Main Menu
User Menu

Military history website

RUS - Barnaul-T (automatizovaný systém velení PVO)

Barnaul-T

Барнаул-Т

     
Název:
Name:
Barnaul-T
Originální název:
Original Name:
Барнаул-Т
Kategorie:
Category:
automatizovaný systém velení PVO
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2009-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
min. 26
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2008
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
nemá / none
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
nemá / none
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
9S931-1 (9С931-1), MP-K (brigádni stanoviště)
9S931 (9С931, 9С931-3 ), MP (protiletadlový oddíl, pluk)
9S932-1 (9С932-1, 9С932-2), MRU-B (protiletadlová baterie)
9S933 (9С933) (velitelé čet PPLRK)
9S935 (9С935) (družstvo PPLRK)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
integrované do jednotlivých prvkov
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.arms-expo.ru
https://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=701
roe.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-Barnaul-T-automatizovany-system-veleni-PVO-t217337#609792Version : 0
MOD
an Automated system velenia air defense Barnaul-T is designed to support the velenia prostriedkov vojskovej air defense very that brief ... range (VSHORAD) and that brief ... range (SHORAD) – eg. hybrid ensembles 2K22 Tunguska, anti-aircraft rocket complexis 9K330 TOR and his modifikácie, 9K33 OSA and his modifikácie, Strela-10M3 and his modifikácie, 9K38 Igla and ďalšie.

ASV sa is from viacerých modulov designated pre working on the rôznych stupňoch velenia:
- MP (модуль планирования, МП), a planning module 9S931 / 9S931-3, or its kolesová variant of MP-K (МП-К, the index 9S931-1). Tieto modules are designed pre job in zostave veliteľského stanovišťa brigade (primárne MP-K), the regiment and oddielu (primárne modules MP).
- MRU-B (модуль разведки и управления, МРУ-Б), the module prieskumu and velenia 9S932-1 / 9S932-2 is the designated pre zabezpečenie velenia protilietadlovej batteries and is equipped with rádiolokátorom 1L122-1. Module MRU-B is capable of priamo komunikovať with prvkami ASV integrated at the level of the čiat cell phones PL prostriedkov (2K22 Tunguska, 9K330 TOR, 9K33 OSA, Strela-10M3).
- PMUO (переносной модуль управления огнём, ПМУО), prenosný module riadenia paľby 9S933 pre zabezpečenie velenia čaty strelcov prenosných anti-aircraft rocket complexis (eg. 9K38 Igla).
- KSAS (комплекс средств автоматизации отделения стрелков-зенитчиков, КСАС), prostriedky automatizácie cooperative protilietadlových strelcov 9S935.

ASV allows prijímať priamo any idea as of rádiolokátorov 9S18M, 35N6 (brigádna level), the P-18M, P-19M, or dátové any idea as prostredníctvom fasteners uzlov R-166 R-166-0,5, MP-1IM.

Barnaul-T is an integrated on pásovej platforme MT-LBu (9S931, 9S932-1), or the BTR-MD (9S931-3, 9S932-2), with the exception brigádneho element velenia MP-K (9S931-1), ktorý využíva podvozok Kamaz 6x6 with prívesom. In the year 2017 bol at the convention Armija 2017 predstavená integrácia MRU-B on the belt podvozok BMP-3, exposed the vehicle malo rovnaký index as the vehicle on the chassis of the MT-LBu (9S932-1).

Source: www.arms-expo.ru
www.russianarms.ru
https://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=701
roe.ru
ru.wikipedia.org
.
URL : https://www.valka.cz/RUS-Barnaul-T-automatizovany-system-veleni-PVO-t217337#609793Version : 0
MOD