Main Menu
User Menu

Military history website

Pz.Kpfw. V Panther II

     
Název:
Name:
Panther II
Originální název:
Original Name:
Panther II
Kategorie:
Category:
střední tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.09.1943 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Nürnberg /
Období výroby:
Production Period:
DD.01.1943-DD.09.1943
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp (len podvozok)/prototype (only chassis)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
cca 52500 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
? mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
540 mm
Šířka pásu:
Track Width:
660 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 100 mm
dolný čelný pancier - 60 mm
boky - 60 mm
zadok - 40 mm
strop - 40 mm
dno - 16-30 mm


Veža:
štít kanóna - 150 mm
čelo - 150 mm
boky/zadok - 60 mm
strop - 30 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 230 P30 (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 23.095 cm3)
Výkon:
Power:
514,8 kW při 3000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF AK 7-200 (7+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
cca 55 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
30 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
250 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
110 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,45 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,9 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,9 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm KwK 42 L/70
(82 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
1x guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm v korbe
1x koaxiálny guľomet MG 42 kalibru 7,92 mm
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
Tracks:
Dvojdielne Kgs ?/660/300 (44 + 44 článkov v jednom páse)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz - Germany's Panther Tank : The Quest for Combat Supremacy, ISBN 10: 0887408125 / 0-88740-812-5, ISBN 13: 9780887408120, rok vydania 1995
Walter J. Spielberger - The Panther & Its Variants, rok vydania 1993, ISBN-10: 0887403972, ISBN-13: 9780887403972
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no.5-4 Panzerkampfwagen Panther II and Panther Ausfruehnung F, rok vydania 2006, ISBN: 0-9771643-2-2
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#423333Version : 0
MOD
Pôvodné plans to nástupcu Ca.Kpfw.In "the Panther", t.j. Panther II originated already at the začiatku 1943, decide which shot was best sa considered adekvátnej odozve on the new sovietské tanks. The only zmenou malo albeit silnejšie pancierovanie and modifikácia shield kanóna (schmale Blendenausführung).


one of the leading pancier bucket - 100mm (80mm Panther I)
sides of the hull - 60mm (40mm Panther I)
forehead veže - 100mm (80mm Panther I)
hips veže - 60mm (45mm Panther I)


So žiadnými inými few modifications sa nerátalo. Pôvodná armament Panthera (75mm cannon Kw.To.42 L/70) mala tvoriť equipping, and Panthera II.


In 2/1943 bolo after rokovaní WaPrüf 6 with companies M.And.N. and Mi become final and binding on the štandardizovaní istých súčastí tank Panther II and Tiger II. Mali mať rovnaké pojazdové metal kolesá and Panther II mal používať ako fighting belts, prepravné belts tank Tiger II. Mal mať simplified torzné pérovanie (one torzná the rod on the wheel), or rozloženie pojazdových kolies atď.1.11.1943 issued a WaPrüf 6 new špecifikácie týkajúce sa hrúbky panciera new Panthera II.


-strecha veže 30mm (16mm Panther I)
-forehead veže 120mm (100mm Panther I)
-hips veže 60mm (45mm Panther I)
-zadok veže 60mm (45mm Panther I)
-shield kanóna 150mm (100mm Panther I)
-strecha bucket 30mm (16mm Panther I)
-the front of the bucket 100mm (80mm Panther I)
-horný and dolný side of the hull 60mm (40mm Panther I)On prvotných plánoch on novú vežu pre Panther II sa between historikmi viedli disputes. The lord Spielberger was of the opinion that sa mala použiť modified veža Schmallturm Panther F prezbrojená 88mm kanónom Kw.To. 43 L/71 (I have the impression that in neskoršom period this tvrdenie revised). Jentzove novšie knowledge hovoria on the use of mierne upravenej klasickej veže from Panthera G. The proposal veže represents the drawing of the companies Rheinmetall-Borsig (H-Sk And 86176 dated 7.11.1943 zobrazujúci uchytenie guľometu the MG 42 vo veži pre Panther II with úzkym štítom kanóna (schmalle Blendenausführung). Nárvh takéhoto shield mal zabrániť strelám odrážaniu sa to priestoru between čelom veže and the ceiling of the hull. Sketch pravdepodobnej form veže pre Panther II priložený nižšie its the shape of the shield zachytený on the plane (H-Sk 88517 businesses Rheinmetall from the 1.3.1944. It was sa on one of the evolučných návrhov budúcej Schmalturm.
Rozdielnosť tvrdení is in hrúbke zadného panciera of the bucket. Jentz argue that mal even used pancier on hrúbke 40mm, Spielberger claimed that the malo ísť about 60mm pancier.
Pôvodne sa planned, that sa production of the modernized Panthera II begins to 9/1943 without the needs of production prototypov (ak bol would this plan must strive, so would, or realized neskoršie version of the mk Ausf.(G/F). Neskôr bol scheduled date započatia production rights finally, in 1944, or the začiatok year 1945. Rozbeh production sa planned in the new továrňach Werk Falkensee and Nibelungenwerk. Zahájenie sériovej production bolo constantly presúvané on neskorší term, to sa nakoniec neuskutočnilo. New továrne the town after the completion of the mali produkovať Panther II nakoniec vyrábali Panther. Ordered were two prototypes of the Panthera II, well finished bola len one platform without veže. The planned changes podvozkovej part of the sa tested and the prototype Panthera V1.


The prototype of the bol after the end of military service, in the Európe odoslaný to Aberdeen Proving Ground. Neskôr prešiel jazdnými testami in Detroide and opäť ended up in the Aberdeene. There's got vežu of Panther Ausf.G (Fgst.Nr.121455). This hybrid, which broadly captures the plánovanú the form of a serial strojov sa to dnešných days preserved in the Pattonovom the museum of the vo Fort Knox, where the bol before a few rokmi renovated into pojazdového condition. The platform has to prednom pancieri napísané the serial number of Fgst.Nr.120417.Panther II and the 8.8 cm cannon


Populárne vyobrazenie Panthera II with vežou Schmalturm 8,8 cm Kw.To. 43 L/71 is zavádzajúce and zdrojom this tvrdenia soo publikačné the work of the lord Spielbergera. Tieto tvrdenia however, vyvracia ďalší renowned historian Tom Jentz. Vzhľadom on obdobie, decide which shot was best bol project Panther II implemented and pledged or ešte k dispozícii nor the proposals of the development itself veže Schmalturm.
On the plane upravenej veže Schmalturm in skoršom period worked for the company Article. The realized construction bola predbežná diagrammatic dokumentácia dated to 18.10.1944. Projekčnú the form show you a drawing with the designation of a Hln-130. With týmto návrhom company 4.12.1944 vyhrala contract to ďalší the development and production of veže. Vývojári claimed that lafetácia 8,8 cm kanóna is with minimálnymi modifications perhaps even into the stávajúcej veže Schmalturm, well, with a team that sa kvôli vratnému mechanism kanóna must vytvoriť priestor in zadnej part of the veže, or čap, on ktorom sa mal cannon vertikálne otáčať (námer) mal posunúť about 350 mm to the front. This adjustment bola necessary pre vytvorenie dostatočného priestoru pre nabíjanie weapons. The form of the thus modified Panthera show you the sketch of the company Article on the plane Hln-E142 zo dňa 17.11.1944.
On stretnutí Entwicklungskommission Panzer from 23.1.1945 filed zástupca WaPrüf 6 hlásenie on the proposal of the company Mercedes Benz. Pre úspešnú lafetáciu 88 mm kanóna proposal rátal with about 100 mm väčším priemerom uloženia veže than the sa used by the štandardného Panthera (1750 mm namiesto pôvodných 1650 mm). Supply munície pre cannon malo tvoriť 56 nábojov, hmotnosť veže mala súpnuť on one of the notes. At this time no longer bola produced drevená mock veže.
20.2.1945 sa held stretnutie zástupcov army and výrobcov, where sa mali porovnať predložené proposals. Ocenená bola jednoduchosť project firm Article, which riešil rýchlu modifikáciu already vyprojektovanej veže Schmalturm. Continue Waprüf 6 poveril company Article zodpovednosťou for the production of weapons and the company Mercedes Benz for the manufacture of the veže.
27.2.1945 were predložené final špecifikácie on the new vežový complete (vrátane kompletného prístrojového vybavenia zahrnujúceho new stereoscopic diaľkomer and stabilized strelecký zameriavač .From.F.2 or .F.From.3). Bol ordered a prototype of the nepancierovanej steel. Zaujímavosťu bolo that drevená mock-up of a mala no pancier orthogonal, whereas the prototype mal mať this slab oblique.
8.3.1945 bola the company Article požiadaná on vypracovanie form of the shield kanóna (similar to Topfblende) into 12.3.1945.
On porade s Generalinspekteur der Panzertruppen zo 14.3.1945 were upresnené niektoré details. Vo veži sa mala nachádzať pohotovostná supply 15 nábojov to kanóna, zvyšných 50-54 nábojov malo albeit stored in the korbe. On žiadosť Generalinspekteur der Panzertruppen mal even made the rp machine, Panther with a modified body (zväčšený obežný priemer) and vežou of nepancierovanej steel. Planned dokončenie prototype Panthera with takouto vežou bolo to začiatku 6/1945 and the planned serial production of the sa mala začať in poslednom štvrťroku 1945. Plans numbered and with a team that dovtedy manufactured by the machine Panther mali even spätne modified into the form of stroja with the 8,8 cm kanónom. This hlásenia minister priemyslu Alberta Speera Adolfovi Hitler mal though this prototype, presented in the middle of the 4/1945 on prezentácii of new weapons. Povojnové vyšetrovanie, however, showed that only latest bolo 12.12.1944 completed, bola drevená mock veže vo firme Mercedes Benz. Teh sa got konca military service and registered bola in továrni Mercedes Benz ešte in 8/1945. It ďalšie fate soo we do not know.
Eventuálna serial form veže Schmalturm with the 8,8 cm kanónom sa in budúcnosti mala uplatniť u version of the mk Panthera F, or sa ňou mali prezbrojiť preživšie predchádzajúce version of the mk Panthera.
*sources:


Thomas L. Jentz - Germany's Panther Tank : The Quest for Combat Supremacy, ISBN 10: 0887408125 / 0-88740-812-5, ISBN 13: 9780887408120, the rok vydania 1995
Walter J. Spielberger - The Panther & Its Variants, the rok vydania 1993, ISBN-10: 0887403972, ISBN-13: 9780887403972
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no. 5-4 Panzerkampfwagen Panther II and Panther Ausfruehnung F, year vydania 2006, ISBN: 0-9771643-2-2
www.geocities.com
https://www.panzerworld.net/panther.html.
Pz.Kpfw. V Panther II - Predpokladaná podoba Panthera II podľa pána Jentza. Výkres firmy Rheinmetall-Borsig H-Sk A 86176 datovaný k 7.11.1943.

Predpokladaná podoba Panthera II podľa pána Jentza. Výkres firmy Rheinmetall-Borsig H-Sk A 86176 datovaný k 7.11.1943.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#151537Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zaujímavosti konštrukcie prototypu:


Hnacie koleso na pravej strane je pôvodného návrhu, na ľavej strane je modifikované ozubenie.
Vonkajšie a vnútorné pojazdové kolesá sú tiež rozdielne. Oceľové výlisky vonkajších kolies sú v strednom rade spájané skrutkami v iných vzdialenostiach, než na je to pri vnútorných kolesách.
Prototyp mal namontované ťažné zariadenie priskrutkované o dno a zadné pancierovanie.
Prototyp nemal pancierový plát nad miestami vodiča a rádiooperátora/strelca, no pravdepodobne mal byť rovnaký ako pri Pantheroch D/A. Rovnaké mali byť i poklopy vodiča a operátora. Vodič a operátor mali k dispozícii obdobné otočné periskopy aké boli montované na Pantherovi verzie G. Sklon pancierov korby bol mierne odlišný, preto i celkové rozmery korby boli oproti verziám Panther D/A/G rozdielne.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#25170Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Panther Fgst.Nr. V1 z roku 1944 s modifikovaným podvozkom pre budúci Panther II pri skúškach vo firme MAN ? Má nasadené prepravné pásy Tigera II (budúce bojové pásy pre Panther II).


W.J. Spielberger - Panther and its variants

Pz.Kpfw. V Panther II -


Pz.Kpfw. V Panther II -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#76188Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Panther II ve Fort Knoxu:
Pz.Kpfw. V Panther II -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#160685Version : 0
Dear,
in November 2015 they released fans from the Patton Museum of Armor and Cavalry the appearance of the reconstructed prototype of the Panther II. From the prototype was lifted the burden, substituting the weight of the tower and was removed the original drive unit. This redevelopment conducted a workshop Aberdeen Proving Grounds sometime after 1946. Since the vehicle is equipped with turret and engine from the tank Pz.Kpfw.In The Ausf. G.
About the scope of last renovation you can see for yourself on below of published photos. Panther II is now located in the National Armor and Cavalry Museum, Fort Benning, Georgia, USA.


Resources
preservedtanks.com
www.armorjournal.com.
Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#562749Version : 0
MOD
www.ebay.de
www.facebook.com.
Pz.Kpfw. V Panther II -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#564835Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RH 8/2513K obsahuje výkresový návrh veže firmy Rheinmetall-Borsig H-Sk A 86176 Turm Panther 2 (schmale Blendenausführung) datovaný k 7.11.1943 zobrazujúci uchytenie guľometu MG 42 vo veži pre Panther II s úzkym štítom kanóna (schmalle Blendenausführung).


www.bundesarchiv.de
www.facebook.com

Pz.Kpfw. V Panther II -


Pz.Kpfw. V Panther II -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#684140Version : 0
MOD