Řád Svatého Jáchyma

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rytířský, světský a církevní Řád svatého Jáchyma byl založen 20. června roku 1755 čtrnácti šlechtici a význačnými vojenskými vůdci Svaté říše římské. Tito muži viděli hrozné důsledky pokračujících náboženských válek v Evropě a založením řádu sledovali snahu o tolerantní přístup k různým náboženstvím. Členové řádu se zavazovali pomáhat chudým, potřebným, vdovám a sirotkům.


Jedinečnost řádu spočívala v tom, že jeho členy byli jak katolíci, tak protestanté a dále to, že nebyl závislý na žádném státu. Protože však jeho prvním velmistrem byla Jeho jasná výsost Princ Christian Franz von Sachsen - Coburg Saalfeld, následník sasko-koburského trůnu, bývá řád přičleňován nesprávně tomuto vévodství.


Ve skutečnosti byl řád zcela nezávislý, což postupně potvrdila většina tehdejších monarchií a řád jimi byl oficiálně uznán. Členy řádu se proto stala řada význačných příslušníků vládnoucích rodů napříč Evropou. Členem řádu se mohla stát pouze nanejvýše výjimečná a úctyhodná osoba.


Jedním z nejslavnějších nositelů řádu se stal admirál Nelson. Britský panovník tehdy Nelsonovi udělil povolení ke vstupu do řádu a nošení jeho kříže na uniformě (Nelson ovšem nosil na kabátě pouze plátěnou nášivku na místo těžké kovové dekorace). Stalo se tak roku 1802. Anglie byla jednou ze zemí, které oficiálně uznávaly existenci řádu, a jeho nositelé zde měli nárok na titul "Sir".


Nelsonova korespondence prozrazuje, jak vysoko si slavný admirál cenil pocty přijetí do řádu. Řádový kříž zdobil jeho kabát i v bitvě u Trafalgaru, kde zahynul.


Po druhé světové válce se řád musel vypořádat se ztrátou části řádových dokumentů, které odcizila Rudá armáda při okupaci Německa roku 1945. Dnes, po uvolnění situace pádem komunismu, představenstvo řádu požádalo Rusko o navrácení vzácných listin, avšak nebylo jim vyhověno.


Řád působí dodnes.


Prameny: http://www.stjoachimorder.org/history.htm


Zdroj obrázku: www.handembroideryshop.co.uk

URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Jachyma-t67015#237055 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more