Main Menu
User Menu

Military history website

RUS - Strelec

Стрелец

Strelec (Комплект аппаратуры "Стрелец") is súprava that allows použitie prenosných anti-aircraft rocket complexis (eg. advice Igla) in niekoľkonásobnom odpaľovacom zariadení, inštalovanom on obrnenej, but aj neobrnenej technike.

The system includes a zameriavač, prostriedy on income informácií of the ASV and 4 modules pripojenia rakiet. The system ensures pripravenosť rakiet to streľbe to 6.5 with from his zapnutia (including ignition of the rocket), obmedzením is that the max. time zameriavania cieľa nesmie presiahnuť 60 s.

Max. the number of rakiet pripojených on one module is 2, pričom súčasne don't mind me even on 4 rockets (from max. 8 umiestnených on moduloch). Is maybe streľba single rockets, or salvo 2 rakiet (súčasne fired from 2 rôznych modulov).

Hmotnosť odpaľovacieho module: 72 kg
Hmotnosť system riadenia: 24 kg

Source: rbase.new-factoria.ru.
URL : https://www.armedconflicts.com/1057-1090-1088-1077-1083-1077-1094-t32100#324567Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

konečně to foto
RUS - Strelec -


URL : https://www.armedconflicts.com/1057-1090-1088-1077-1083-1077-1094-t32100#115874Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vyššie uvedená fotografia podľa mňa predstavuje aplikáciu systému Strelec na OT MT-LB, resp. bojové vozidlo 9A35 PLRK Strela-10 - teda to, čo je dnes známe ako PLRK Lučnik-E.
URL : https://www.armedconflicts.com/1057-1090-1088-1077-1083-1077-1094-t32100#521923Version : 0
MOD