cz/Prvorepublikova-velka-polni-t126393#428566Version : 0