Main Menu
User Menu

Military history website

RUS - 1L117 (3D rádiolokátor)

1L117 - 3D rádiolokátor on zisťovanie aerial cieľov

Výrobca: LEMZ ("ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ЛЭМЗ))

Rádiolokátor 1L117 is výsledkom modernizačných jobs on rádiolokátoreP-37. Its moderné parts town znižujú consumption of energy. Rádiolokátor is equipped systémom IFF ("friend-or-foe"), is featured systémami pre prepared themselves primarily spracovanie information (location cieľa) and sekundárne spracovanie information (sledovanie cieľa and odovzdávanie údajov). This allows rádiolokátoru pracovať in sieťach auomatizovaných systémov velenia and udana cieľa. Pre zvýšenie the safety of the operator is possible rádiolokátor ovládať diaľkovo.

On zistenie height cieľa is the system used In-lúča, ktrorý allows relatively exactly určiť height cieľa. Rádiolokátor is equipped modernými systémami protection against rušeniu.

Rádiolokátor 1L117 pozostáva:
- the vehicle is no 1 - kabína vysielača and prijímača together so systémami IFF and anténnym systémom
- the vehicle is no 2 - kabína spracovania, zobrazenia and transmission of information
- vehicle with electric generátormi
- prives with náhradnými súčiatkami and ostatným príslušenstvom
- system diaľkového ovládania VIP-117


Tactical-technical data:

Max. range: 350 km
Presnosť určenia súradníc:
- in diaľke 300 m
- in azimute 10
- vo výške 400 m
Rozlišovacia schopnosť:
- in diaľke: 500 m
- in azimute: 1
The number of súčasne monitored cieľov: 200
Príkon: 50kW
Pracovná temperature: -40°C to +50°C.
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L117-3D-radiolokator-t39394#149367Version : 0
MOD
1L117.
RUS - 1L117 (3D rádiolokátor) - Interiér kabíny č.2

Interiér kabíny č.2
RUS - 1L117 (3D rádiolokátor) - Anténny systém

Anténny systém
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L117-3D-radiolokator-t39394#149368Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vizuálne rovnaký rádiolokátor, používajíci rovnaké komponenty je P-37MSK používaný OS SR.
RUS - 1L117 (3D rádiolokátor) - Áno, áno, to v popredí je naozaj PRV-16

Áno, áno, to v popredí je naozaj PRV-16
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L117-3D-radiolokator-t39394#187364Version : 0
Dalsia picture.
RUS - 1L117 (3D rádiolokátor) - Skuste rozpoznať ostatné radary :)

Skuste rozpoznať ostatné radary :)
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L117-3D-radiolokator-t39394#187365Version : 0
... in all PRV-16, PRV-11 and RL-4 AM ...
Smile poviem ti aj miesto? Smile

a little údajov
1L117
tactical - technical data :
- the number of určovania súradníc .......................... 3
- the number of vysielacích kanálov ........................... 6
- zone zistenia max.diaľka ............................ 350 km
uhol snímania ....................... 28°
- height strob ................................................. 25 km
- recovery time RL any idea as ( ot.antenna) ........ 10 with or 20 with
- the number of automatically monitored coasters .......... - 200
- the rate of vetra to 25 m/s
adequate height up to 1000m asl
temperature - 40°C to + 50°C
max. diaľka zisťovania cieľov vo výškach to 28 km ( 10m2)... 320 km
určenie height ( 10m2) to 17 km.
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L117-3D-radiolokator-t39394#196345Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Modernizácia slovenských rádiolokátorov P-37 (a 1RL139-2) na úroveň rádiolokátora 1L117 prebieha v LOBB Banská Bystrica. Firma pri modernizácii úzko spolupracuje s vlastníkom know-how, firmou LEMZ Moskva, ktorý je zároveň rozhodujúcim dodávateľom komponentov modernizácie. Modernizovaný rádiolokátor je výrobcom označovaný ako 1RL139MSK, v OS SR ako P-37MSK.


Súčasťou modernizácie slovenských rádiolokátorov je aj integrácia identifikačného systému (IFF) MSR2000 I zodpovedajúceho požiadavkám NATO (STANAG 4193, MARK X, MARK XII), ktorá je riešená v spolupráci s nemeckou spoločnosťou EADS Mníchov.
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L117-3D-radiolokator-t39394#211037Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - kumi :

... v pohode PRV-16, PRV-11 a RL-4 AM ...
poviem ti aj miesto?Kde to je??
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L117-3D-radiolokator-t39394#424077Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - xxmatoxx :

Kde to je??Hlohovec, Bojničky


Presné miesto je tu
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L117-3D-radiolokator-t39394#424120Version : 0