Main Menu
User Menu

Military history website

Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger

     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger
Kategorie:
Category:
těžký tank
Výrobce:
Producer:
DD.08.1942-DD.08.1944 Henschel & Sohn GmbH, Kassel /
Období výroby:
Production Period:
DD.08.1942-DD.08.1944
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1346 + 3 prototypy (V1 - V3)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
15.04.1942
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
57000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
8450 mm
Délka korby:
Hull Length:
5965 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3705 mm
Celková výška:
Overall Height:
3000 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
470 mm
Šířka pásu:
Track Width:
716 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba :
čelo - 100 mm
boky - 60/80 mm
zadok - 80 mm
strop - 25 mm
dno - 25 mm

Veža :
štít kanóna - 120 mm
čelo - 100 mm
boky/zadok - 80 mm
strop - 25 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 230 P45 (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 23.095 cm3)
Výkon:
Power:
514,8 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Maybach OG 40 12 16 A (8+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
20 - 25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
195 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
110 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,79 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,6 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
8,8 cm KwK 36 L/56
(92 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
2-3 x MG 34 (4800 nábojov)
1 x MP 38/MP 40 (192 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Technické údaje firmy Henschel z 9.2.1944. TTD sa mierne líšia v závislosti od dátumu výroby tankov.

Pásy:
Kgs 63/725/130 (96 článkov v jednom páse) - bojové pásy
Kgs 63/520/130 (96 článkov v jednom páse) - transportné pásy (Verladekette)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Germany´s Tiger tanks D.W. to Tiger I Design, production & modifications, rok vydania 2000, Shiffer Military History, ISBN 0-7643-1038-0
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#421403Version : 0
MOD
História emergence of the Tiger
Anabáza the emergence of ťažkého tank Tiger I siaha hlboko to predvojnových years and the path to úspešnému and sériovo vyrábanému type of bola very dlhá and ťažká. The first zmienkou about the need of sexual ťažkého tank hmotnostnej kategórie 30 ton sa found, in a report dated to 30.10.1935 and it was a hlásenie boss Waffenamtu gene. Liese. The desired bol cannon caliber 7.5 cm with a muzzle rýchlosťou around 650 m/s, to bola streľba effective against the new francúzskym obrnencom Char 2C, 3C and D. Zdĺhavé diskusie about motore with výkonom 650-700 konských forces viedli to self-dlhému development použiteľného engine company Maybach, that the development worked from 1936 and the development of zavŕšila motorom Maybach HL 230, ktorý bol in the year 1942 used in sériovom Tiger.
The first konštrukciou kategórie 30 ton bol Durchbruchwagen D.W.1, neskôr his nástupca D.W.2 company Henschel. Tieto first projects neprekročili štádium production prototype platforiem. The development of the company Henschel sa presunul to the type of VK 30.01(H) from one bolo made zopár podvozkov and towers. Even this and even nasledujúci program VK 36.01 nepresiahol prototypovú fázu. Priamym konkurentom in súťaži bol and the project company Porsche VK 30.01(P), who used unknown, well in súťažiach neúspešnú kombináciu propulsion system tvoriaceho gasoline engine with an electric generátorom and elektromotormi. Constantly changes in špecifikáciách odrážajúcich need ťažších machines with výkonnejším kanónom viedli to špecifikáciám pre hmotnostnú kategóriu 45 ton. Originated two projects, and it VK 45.01(H) and VK 45.01(P). Porsche vedomý strong support and akútnej needs ťažkého tank rozbehol sériovú production platforiem of my proposal. However, prednosť before his complicated gasoline-electric pohonom got the proposal of the company Henschel, who has obtained contracts on sériovú production.


VK 45.01(H)
First of all work on the VK 45.01(H) (neskorší Tiger I) started in the half year 1941. A new project using viaceré components (transmission, axle, podvozok, napínacie and hnacie wheel...) and skúsenosti of predchádzajúceho design VK 36.01 company Henschel. The machine got novú hull. Drive mal zabezpečiť engine Maybach HL 210 (600-650 hp).
23.7.1941 won the company Krupp contract for the development and production of some prototype fully equipped with the revolving towers pre Henschelov VK 45.01(H), ktorej drive bol secure hydraulic systémom. It was sa I identickú vežu vyvinutú pre konkurenčný project VK 45.01(P) companies Porsche. Compared to the tower pre a Porsche-it project mali tieto tower ďalšie modifikácie. Vonkajší priemer bearing prstenca bol 2100mm. Lafetovaný mal even the 8.8 cm cannon with dĺžkou I L/56. Zameriavač bol binokulárny T. F.F.9b. Sekundárnu armament arguments, 2-3 guľomety MG 34 (the one in the forefront of the superstructure of the hull in the Kugelblende 100, second ako koaxiálny mounted to the right of the kanóna, the third sa could niesť in interiéri vehicles). Samopalmi sa could viesť streľba of a pair of firing portov umiestnených in its part of the turret. Štandardnou rádiokomunikačnou gear boli FU 5, in tankoch veliteľa čaty/company bola mounted and Fu 2. Interné komunikačné zariadenie pre communication between the various členmi crew mali iba štyria členovia, nabíjač these zariadenie our k dispozícii. Pre vyššie veliteľské template was created and veliteľská verzia Panzerbefehlswagen Tiger Ausf.E. Tank used to combat belts width 725mm, in the case of allowing high rail sa odmontovávala vonkajšia council pojazdových kolies and combat belts replaced prepravné belts width 520mm (Kgs 63/520/130 - taken from VK 36.01).Produkcia
The company Henschel obdžala in 7/1941 order to produce a little prototypov. Subsequently obdržala an order for 100 of serial machines. After building the first prototype, V1, ktorý bol made in 4/1942 obdržala company Henschel an order for another 200 machines that mali, albeit pôvodne armed with 7.5 cm kanónom (Pz.Kpfw. VI H Ausf.H2). After the abolition of the purposes of the production of the Tiger so 7.5 cm kanónom mali albeit tieto machines made with the 8.8 cm kanónom. Ďalšie order zneli to 124, 250, 490 and 128 machines. Poslednou order bol order 45, neskôr increased to 54 reconditioned Tigrov, which originated from the poškodených machines pri generálnych corrections (tieto tanks were given new serial numbers). Prototype V2 was made in the 10/1942 and the prototype V3 in 1/1943. Celkovo bolo from 4/1942 up 8/1944 produced and Waffenamtom accepted 1346 serial machines (Fgst.Nr. 250001-251346) and the three prototypes (V1, V2, and V3).

the Individual components of the Tiger vyrábali tieto company:

The contract for pancierové components pre three prototypes was awarded to the firm Fried. Krupp And.G. in Essene. From dôvodu vyťaženia produkcie vo firme Krupp (Pz.Kpfw.IV and VK 45.01(P)) bola production pancierových komponentov poverená company Dortmund Höder Huttenverein (D.H.H.V), that awarded the contract for 424 machines. After the cancellation of the program Tiger company Porsche obdržala ďalšie orders for 230, neskôr increased to 320 machines company Krupp.
Production motorboat is provided for by the company Maybach vo Friedrichshafene. After zbombardovaní factory bol výpadok produkcie motorboat covered the production motorboat vo firme Auto Union in Chemnitz.
Prevodovky designed by Maybach producing company Adlerwerke (Frankfurt am Main) and Waldwerke (Passau).
Prevodovku riadenia vyrábala company Henschel & Sohn.
Cannon Kw.To. 36 L/56 calibre 8.8 cm vyrábali companies D.H.H.In. and Wolf Buchau.
Telescopic zameriavače kanóna vyrábala company Ernst Leitz.G.m.b.H. The company vyrábala binokulárny even monokulárny type.


Mesiac and production year
the Number of manufactured machines
Number of machines received Waffenamtom
Najvyššie the serial number of the chassis prijatého tank
4/1942
1
1
V1
5/1942
0
0

6/1942
0
0
250001
7/1942
0
0

8/1942
8
8
250009
9/1942
3
3
250012
10/1942
11
10
250021 + V2
11/1942
25
17
250038
12/1942
30
38
250076
1/1943
35
35
250111 + V3
2/1943
32
32
250143
3/1943
41
41
250184
4/1943
46
46
250230
5/1943
50
50
250280
6/1943
60
60
250340
7/1943
65
65
250405
8/1943
60
60
250465
9/1943
85
85
250550
10/1943
50
50
250600
11/1943
60
56
250656
12/1943
63
67
250723
1/1944
93
93
250816
2/1944
95
95
250911
3/1944
86
86
250997
4/1944
104
104
251101
5/1944
100
100
251201
6/1944
75
75
251276
7/1944
64
64
251340
8/1944
6
6
251346
The first prototype of Tiger (Pz.Kpfw. VI H Ausf.H1) firms Henschel was completed in 4/1942. The prototype of Fgst.Nr.V1 mal niektoré differences from produkčných machines. Hatches vodiča and radio operator nemali periscopes, on the ceiling between poklopmi bol mounted air horn (serial of the machine it nemali), príklop engineand our input sania air and najmarkantnejšou odlišnosťou bola assembly sklápateľného predstavného pancierovania on the prednej part of the hull (Vorpanzer). Pancierovanie malo to protect spodnú prednú part of the hull and part pásov. Tank mal from the birth of veľké problems that the sa engine, prevodovky, bŕzd and rubber pojazdových kolies.
Nevertheless archaic tvarom formed legendárna weapon that nemala at the time of fit súpera. A powerful cannon and a rough pancier gave this šelme the benefits of what his opponents nemali. Zostal dreaded tankom until the end of the war. During the whole serial production of the tank dochádzalo to his modifikácii. In tabuľke nižšie are referred to najmarkantnejšie changes.


Date of zavedenia modifikácie
Date of ukončenia production modifikácie
Kind of modifikácie (description)
8/1942
1/1943
Mounting pozorovacieho the periscope To.F.F.2 pre vodiča
8/1942
9/1943
Mounting adjustments pre hlboké brodenie. Mounting mala even pledged from the 496.produced tank. Nevertheless sa niektoré adjustments objavili on neskoršie produced strojoch.
8/1942
1/1943
Používanie the clipboard to the bag from the tank Pz.Kpfw.III
1-2/1943
8/1944
Používanie a new mailbox on the bag evolved priamo pre Tiger Even.
8/1942
6/1943
Mounting držiakov zadýmovacích vrhačov on bokoch tower. Pre nedostupnosť vrhačov boli to 10/1942 prefabricated len držiaky planning on mounting vrhačov priamo crews after ich delivery. From 10/1942 sa throwers put priamo in the factory. Pre sťažnosti posádok that dochádza to explóziam pri intervention streľbou of ručných weapons bola assembly pledged.
10-11/1942
10/1943
Installation of air predfiltrov Feifel. Installation of fastener prvkov is known until 12/1943.
10/1942
8/1944
Started mounting štandardných martial pásov Kgs 63/725/130. The first chassis Fgst.Nr.250001-250020 mali belts osobitne designed pre every side of the chassis. Štandardné belts it matches the pre both sides of the sa took back from Fgst.Nr.250021. From 5/1943 (from Fgst.Nr.250145) sa put on modified belts with perforated teeth.
11/1942
8/1944
Mounting bočných blatníkov.
11/1942
3/1943
Mounting vyhrievacieho zariadenia designated pre zohrievanie priestoru crew. Zariadenie sa skladalo from the cover of the oceľového sheet, ktorý bol nasadený to the air outlet opening on the ľavej side of the motor priestoru. The warm air was privádzaný to priestoru crew vzduchovodmi. However, vzhľadom on the emergence of požiarov motorboat bolo toto zariadenie quickly from the machines discarded.
11/1942
8/1944
Introduced by the mounting of the modified shield kanóna. Zosilnila sa his konštrukcia in mieste otvorov pre zameriavač. Pôvodne sa mala pa adjustment zaviesť from Fgst.Nr.250041, but the company Krupp in the Essene predčasne made 100 kusov štítov pre project VK 45.01(P). After prehre in súťaži on the new serial ťažký tank bolo necessary využiť tieto shields and 90 kusov serial machines Tiger I company Henschel obdržalo this nezosilnený shield. Ich assembly prebiehala parallel with the production of tankou with zosilnených štítom.
11/1942
10/1943
Štandardne established používanie filtered images air Feifel. First tankom bol Fgst.Nr.280014 made in 10/1942.
12/1942
8/1944
an Established bol the escape hatch on the side of the tower, where it replaced the firing port pre obrannú streľbu zo submachine gun. Crew sa sťažovali, that it is impossible to zatvoriť him the crew from the interior. Bol taken as the escape hatch and the crew took advantage of him for example. pri komunikácii with pechotou, pri požiari engineand on his uhasenie and under. Ich námietky and suggestions, or by the end of production of the Tiger tank vypočuté.
12/1942
10/1943
Introduced the bola mounting defensive vrhačov S-Minenwerfer on stropnej part of the hull and engine hatch. Štandardné machines mali päť vrhačov (tri to ľavej side, two on the right side), veliteľské machines mali štyri throwers.
1/1943
8/1944
Introduced by the installation of protective krytov výfukov.
2/1943
8/1944
Introduced a new rod pre čistenie kanóna. Pôvodne sa used päť rods (4x dĺžky 1238mm and 1x dĺžky 1240mm). Six new rods (5x dĺžky 980mm and 1x dĺžky 918mm) sa prvýkrát namontovalo on Fgst.Nr.250122.
3/1943
8/1944
Introduced by assembly pozorovacieho periscope pre nabíjača.
4/1943
8/1944
Introduced by assembly úchytov on hips tower pre náhradné articles pásov. In half 4/1943 sa started montovať tri držiaky on the right side and päť držiakov on ľavej side. Koncom 4/1943 bol number držiakov on the right side, reduced to two.
4/1943
8/1944
Introduced the adjustment výrobného process náboja hnacieho kolesa majúca for the purpose of the purging protection piatich montážnych skrutiek.
5/1943
8/1944
Zavedenie assembly modified engineand Maybach HL 230 P45 (pôvodný the engine was the Maybach HL 210 P45). First tankom with this motorom bol Fgst.Nr.250251.
6/1943
8/1944
Introduced by the installation of a new type of tlmiča nárazov. Začiatok mounting bol from Fgst.Nr.250301.
7/1943
8/1944
Installation of a new tower. Veža got novú veliteľskú vežičku with periskopmi and obežným kruhom pre protilietadlový guľomet. A massive shooting port pre obrannú streľbu zo submachine gun on ľavej side of the turret bol nahradený small typom streleckého port. Nabíjačov periscope sa premiestnil and got širšiu pancierovu aperture. Nabíjačov hatch got improved zámok. Changed sa pozícia pancierového cover ventilátora. Veža got a new bearing uloženie et cetera. Začiatok installation of a new tower bol from Fgst.Nr.250391.
8/1943
8/1944
Established nanášanie protective antimagnetickej paste zimmerit.
8/1943
8/1944
Reduced the number of reflektorov from two to one umiestnený on the ceiling of the hull vľavo from vodičovho hatch. From 10/1943 bola his pozícia zmenená and put the sa into the middle of the leading panciera upgrade between vodičov priezor and Kugelblende.
10/1943
8/1944
On pásoch boli introduced by the lugs against the pošmyknutiu sa on zľadovatelom field (similar to the Mittelstollen).
11/1943
2/1944
Introduced by assembly travel držiaka I kanóna. Mounted bol in making the real parts of the hull. Put sa len on Fgst.Nr.250635 - 250875. Simmilar sa vo production and assembly of this prepravnej support did not continue.
1/1944
8/1944
Started sa montovať powerful 20-new accessories (from Fgst.Nr.250772).
2/1944
8/1944
Zaviedla sa installation celooceľových pojazdových kolies (from Fgst.Nr.250822). To treat the osi boli mounted linen two kolesá, compared to tankom with kolesami with rubber obručami, ktorých bolo to treat the osi trojica. Both models nemali zameniteľné kolesá and ich covers. Pri nakladaní tank on the wagons wasn't necessary demontovať vonkajšiu advice kolies.
2/1944
8/1944
Established ohrievač chladiacej kvapaliny.
2/1944
8/1944
Introduced by the installation of protective límca uloženia tower. The adjustment was introduced after the viacerých hlásených poškodeniach that part of the tank.
2/1944
8/1944
Introduced by assembly menšieho napínacieho kolesa. Pôvodný priemer 700mm bol reduced to 600mm. Improved sa so samočistiaca vlastnosť kolesa.
3/1944
8/1944
Introduced the 40mm rough stropný pancier tower (from Fgst.Nr.250991).
3/1944
8/1944
Introduced by assembly force and signálnej guns Nahverteidigungswaffe.
3-4/1944
8/1944
Introduced by assembly monokulárneho zameriavača T. Of.F.9c.
4/1944
8/1944
Introduced by assembly dreveného protective obloženia horných parts of the fuel tank as a protection from padajúcimi fragmentami nábojov prepadajúcimi cez ochrannú mriežku (from Fgst.nr.251075).
4/1944
8/1944
Introduced by assembly ľahšej úsťovej brakes from Kw.To.43 L/71 (Tiger II).
6/1944
8/1944
Introduced by the mounting of the trinity úchytov pre 2-new ručný žeriav, ktorý mal poslúžiž posádke pri repairs.
7/1944
8/1944
Introduced by assembly detekčných panelov on detekovanie annoying martial latok in the air.


Units armed with the Pz.Kpfw.VI Ausf.H/E Tiger:

schwere Panzer-Abteilung 501 (424)
schwere Panzer-Abteilung 502 (511)
schwere Panzer-Abteilung 503 (schwere Panzer-Abteilung Feldherrnhalle)
schwere Panzer-Abteilung 504
schwere Panzer-Abteilung 505
schwere Panzer-Abteilung 506
schwere Panzer-Abteilung 507
schwere Panzer-Abteilung 508
schwere Panzer-Abteilung 509
schwere Panzer-Abteilung 510
Panzer-Abteilung (Funklenk) 301
the Panzer-Company (Funklenk) 316
13.Company/Panzer-Regiment Grossdeutschland
III.Abteilung/Panzer-Regiment Grossdeutschland
13./SS-Panzer-Regiment 1
8./SS-Panzer-Regiment 2
9./SS-Panzer-Regiment 3
schwere SS-Panzer-Abteilung 101 (schwere SS-Panzer-Abteilung 501)
schwere SS-Panzer-Abteilung 102 (schwere SS-Panzer-Abteilung 502)
schwere SS-Panzer-Abteilung 103 (schwere SS-Panzer-Abteilung 503)
the schwere SS-Panzer-Abteilung 104
Tank school Bergen
the Panzer-Division Clausewitz
Tiger-Gruppe Fehrman
Fallschirm-Panzer-Korps Herman Göring
Panzer-Grenadier-Division Kurmark
the schwere Panzer-Company Hummel
the Panzer-Company Kummersdorf
the schwere Panzer-Company Meyer
The Panzer-Abteilung Kummersdorf/Müncheberg
The Panzer-Division Tatra (?)
Panzerkampfgruppe Nord
Panzergruppe Paderborn
The Panzer-Company Paderborn
The Panzer-Company Panther
Panzer-Division Lehr
The Panzer-Abteilung Lehr (Putlos)
units in the fortress Posen (Poznan)Tiger with vežou Rheinmetall and 7.5 cm kanónom
Zaujímavosťou is designed alternatívna veža company Rheinmetall with 7.5 cm kanónom Kw.To.42 L/70. Considerations and požiadavka on the cannon menšieho caliber with equal prierazným účinkom the ones mal 8,8 cm cannon sa presented in 7/1941. Vývojom turret and cannon bola poverená company Rheinmetall. The first prototype kanóna with dĺžkou I L/60 sokázal preraziť 100mm pancier sklonený under uhlom 30° to vzdialenosť 1400m. Projetovaná dĺžka especially sa subsequently predĺžila on the L/70. 11.2.1942 bol by the company are introduced a draft tower VK 45.01 (Rh) with kanónom 7.5 cm Kw.To. 42 that mala albeit mounted on a platform VK 45.01 (H). VK 45.01 (H) s Rheinmetall-Turm mit 7.5 cm Kw.To. L/70 received 1.7.1942 from WaPrüf 6 officially označenie Pz.Kpfw. VI H Ausf.H2. In the framework of the dlhodobých calendar and production machines (Panzerprogramm II) sa planned to tank Tiger with 8,8 cm kanónom sa produces flax in a series of the first 100 machines, from 101. stroja sa mal tank Tiger produkovať with vežou companies Rheinmetall-Borsig (7.5 cm Kw.To. 42 L/70). On schôdzi Panzerkommission zo of the day 14.7.1942 bolo decided on not imposing that konštrukčnej modifikácie. Plans rátali that by the end of the year 1942 will be established prezbrojenie tank Tiger the 8.8 cm kanónom Kw.To. L/71, respectively. sa begins to vyrábať modified form of the tank VK 45.02(H).
Plan vyzbrojiť Tiger 7.5 cm kanónom, however, was cancelled and made bola len demonštračná model.*source:

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Germanys Tiger tanks D. W. this Tiger I Design, production & modifications, rok vydania 2000, Shiffer Military History, ISBN 0-7643-1038-0
Walter. J. Spielberger, Hilary L. Doyle - Der Panzer-Kampfwagen Tiger und seine Abarten, Erweiterter Band 7 der Serie Militärfahrzeuge, Motorbuch Verlag, Stuttgart, rok vydania 1998, ISBN: 3-87943-456-5
Wolfgang Schneider - Tigers in Combat I. Stackpole Books, rok vydania 2004, ISBN: 0-8117-3171-5
Wolfgang Schneider - Tiger in Combat II Stackpole Books, rok vydania 2005, ISBN: 0-8117-3203-7.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#499238Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

www.achtungspanzer.com
www.ebay.com
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Prvý prototyp V1.

Prvý prototyp V1.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - V prednej časti vidieť sklápateľný predstavný pancier (Vorpanzer).

V prednej časti vidieť sklápateľný predstavný pancier (Vorpanzer).
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Prvý prototyp V1.

Prvý prototyp V1.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Prvý prototyp V1.

Prvý prototyp V1.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Prvý sériový podvozok Fgst.Nr.250001 s evidenčnou poznávacou značkou Wehrmachtu.

Prvý sériový podvozok Fgst.Nr.250001 s evidenčnou poznávacou značkou Wehrmachtu.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Fgst.Nr.250001

Fgst.Nr.250001
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Prototyp s namontovaným závažím simulujúcim hmotnosť veže. Pravdepodobne obdobie po 5/1942. Prototyp má civilnú značku (IT ?01887 - provincia Hessen-Nassau).

Prototyp s namontovaným závažím simulujúcim hmotnosť veže. Pravdepodobne obdobie po 5/1942. Prototyp má civilnú značku (IT ?01887 - provincia Hessen-Nassau).
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Pravdepodobne prototyp V2 alebo V3 s namontovaným závažím simulujúcim hmotnosť veže. Pravdepodobne obdobie po 5/1942.

Pravdepodobne prototyp V2 alebo V3 s namontovaným závažím simulujúcim hmotnosť veže. Pravdepodobne obdobie po 5/1942.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Pravdepodobne prototyp V2 alebo V3 s namontovaným závažím simulujúcim hmotnosť veže. Pravdepodobne obdobie po 5/1942.

Pravdepodobne prototyp V2 alebo V3 s namontovaným závažím simulujúcim hmotnosť veže. Pravdepodobne obdobie po 5/1942.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#25978Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

www.ebay.de
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Preprava Tigera vlakom vyžadovala demontovanie vonkajšej rady kolies a nasadenie prepravných pásov.

Preprava Tigera vlakom vyžadovala demontovanie vonkajšej rady kolies a nasadenie prepravných pásov.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#25983Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pz.Kpfw. VI Tiger Ausf. E ("rudá 131"), Bovington Tank Museum, 2003 a 2008. Tento Tiger byl strojem velitele 3. čety, 1. roty ze sestavy Těžkého tankového oddílu 504, který byl na počátku roku 1943 odeslán do Tuniska. V dubnu 1943 spolu s další německou technikou úspěšně zaútočil na síly britské 1. armády u Medjez-el-Bab. Při britském protiútoku 21. dubna byl poškozen početnějším skupinou tanků Churchill IV. Jeho osádka ho po boji opustila. "Rudá 131" byla prvním Tigrem, který padl do rukou Spojenců v relativně málo poškozeném stavu. V září 1943 byl odeslán ke zkouškám do Velké Británie. (©Radek Havelka)URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#380784Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pz.Kpfw. VI Tiger Ausf. E ("rudá 131"), Bovington Tank Museum, 2005.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#380386Version : 0
MOD
Ammo for Tiger I was based out of rounds for the 8.8 cm Flak 18 / Flak 36, shells and armor-piercing grenades were exactly the same, they differed by only primers, tubular-Flak used the gusty C/12 and the KwK 36 in the Tiger electric C/22 (indeed, as all the German tanks with guns of greater caliber than 2cm ). In the Tiger is of course not to use fragmentation grenades with time lighter Zeitzunder S/30,but with a crash the lighter And.From. 23/28. This fact caused that the ammunition was not interchangeable.

Archives of the author.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#380991Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Penetrace při vertikálním sklonění pancíře 30ti stupňů:
(88mm kanon KwK 36 L/56)


Munice
100m
500m
1000m
1500m
2000m
Panzergranate 39
120mm
110mm
100mm
91mm
84mm
Panzergranate 40
171mm
156mm
138mm
123mm
110mm
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#117976Version : 0
MOD
Recycled machines

For the last 54 produced machines Tiger I was made from reconditioned korieb and towers older produced machines. Used bolo 32 old reconditioned towers and 22 novovyrobených of the towers. Tieto tanks got a new serial number (Fgst.Nr.251293-251346). The hull and turret boli modified, mali vylepšenia, ktoré boli introduced during production.

Modifikácie towers:

Odstránenie old 25mm ceiling turret and nahradenie 40mm stropom.
Vzhľadom on použitie silnejšieho the ceiling wasn't possible osadenie staršej veliteľskej vežičky, because the hole mal another dimension.
Nabíjač got a new hatch.

Staršie sources reported rozdelenie of prescribed machines to individual užívateľom as follows:

(FKL) 301 - 20 pcs
Grossdeutschland - 10 pcs
s. Pz.Abt.507 - 11 pcs
Ersatzheer - 3 pcs
SS Ersatzheer - 7 pcs
Kummersdorf - 5 pcs
Celkovo but it is a 56 machines. Keďže lord jentz udáva number 54 produced by the machines is dad informácia otázna.


These machines slúžili in schwere Panzerkompanie Hummel, that bola nasadená in sPzAbt.506 in the bitke of the Bulge, neskôr pri defending Germany. We are me, tactical numbers "111"(the.about. 6.1.1945, Brunskappel) and "411"(to.about. 15.1.1945, Oberwampach - 10km from Bastogne).

Ďalšou unit bola improvised Kampfgruppe Schulze nasadená in 4/1945 in záverečných bojoch of Germany in the vicinity of Minden and - Fallingbostel. Machine unit (6 Tigerov and 5 Pantherov) boli marked písmenami "F" (Fehrmannove machines) and two-digit numeric kódom (F01, F02, F13...F03, F05 ???). Unit bola čiastočne destroyed in bojoch so the allied units, part bola devastated vlastnými crews..
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Neviem nakoľko sa jedná o hybrid(hoci popiska hovorí o hybride),pretože nieje možné identifikovať pojazdové kolesá.Je možné,že je to klasický podvozok s kolesami s pryžovou obručou.

Neviem nakoľko sa jedná o hybrid(hoci popiska hovorí o hybride),pretože nieje možné identifikovať pojazdové kolesá.Je možné,že je to klasický podvozok s kolesami s pryžovou obručou.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#144704Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#32833Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#32910Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#33734Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#33894Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#33899Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

TIGER v barvě

Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#33927Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

O tank Tiger prejavili záujem i Japonci.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Vzhľadom na prítomnosť zimmeritu a vrhača S-Minenwerfer ohadujem obdobie výroby tohoto tanku po 8/1943 (začiatok nanášania zimmeritu) - 10/1943 (ukončenie montáže S-Minenwerfer).

Vzhľadom na prítomnosť zimmeritu a vrhača S-Minenwerfer ohadujem obdobie výroby tohoto tanku po 8/1943 (začiatok nanášania zimmeritu) - 10/1943 (ukončenie montáže S-Minenwerfer).
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Japonskí dôstojníci pri prehliadke Fgst.Nr.250055 vyrobeného v 12/1942.

Japonskí dôstojníci pri prehliadke Fgst.Nr.250055 vyrobeného v 12/1942.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#37179Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#37183Version : 0
MOD
...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#37441Version : 0
MOD
...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - 505.sPzAbt.

505.sPzAbt.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#37444Version : 0
MOD
...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#37449Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#89119Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#89329Version : 0
Two newly received and freshly sprayed school, or rather "dating" machines.


Source www.ebay.com
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - www.ebay.com

www.ebay.com
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#254455Version : 0
With the permission of publikovať from the Valley.

www.youtube.com.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#610515Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Muzete mi prosim napsat, v cem vsem se lisi verze Tigru I E oznacovanem v zapadni literature jako Tiger I Early a Late ?
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#94051Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rozdiel medzi H a E je záležitosť obdobia používania jednotlivého značenia. Sprvoti niesol Tiger firmy Henschel označenie ausf.H, resp.H1. Verzia Ausf.H2 mala byť ľahšia (nerealizovaná) verzia so 75mm kanónom KwK 42 L/70 v inej veži.
5.3.1943 bol oficiálny názov Ausf.H (H1) zmenený na Ausf.E.


Značenie Early, Mid a Late je akési základné rozdeľovanie modernizačných sérií používané v dnešnej hantýrke modelárov a výrobcov modelov.


V skratke hlavné rozdiely.


Early : starý typ vel. vežičky, dva strieľne na bokoch veže v zadnej časti veže...


Mid : nová vel.vežička, kruhový poklop namiesto pravej strieľne vo veži...


Late : celokovové kolesá, monokulárny zameriavač...


Koncom vojny existovali i mixy : veža Early-korba Late.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#94055Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No ono je toho mezi early a lete u Ausf E víc. Teda pokud půjdeme do detailů.
Late má :
- Poklop nabíječe z tigeru II (ale používaly se i další dvě verze) silný 45mm
- Trojice trubiček se závitem na věži, pro manipulační jeřáb (nosnost 2tuny - ruční ovládání)
- Malá úsťovka
- Jen jeden otvor zaměřovače ve štítu kanonu (monokulární), výroba
- Výmetnici nahverteidigungswaffe (zhruba za poklopem nabíječe)
- 45mm stropní pancíř (výroba od konce 1/1944). Výroba 7-12/1943 je udávána (s novější velitelskou věžičkou) s 25mm silným stropem věže.
U koreb bylo mezi early a late modelem (bavíme se stále o tigeru už s novou veliteslkou vežičkou) modernější verze také pár rozdílů.
Zdroj:
Panzerkampfagen Tiger und s.Abarten (Podzun palas)
Tiger Krupnym planom (Frontová ilustrace)


- ------------------------
Nevíte někdo něco bližšího o tigerech I na území ČSR? Podle HPM byl jeden na cvičišti SS v Benešově (fota mám) a dalšího mím ze Slovenska 44-45. Podle zadní strany fotky jde o stroj 102.s SS.Pz.Abt. Je více něž možné že jde o tank nasazený směrem na Maďarsko. Foceno je to v roce 1944 říjen. Prozkoumám a dám vědět více. (fota zveřejnit nesmím)
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#214024Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pěkné videjko jízdy Tigera z muzea...


https://www.youtube.com/watch?v=wY_5c0mBXok
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#319092Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pětidílný seriál - podrobná prohlídka Bovingtonského Tigeru 131 zvenčí i zevnitř. Spousta zajímavých detailů včetně bojového poškození.


1. část2. část3. část4. část5. část
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#504452Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger - Zničený Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger ve Francii u hřbitova Arras road cemetery Roclincourt velitel tanku byl SS-Unterscharführer Heinrich Ritter.

Zničený Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger ve Francii u hřbitova Arras road cemetery Roclincourt velitel tanku byl SS-Unterscharführer Heinrich Ritter.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-VI-Ausf-E-Tiger-t1122#586938Version : 0