Main Menu
User Menu

Military history website

RUS - 55Ž6 Nebo / 55Ž6M Nebo-M (rádiolokátor ďalekého dosahu)

55Ž6 / 55Ж6 is a 3D rádiolokátor designed to zistenie and sledovanie aerial cieľov. Characterized by sa kvalitnou protection protui rušeniu and high efektívnosťou. Works in metrovom pásme. Stations, and has diaľkový reach up to 600 km (pre cieľ letiaci vo výške 75 000 m), pre targets with the height of the flight of up to 40 000 m has diaľku zistenia of about 360 km. The gallery is both mobilná pleasant is prepravovaná in 7 návesoch.

Source: https://pvo.guns.ru/rtv/nitel/55j6.htm
https://www.museum.nnov.ru/nitel/.
URL : https://www.valka.cz/RUS-55Z6-Nebo-55Z6M-Nebo-M-radiolokator-dalekeho-dosahu-t82950#304110Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

55Ž6M / 55Ж6М "Небо-М" - anténny systém rádiolokátora na podvozku BAZ-6909-015 (БАЗ-6909-015).Zdroj: www.russianarms.ru
RUS - 55Ž6 Nebo / 55Ž6M Nebo-M (rádiolokátor ďalekého dosahu) - Jeden z anténnych systémov použitých v mobilnej verzii RL systému 55Ž6M

Jeden z anténnych systémov použitých v mobilnej verzii RL systému 55Ž6M
URL : https://www.valka.cz/RUS-55Z6-Nebo-55Z6M-Nebo-M-radiolokator-dalekeho-dosahu-t82950#304108Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RL 55Ž6M sa vyznačuje modularitou - je zostavený zo samostatných rádiolokačných modulov (RLM / РЛМ) pracujúcich v pásme metrových, decimetrových a centimetrových vĺn. Informácie z jednotlivých modulov sú spracovávané v centrálnej jednotke (KU - Kabina Upravljenija) a prostredníctvom systémov ASV distribuované na dalšie využitie.
RUS - 55Ž6 Nebo / 55Ž6M Nebo-M (rádiolokátor ďalekého dosahu) - Rádiolokačné moduly - hore modul decimetrového pásma (RLM-D), dole modul metrového pásma (RLM-M)

Rádiolokačné moduly - hore modul decimetrového pásma (RLM-D), dole modul metrového pásma (RLM-M)
URL : https://www.valka.cz/RUS-55Z6-Nebo-55Z6M-Nebo-M-radiolokator-dalekeho-dosahu-t82950#304112Version : 0
MOD