Main Menu
User Menu

Military history website

Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art

     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. 38(t) neuer Art
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. 38(t) neuer Art
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
DD.12.1941-DD.04.1942 Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG, Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.12.1941-DD.04.1942
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
5
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.12.1941
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
11800 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4620 mm
Délka korby:
Hull Length:
4620 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2260 mm
Celková výška:
Overall Height:
2170 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
360 mm
Šířka pásu:
Track Width:
305 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,06 MPa
Pancéřování:
Armour:
8-30 mm (štít kanóna - 50 mm)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga NR (NRI) (vodou chladený zážihový 8-valec objemu 14236 cm3 (195 kW)

3. prototyp - Tatra T-103 (vznetový vzduchom chladený 12-valec objemu 14.825 cm3)
Výkon:
Power:
183,3 kW při 2500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga Wilson (5+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
64 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
200 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,1 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m
Brodivost:
Fording Depth:
1 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
3,7 cm Škoda A19 (90 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
guľomet MG 34 ráže 7,92 mm (700 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vladimír Francev, Chaarles K. Kliment - Praga LT vz.38, vydavateľstvo MBI, rok vydania 2002, ISBN: 80-86524-01-9
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-neuer-Art-t6383#466075Version : 0
MOD
After skúsenostiach German jednotiek in poľskom ťažení arose the need vývoja new prieskumného of the vehicle. Priority than dosahovanie high rýchlostí bola mobility in the field and špeciálne sa requested ľahké riadenie pri cúvaní, which in podmienkach prieskumnej activities malo dôležitý importance. Požiadavka sounded on vytvorenie štandardizovaného prieskumného a vehicle intended pre tank and pechotné units. Preferred boli celopásové or half-tracked chassis, which guaranteed their dobrú priechodivosť in ťažkom field.
Work on the development of new prieskumných machines prebiehali vo companies M.And.N. and Daimler-Benz since 1938 and viedli to the program VK 9.01 and his other developmental verziám. This type of with trojčlennou crew bol month interesting konštrukciou, well požiadavka bola on ťažšie vehicle so štvorčlennou crew.
On požiadavku vývoja new prieskumného vehicles responded trojica firiem. The company M.And.N. started work on novom type VK 13.01, who subsequently developed into takmer being unknown to now having a program VK 13.02 up to neskoršieho víťaza súťaže VK 13.03 (Pz.Kpfw.II Ausf.L).
Ďalšou of the firiem, that sa to súťaže joined bola company Shame so your typom T-15.
Poslednou by bola company BMM (ex.FAQ), who used the rich skúsenosti with konštrukciou TNH.
Protektorátne company mali postaviť after päť prototypov.

A project of the company BMM using components osvedčenej serial konštrukcie ľahkého tank TNH-P/S. The shape of the hull zostal preserved, zväčšili sa but dimensions. The vehicle used rovnaký principle odpruženia, well used sa new väčšie pojazdové kolesá priemeru 810 mm, which neskôr used and known fighter machines Jagdpanzer 38(t). Tank got novú vežu nižšej siluaty. In the tower, nebola used štandardná veliteľská vežička, but mala in strednej stropnej part of the výstupok with dvojicami observation priezorov at the front and at the back and after one priezore after the oboch bokoch protrusion. Hlavnú armament formed the cannon of Shame A19 caliber 37 mm (modifikácia osvedčeného kanóna Škoda A7). Sekundárnu armament supplying the guľomet MG 34 lafetovaný to the right of the kanóna. Tank got a new engine to the Praga NR, ktorý sa neskôr used in stíhača machines Jagdpanzer 38(t).
After zamietnutí this type of continued work on the zvyšných prototypoch slow. In the framework of the pokusov bol the third prototype featured vznetovým vzduchom chladeným motorom Tatra 103. Prototype prešiel skúšobnými jazdami. Gradually the German authorities took over štyri prototypes. Piaty prototype of the sa in the factory of BMM of Prague lived to see the end of the war.

Fates piateho of the prototype after the end of the war:
After vojne arose the pursuit of the development of a new ľahkého tank TNH 57/900. Ako technological demonštrátor mal prototype obdržať mock-up turret with lafetovaným 57 mm tank kanónom And 25. After the cancellation of this project was a prototype stored in the warehouse. During the program vývoja povojnového delostreleckého ťahača in the 50's.rokoch 20.day boli after the collapse of the vývoja polopásového ťahača PPT-8 set new špecifikácie. After rozbore options ever explored the sa considered the options dodávok of soviet and poľských delostreleckých ťahačov and skúmal sa the potential of production of their own konštrukcií bol pre porovnávacie tests so sovietskym AT-WITH odniekiaľ vytiahnutý old prototype TNH n. A. Pôvodne bol approved and to testom selected DTH-III developed koncom 40.years 20.day, well its a prototype bol nerozumne predaný to Švajčiarska. Preto him mal zastúpiť this opotrebovaný protoyp TNH n. A. Porovnávacie skúšky prebehli between 23.5.1957 to 15.6.1957 with výsledkom that sa has pokračovať vo development on the basis of DTH-III.

Tests:
Začiatkom year 1942 was the first built prototype odoslaný for comparative testom to Kummersdorfu. Spoločnosť him robili prototype of the company M.And.N. VK 13.03 and a prototype of the company Škoda T-15.
During the steering was a prototype of the Pz.Kpfw.38 n. A. balanced súperom VK 13.03. Prototype T-15 the company Škoda mal veľké technical problems and celkovo your parametrami enough on their konkurentov.
Konkurenčný prototype VK 13.03 mal najlepšiu svetlú height (uvádza sa to 425 mm, well probably arrived on the platform without a tower, štandardná svetlá height was 400 mm). Pz.Kpfw.38 n. A. mal svetlú height 360 mm, T-15 len 330 mm. Prototype VK 13.03 mal vo tower greatly viac priestoru pre crew, nižšiu the consumption of fuel (up to about 20 %). Thanks used odpruženiu torznými tyčami mal komfortnejšie jazdné properties. Súťaž won and the serial production of the bol prijatý VK 13.03. After the first testoch boli prototypes odoslané to výrobcom, ktorí previedli ďalšie modifikácie. Pokračovanie testovania prebehlo from 6.10.1942 to 8.10.1942, well malo I len formálny character. At that time sa had already spúšťala the production of the first serial machines Pz.Kpfw.II Ausf.L (VK 13.03).

Considerations, špekulácie:
Nevertheless frequent výtkam, that the Pz.Kpfw.38 n. A. wasn't notorious for sending papers for víťaza len for some zákulisným games firiem mal VK 13.03 your prednosti. High svetlá height, komfortný podvozok odružený vtedy moderným systémom torzných rods, dostatok modernizačného potential (planned prezbrojenie executive 5 cm kanónom 38 in the new tower companies Daimler-Benz, modifikácia hull and použitie vznetového motor company Tatra), nižšia consumption. To be zarátať even more skúseností business MAN with modernými výrobnými technológiami (eg. zváranie). The company BMM still vo production used nitovanie, spájanie pancierových parts zváraním wasn't on konkurenčnej level. Self could plynúť concerns zo zdržania production for kapacitným problémom, the company BMM bola vyťažená produkciou machines Pz.Kpfw.38(t) and stíhačmi machines and self-propelled ' twas využívajúcich platform of the tank. V každom if even Pz.Kpfw.38 n. A. mal its advantages, eg. VK 13.03 zvládol výstupnosť len 0.6 m, whereas the Pz.Kpfw.38 n. A. up to 1,08 m. Just pop neschopnosť prekonávať hlbšie terénne inequality, may be even just for komfortnému chassis bola prototype VK 13.03 in a report from the 23.6.1942 vyčítaná already after the first skúškach in Kummersdorfe. Pz.Kpfw.38 n. A. mal výkonnejší cannon, coarser pancier shield kanóna and vzhľadom on povojnový czechoslovak project TNH 57/900 even possible modernizačný potential. The exact dôvody prečo sa of the German military authorities have decided to preferovať prototypes MAN nie su know. V každom if špekulovať about tvrdom zákulisnom fight nemeckej and "nemeckej" the company has zmysel špekulovať. Rozhodnutie military orgánov malo vo vojnovom stave certainly komplexnejšiu the essence, than finančný záujem ich predstaviteľov.

*source:
Vladimir Francev, Chaarles To. Kliment - Praga LT vz.38, vydavateľstvo MBI, rok vydania 2002, ISBN: 80-86524-01-9
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Armored technique 6, Central Europe 1919-1945 as well.part, vydavateľstvo ARES, Prague 2005, ISBN 80-86158-46-2
Vladimir Francev, Charles K. Kliment - the Czechoslovak armored vehicles 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Prague 2004, ISBN 80-86158-40-3
Thomas L. Jentz, Hilary Louis Doyle - Panzerkampfwagen II Ausf.G, H, J, L and M development and production from 1938 that 1943, Panzer tracts No.2-2, rok vydania 2007, ISBN: 0-9771643-8-1
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no. 20-2 Paper panzers (Aufkaerungs-, Beobachtuns-, and Flak-Panzers, the rok vydania 2002, ISBN 0-9708407-7-2
www.bundesarchiv.de.
Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art - Nitovaný 3. prototyp so vznetovým motorom Tatra 103 pri testovacej jazde na vrcholu kopca Radhošť.

Nitovaný 3. prototyp so vznetovým motorom Tatra 103 pri testovacej jazde na vrcholu kopca Radhošť.
Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-neuer-Art-t6383#26130Version : 0
MOD
Photo.
Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art - Motor Praga NR

Motor Praga NR
Pz.Kpfw. 38 (t) neuer Art -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-neuer-Art-t6383#236839Version : 0